Transport elementów

Transport elementów
Transport elementów

Transport elementów na haku żurawi samojezdnych jest niewskazany ze względu na szybkie zużywanie się mechanizmów tych urządzeń przy tego rodzaju pracy. Przy montażu konstrukcji składającej się z elementów lekkich, do ich transportu ze składowiska do montowanej konstrukcji najlepiej stosować szynowy transport wąskotorowy na platformach. W tym przypadku tor kolejki wąskotorowej powinien być usytuowany możliwie w linii prostej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elementy dostarczane ma miejsce montażu powinny być załadowane na środki transportowe w stanie możliwie najbardziej przygotowanym do montażu, a sposób ułożenia elementu na środku transportowym powinien umożliwiać łatwe podniesienie elementu na miejsce wbudowania bezpośrednio ze środka transportowego, tj. w zasadzie odpowiadać przyszłemu usytuowaniu tego elementu po jego zmontowaniu w konstrukcji (z wyjątkiem słupów, które oczywiście muszą być przewożone w pozycji leżącej) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Taki sposób montażu jest najmniej pracochłonny, najszybszy i w związku z tym wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, powinien być stosowany (uprawnienia budowlane).

Zasadnicze etapy właściwego procesu montażowego konstrukcji stalowych są następujące:

  • zawieszanie elementów konstrukcyjnych na haku maszyny montażowej,
  • podnoszenie elementów ponad podporę w konstrukcji,
  • naprowadzenie i ustawienie elementu na podporze,
  • prowizoryczne zamocowanie elementu w konstrukcji,
  • sprawdzenie i ostateczne wyregulowanie ustawionej konstrukcji,
  • trwałe zamocowanie elementów w konstrukcji (program egzamin ustny).

Zawieszenie elementów konstrukcyjnych

Zawieszenie elementów konstrukcyjnych do maszyny montażowej powinno być tak zaprojektowane, aby elementy w czasie ich podnoszenia i ustawiania pozostawały w najdogodniejszych warunkach statycznych, które pozwalałyby na całkowite pominięcie czasowych usztywnień podnoszonego elementu względnie na znaczne ich ograniczenie. W tym celu należy zawczasu przewidzieć rodzaj niezbędnych w danym przypadku typowych lub specjalnych uchwytów montażowych oraz właściwie ustalić miejsca zaczepienia tych uchwytów do elementu (opinie o programie). Najłatwiej przebiega montaż, gdy w montowanych elementach ze względów konstrukcyjnych występują miejsca, nadające się do zaczepienia uchwytów montażowych, jak np. otwory, występy, półki czy węzły kratownicy; gdy tego rodzaju zaczepów jest brak, trzeba przewidzieć w tym celu specjalne zaczepy montażowe w postaci przyspawanych lub przyśrubowanych uch, pętli czy wsporników.

Miejsce zaczepienia powinno znajdować się powyżej środka ciężkości elementu i możliwie w takim punkcie, aby podnoszony element od razu przyjął położenie „montażowe”, tj. takie, w jakim będzie się znajdował po wmontowaniu w konstrukcję. Słupy można zawieszać osiowo lub mimośrodowo zależnie od możliwości zaczepienia uchwytów montażowych i od wysokości użytecznej żurawia (segregator aktów prawnych).

Belki i podciągi stalowe o dużej wysokości środnika podnosi się zaczepiając je za półkę górnego pasa względnie (przy nieznacznej ich wysokości) przez oplecenie pętami linowymi. W celu zabezpieczenia przed przesunięciem się pęt często przyspawa się w odpowiednich miejscach kawałki kształtownika (kątownika, ceownika lub płaskownika) na dolnej półce belki.

Wiązary układu trójkątnego o nieznacznej rozpiętości ogólnej można zawieszać za górny węzeł środkowy. Zawieszenie wiązarów za pas górny między węzłami jest niedopuszczalne. Celem zapobieżenia występowaniu szkodliwych sił ściskających w górnym pasie kratownicy oraz zmniejszenia ogólnej wysokości zawiesi stosowane są pomocnicze belki montażowe (promocja 3 w 1).

Podnoszenie poszczególnych elementów musi być poprzedzone doprowadzeniem ich możliwie blisko do położenia, które przyjąć ma element po zmontowaniu go w konstrukcji. Tak na przykład przy podnoszeniu słupów płaskich (które w miejscu składowania budowy ułożone są „na płask”) należy początkowo dokonać obrotu do pozycji „na rąb”, przy której sztywność słupa jest większa i zabezpiecza go w większym stopniu przed odkształceniem w czasie podnoszenia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !