Blog

Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 10
30.04.2019

Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

W artykule znajdziesz:

Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

Specjalność budowlaną architektoniczną do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które skończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu można przystąpić po odbyciu rocznej praktyki w biurze projektowym oraz półtorarocznej praktyki na budowie.

Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 11
Wykształcenie i praktyka w specjalności architektonicznej

Aby móc starać się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, trzeba ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyć roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na komputer). Uprawnienia w tej specjalności do kierowania robotami bez ograniczeń są dostępne dla osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie (program na telefon). Mogą je zdobyć także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły trzyletnią praktykę na budowie.

Do egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły roczną praktykę przy projektach i półtoraroczną na budowie (promocja 3 w 1). O tego typu uprawnienia mogą starać się też absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, które odbyły półtoraroczną praktykę na budowie i roczną przy projektach (opinie o programie).

Przepisy dotyczące uprawnień

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie są dostępne dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistka oraz studiów II stopnia na kierunku budownictwo, pod warunkiem odbycia rocznych praktyk na budowie i rocznych praktyk przy projektach (program egzamin ustny).

Specjalność architektoniczną do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo lub studiów I stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych). W przypadku studiów I stopnia na kierunku budownictwo wymaga jest 3-letnia praktyka, a osoby z tytułem technika muszą odbyć 4-letnią praktykę na budowie.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 16 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 17 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 18
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 19
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 20 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 21 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 22
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 32 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 33 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 34
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 35
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 36 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 37 Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 38
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Destylacja ropy naftowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami