Ukośne wieszaki

Ukośne wieszaki

Ściąg składa się z dwóch ceówek NP 24 obetonowanych do przekroju 0.40 X X 1,11 ni. Niewielkie wymiary ściągu wynikają stąd, że wskutek przyjętego sposobu montażu ściąg przenosi jedynie obciążenie ruchome.
Ukośne wieszaki wykonane są z prętów okrągłych o średnicy 85 mm, nieobetonowanych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Górne końce wieszaków są zawieszone na prefabrykowanym rdzeniu łuku, dolne zakotwione parami w odpowiednich odlewach staliwnych, zabetonowanych w ściągu.
Płyta pomostu ma grubość 20,5 cm w osi jezdni i 15 cm przy krawężnikach. Uzbrojenie płyty stanowią pręty o 0 12 mm. Ruszt pomostu składa się z belek wzdłużnych i poprzecznych oraz ze stężeń ukośnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przebieg montażu. Jądro łuków wraz z ukośnymi wieszakami stanowi konstrukcję prefabrykowaną o wysokiej wytrzymałości. Składanie tej konstrukcji wykonano na rusztowaniu stałym nie zwierając przegubów w zworniku. Złącza między prefabrykatami łuku betonowano na rusztowaniach.

Jednocześnie betonowano przyczółkowe odcinki łuków leżące nad pomostem. W celu zabezpieczenia końców łuków od unoszenia do góry obciążano je piaskiem. W tym okresie montażu luki miały schemat trój przegubowy. Następnie prefabrykaty łuków otoczono uzwojeniem o średnicy 14 mm i o skoku 0,5 cm. Związano je z prętami wzdłużnymi uzbrojenia powłoki betonowej otaczającej rdzeń luku.

Luki zdjęto z krążyn rozpierając je podnośnikami ustawionymi w zwornikach. Aby zapewnić swobodę przesuwania łuków po krążynach, ułożono na deskowaniu dwie warstwy blachy, między które wprowadzono smar (uprawnienia budowlane).
Ponieważ sztywność rdzenia łuków była zbyt mała, stężono je łącząc śrubami z deskowaniem. Stężenie to wykonano w ten sposób, aby nie przeszkadzało ono poślizgowi łuków po deskowaniu.
Rozpór o sile 200 T wytworzony w zwornikach podnośnikami hydraulicznymi utrzymywano przez cały czas obetonowywania rdzenia łuków. Po upływie 23 dni od zakończenia betonowania rozpór w zwornikach zwiększono do 400 T, mimo to Juki nie oddzieliły się od rusztowania (program egzamin ustny). Następnie w przerwę zwornikowa wprowadzono kliny, a po usunięciu podnośników zwarto luki i rozebrano rusztowania.

Deskowania pomostu

Deskowania pomostu zawieszono na wieszakach. W tym okresie budowy rozpór przenosiły przyczółki, a łuk pracował według schematu dwuprzegubowego. Ściągi zwarto po ukończeniu betonowania pomostu i wyrównaniu sił w wieszakach. Ze względu na znaczną sztywność ściągi przejmują część momentów wywołanych obciążeniami ruchomymi (opinie o programie).
Kubatura każdego przyczółka wynosi 1000 m;l. Przyczółki te są ustawione na zwartym marglu.

Ilość cementu użytego na 1 m’1 betonu w poszczególnych częściach mostu wynosiła: w rdzeniu i obetonowaniu łuków 400 kg, w wiatrownicach 350 kg. w pomoście 300 kg, w przyczółkach 250 kg.
Przyjęto .następujące granice naprężeń:
- w rdzeniu łuków 125 kG/cm2 przy uwzględnieniu współdziałania uzwojenia w odkształceniu betonu,
- w zewnętrznej powłoce betonowej łuków 30 kG/cm2,
- w pomoście 60 kG/cm2.

Obrany sposób budowy zmierzał do uzyskania żądanych sil wewnętrznych w lukach, wieszakach i ściągach oraz w pomoście (segregator aktów prawnych).
Ustrój niosący mostu składa się z dwóch belek połączonych bezprzegubowo z. lukami i zawieszonych do nich za pomocą ukośnych wieszaków. Osie wieszaków krzyżują się na osi łuku. W skrajnych przedziałach dano wieszaki pochylone w jednym kierunku dla uniknięcia ściskania w wieszakach o przeciwnym pochyleniu.

Tangens kąta między pionem i osiami wieszaków wynosi 0,25. Belki główne stanowią ściągi łuków. Są one zakończone skrzydełkami utrzymującymi skarpy nasypów. Osie luków są załamane w punktach skrzyżowania z wieszakami i składają się z odcinków parabol, których strzałki względem cięciw łączących punkty skrzyżowania wynoszą 3 cm (promocja 3 w 1). Luki mają przekrój pełny stażowany na krawędziach, a górne części ścian bocznych pochyłe, aby dawały cień.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !