Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

Specjalność budowlaną architektoniczną do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które skończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu można przystąpić po odbyciu rocznej praktyki w biurze projektowym oraz półtorarocznej praktyki na budowie.

Wykształcenie i praktyka w specjalności architektonicznej

Aby móc starać się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, trzeba ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyć roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na komputer). Uprawnienia w tej specjalności do kierowania robotami bez ograniczeń są dostępne dla osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie (program na telefon). Mogą je zdobyć także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły trzyletnią praktykę na budowie.

Do egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły roczną praktykę przy projektach i półtoraroczną na budowie (promocja 3 w 1). O tego typu uprawnienia mogą starać się też absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, które odbyły półtoraroczną praktykę na budowie i roczną przy projektach (opinie o programie).

Przepisy dotyczące uprawnień

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie są dostępne dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistka oraz studiów II stopnia na kierunku budownictwo, pod warunkiem odbycia rocznych praktyk na budowie i rocznych praktyk przy projektach (program egzamin ustny).

Specjalność architektoniczną do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo lub studiów I stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych). W przypadku studiów I stopnia na kierunku budownictwo wymaga jest 3-letnia praktyka, a osoby z tytułem technika muszą odbyć 4-letnią praktykę na budowie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami