Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

Specjalność budowlaną architektoniczną do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które skończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu można przystąpić po odbyciu rocznej praktyki w biurze projektowym oraz półtorarocznej praktyki na budowie.

Wykształcenie i praktyka w specjalności architektonicznej

Aby móc starać się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, trzeba ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyć roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na komputer). Uprawnienia w tej specjalności do kierowania robotami bez ograniczeń są dostępne dla osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie (program na telefon). Mogą je zdobyć także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły trzyletnią praktykę na budowie.

Do egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły roczną praktykę przy projektach i półtoraroczną na budowie (promocja 3 w 1). O tego typu uprawnienia mogą starać się też absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, które odbyły półtoraroczną praktykę na budowie i roczną przy projektach (opinie o programie).

Przepisy dotyczące uprawnień

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie są dostępne dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistka oraz studiów II stopnia na kierunku budownictwo, pod warunkiem odbycia rocznych praktyk na budowie i rocznych praktyk przy projektach (program egzamin ustny).

Specjalność architektoniczną do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo lub studiów I stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych). W przypadku studiów I stopnia na kierunku budownictwo wymaga jest 3-letnia praktyka, a osoby z tytułem technika muszą odbyć 4-letnią praktykę na budowie.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !