Stadniki dodatkowe

Stadniki dodatkowe

Wypełniacze, nazywane również obciążnikami, są substancjami mineralnymi zmielonymi na bardzo drobny proszek. W charakterze wypełniaczy bywają stosowane: glinka kaolinowa lub kredowa, bentonit, kreda pławiona, siarczan baru itp. Zadaniem wypełniaczy jest zwiększenie gęstości i lepkości wyrobów malarskich. Ponadto mogą one przeciwdziałać osiadaniu ciężkich pigmentów w gotowych wyrobach malarskich oraz umożliwiają otrzymywanie szerokiej gamy jasności barw (im większy dodatek obciążnika, tym jaśniejszy ton barwy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stadniki dodatkowe, dodawane w niewielkich ilościach do materiałów -alarskich, mają za zadanie poprawienie ich właściwości, np. zapobieganie tworzeniu się kożucha, polepszenie rozlewności na podłożu, za- Dobieganie tworzeniu się osadu itp.

0kreślenie „farby" w szerokim tego słowa znaczeniu oznacza poszczególne grupy materiałów malarskich. Rozróżniamy zatem:

Wyroby lakierowe

Jak widać z powyższego, materiały malarskie są dzielone na grupy według rodzaju spoiwa tworzącego błonę malarską (uprawnienia budowlane). Do ochrony przed korozją z wymienionych wyżej sześciu grup materiałów są stosowane wyłącznie materiały zaliczane do dwu ostatnich grup, gdyż tylko one tworzą powłoki malarskie wystarczająco trwałe, odporne na wiele czynników agresywnych i stosunkowo szczelne. Materiały te bywają określane ogólnie jako wyroby lakierowe. W wyrobach lakierowych substancję błonotwórczą stanowią odpowiednio preparowane oleje schnące oraz żywice naturalne lub sztuczne. Składniki te po wyschnięciu tworzą błony nierozpuszczalne w wodzie.

Wyroby lakierowe dzielimy na lakiery, emalię i farby. Lakiery są to roztwory składników błonotwórczych w rozpuszczalnikach organicznych dających po wyschnięciu przeważnie przeźroczystą powłokę. Lakiery należą do wyrobów niepigmentowanych (program egzamin ustny).

Farby są to wyroby lakierowe zawierające wysoki procent pigmentów i obciążników. Tworzą po wyschnięciu powłoki barwne dobrze kryjące. Emalie są-wyrobami lakierowymi o mniejszej niż farby zawartości pigmentów i obciążników. Mają one mniejszą zdolność krycia niż farby, tworzą cieńsze powłoki, ale powłoki z nich wykonane są bardziej estetyczne. Nadają się lepiej do celów dekoracyjnych niż farby (opinie o programie).

Przed laty malarze i lakiernicy sami przyrządzali wyroby malarskie przez mieszanie ich składników dobranych w odpowiednich proporcjach, ich ucieranie, rozcieńczanie i cedzenie w celu uzyskania odpowiedniego materiału nadającego się do nanoszenia na powierzchnie przeznaczone do malowania (segregator aktów prawnych). W miarę rozwoju przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, a w szczególności przemysłu farb i lakierów, wprowadzono do współczesnych materiałów malarskich wiele nowych składników i nowych sposobów ich przyrządzania, dzięki czemu osiąga się obecnie bardzo wysoką jakość wyrobów i możliwość przystosowania ich do różnorodnych wymagań w zależności od środowiska, rodzaju podłoża, sposobu nanoszenia, wyglądu gotowego pokrycia itd. Z produkowanych wyrobów jedne są przeznaczone do pokryć narażonych tylko na działanie warunków atmosferycznych, drugie do pokryć narażonych na agresję chemiczną lub działanie podwyższonych temperatur, inne do ochrony stalowych konstrukcji budowlanych, a jeszcze inne na metale lekkie (promocja 3 w 1).

Osobna grupa wyrobów jest przeznaczona dla okrętownictwa, osobna dla taboru kolejowego itd. Ponadto jedne z wyrobów są przystosowane do nanoszenia pędzalmi, inne zaś do natryskiwania lub zanurzania. Ręczne, rzemieślnicze przyrządzanie wyrobów lakierowych w ostatnich dziesiątkach lat juz prawie całkowicie zanika. Powstał poważny państwowy przemysł produkujący farby i lakiery w dużych fabrykach podlegających Zjednoczeniu Przemysłu Farb i Lakierów. Zatem dla tak ważnych robót, jakimi są roboty przeciwkorozyjne, należy używać tylko i wyłącznie wyrobów lakierowych przygotowanych fabrycznie, dostarczanych w stanie gotowym do użycia w odpowiednich opakowaniach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !