Transport i przechowywanie

Transport i przechowywanie

Piaski zawierające takie ziarna nadają się do zapraw’ i do wykonywania elementów z tworzyw cementowo- glinianych. Piasek zawierający około 10% ziaren grubych, 60% średnich i ‘30% drobnych nadaje się najlepiej do produkcji tworzyw cementowo-glinianych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Piasek można przewozić luzem, dowolnymi środkami transportowymi - na samochodach, w wagonach i statkach. Piasek należy przechowywać w miejscach nie narażonych na zatapianie wiosną i jesienią, gdyż grunt przesiąknięty wodą gruntową może go zanieczyścić.

Wiązanie cementu następuje pod wpływem dwóch czynników - wody i ciepła. Woda odgrywa rolę czynnika chemicznego i mechanicznego. Czynnika chemicznego - gdyż warunkuje procesy przebudowy chemicznej składników cementu przy powstawaniu uwodnionych krzemianów w czasie twardnienia spoiwa i mechanicznego - gdyż łączy spoiwo z poszczególnymi ziarnkami piasku, żwiru i innych wypełniaczy nadając masie właściwą urabialność, lepkość i konsystencję (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ilość wody dodawanej do zaprawy.

Od ilości dodawanej wody zależy konsystencja i urabialność zaprawy. Poza tym ilość dodanej wody nie pozostaje bez wpływu na wytrzymałość zaprawy. Przy zwiększeniu ilości wody (przy stałej ilości cementu) następuje spadek -wytrzymałości tworzywa cementowo-glinianego, gdyż wskutek nadmiaru wody powstają po wyschnięciu puste pory, powodujące obniżenie wytrzymałości i zwiększenie nasiąkliwości. W zależności od przeznaczenia tworzywa cementowo-glinianego zakłada się jego konsystencję, przestrzegając zasady, aby do zaprawy dodawać jak najmniej wody i jak najdokładniej ją mieszać.

Ilość dodanej wody zależy od wielu czynników, np. do mało chłonnych murów z cegieł cementowo-glinianych daje się gęstszą zaprawę, a więc z mniejszą ilością wody niż do chłonnych murów z cegieł ceramicznych. Przy produkcji np. dachówek z tworzyw cementowo-glinianych dodaje się również mniej wody (konsystencja sypko-plastyczna), a nieco więcej - przy wyrobie pustaków. Należy również pamiętać o tym, że przy stałej konsystencji ilość dolanej wody zależna jest także od uziarnienia suchej mieszanki cementu i reszty składników (uprawnienia budowlane).

Stopnie związania wody

Im bardziej miałkie są składniki, im więcej jest pyłu, tym więcej dodaje się wody. Podobnie, im cement jest bardziej zleżały i im mniej w zaprawie jest piasku, a więcej wypełniacza porowatego, np. żużla, tym również więcej należy dodać wody. Poza tym warunki atmosferyczne mają dodatkowy wpływ na ilość dodanej wody: w dnie gorące, słoneczne więcej dodajemy wody niż jesienią i zimą (program egzamin ustny). Tylko część dodanej wody zostaje chemicznie związana (jest ona niedostrzegalna w zwykłych warunkach), reszta zaś odparowuje w okresie twardnienia i dojrzewania.
Rozróżnia się trzy stopnie związania wody:
- Woda związana krystalicznie (chemicznie), która wpływa na wytrzymałość. Ze stwardniałej zaprawy lub zaczynu wodę krystaliczną można usunąć przez podgrzanie w temperaturze ok. 600 °C (opinie o programie).
- Woda powierzchniowa niezwiązana chemicznie, która otacza pyły gliniaste. Daje się ona odparować, ale nie można jej zamrozić w temperaturach, w których bada się mrozoodporność materiałów budowlanych.

Im więcej gliny jest w zaprawie cementowo-glinianej, tym więcej może ona zawierać wody powierzchniowej. Woda ta stanowi jakby rezerwę wody krystalicznej, a tym samym wpływa ona na wzrost wytrzymałości w czasie (segregator aktów prawnych).
Woda wolna, która może być odparowana w temperaturze 105 °G i daje się zamrozić.

Wolna woda powoduje rozcieńczenie zaczynu cementowo-glinianego, a tym samym - obniżenie wytrzymałości zaprawy.
Woda, jako część składowa zaczynu, jest czynnikiem warunkującym twardnienie spoiwa. Jakość wody ma wpływ na wytrzymałość stwardniałej masy. Szkodliwe domieszki znajdujące się w wodzie mogą obniżyć wytrzymałość i trwałość otrzymanej zaprawy. Wiadomo, że do zarabiania i polewania wyrobów cementowych (a także cementowo-glinianych oraz do wykonania zawiesiny gliny) nadaje się każda woda zdatna do picia (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !