Szczelność strukturalna kruszywa

Szczelność strukturalna kruszywa

Na podstawie podanych uprzednio wskazówek można słusznie uważać, że szczelność betonu zależy zasadniczo od dwóch czynników, a mianowicie: od szczelności struktury ziarnistej kruszywa i od szczelności spoiwa cementowego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Szczelność strukturalna kruszywa zależy od właściwie dobranej krzywej uziarnienia odpowiadającej dobrym betonom, a szczelność zaczynu cementowego zależy od współczynnika wodno-cementowego. W zaczynie cementowym odgrywa również pewną rolę rodzaj cementu.

Doświadczenia dokonywane z różnymi gatunkami cementu dały różne rezultaty szczelności betonu. Jest sprawdzone badaniami i praktyką, że cementy drobniej mielone zwiększają wodoszczelność.
Jakkolwiek podanymi wyżej sposobami osiągnięto w wielu przypadkach bardzo dobre rezultaty, to jednak daleko idące wymagania stawiane betonowi i różnorodne stosowanie tego materiału w budownictwie skłaniają do dalszych poszukiwań, aby nadać pożądaną szczelność przez stosowanie domieszek uszczelniających.
Trzeba jednak zapamiętać, że dodanie tych domieszek nie zwalnia od projektowania betonów strukturalnie szczelnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Domieszki uszczelniające dodaje się bądź do wody zarobowej, bądź jako domieszki suche wprost do betonu, zależnie od gatunku i właściwego zostosowania.
Działanie uszczelniające domieszek nie jest jeszcze całkowicie zbadane. Jednakże można dzisiaj z całą pewnością stwierdzić, że uszczelnianie betonu polega w dużej mierze na osiadaniu związków nierozpuszczalnych w porach betonu. Już sam cement przy dalszej hydratacji daje żele powiększające objętość i przez pęcznienie następuje wypełnienie porów betonu. Podobne jest działanie wielu domieszek uszczelniających (uprawnienia budowlane).

Domieszek uszczelniających jest bardzo wiele. Są to na ogół środki proste, noszące fabryczne nazwy, przeważnie nie odpowiadające swemu chemicznemu składowi. W pracy niniejszej zrezygnowano z podania wszystkich nazw ze względu na ich przejściowość. Stosowanie domieszek o nieznanym składzie jest nie wskazane bez badań kontrolnych, gdyż domieszki mogą działać ujemnie na inne właściwości betonu, a zwłaszcza na wytrzymałość (program egzamin ustny).

Emulsje bitumiczne

Jakkolwiek niejednokrotnie zgadzamy się na obniżenie wytrzymałości, to jednak z góry należy poznać, w jakim stopniu może nastąpić obniżenie właściwości technicznych.
Do wypełniaczy należy zaliczyć: bitumy, oleje smołowe oraz pyły mineralne.
Bitumy wypełniają pory i uszczelniają beton, działanie takie jednak szybko zanika, gdy beton znajduje się pod wysokim ciśnieniem wody, ponieważ bitumy wówczas zostają wyciśnięte. Domieszek tych nie można stosować do chudych i nieścisłych betonów (opinie o programie).

Olej smołowy rozpylony i dobrze wmieszany w beton w ilości około 1% objętości wody działa uszczelniająco, lecz opóźnia wiązanie i obniża wytrzymałość.
Emulsje bitumiczne (5% koloidalne roztwory bitumiczne) uszczelniają beton i nieznacznie tylko obniżają wytrzymałość na ściskanie.
Jako środek do wypełniania porów najlepiej nadają się pucolany wiążące wapno.

Mielony żużel wielkopiecowy i tras działają bardzo korzystnie na uszczelnianie betonu, ponieważ włączają się aktywnie do procesu twardnienia i nie obniżają wytrzymałości. Działanie ich polega, poza wypełnieniem porów w betonie, na wiązaniu wolnego wapna wydzielającego się z cementu portlandzkiego (segregator aktów prawnych).
Szereg domieszek uszczelniających oprócz składników wymienionych w grupie bitumów zawiera zwykłe domieszki drobno mielonych mączek kamiennych.
Z innych wypełniaczy należy wymienić drobno zmielony azbest (mikro- azbest). Dodany w proszku do betonu lub zaprawy podnosi ich szczelność, korzystnie wpływając na kwasoodporność i elastyczność (promocja 3 w 1).

Od dawna starano się znaleźć takie domieszki, które by wpłynęły na poprawienie urabialności. Polepszenie urabialności masy betonowej wpływa korzystnie na szczelne wypełnienie deskowań i należyte otulenie zbrojenia, zmniejsza skłonność betonu do rozwarstwiania, zapobiega tworzeniu się gniazd żwirowych itp. i zmniejsza ilość wody zarobowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !