Blog

Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 10
26.07.2018

Umowa o roboty budowlane – jakie obowiązki ma inwestor

W artykule znajdziesz:

Umowa o roboty budowlane – jakie obowiązki ma inwestor


Wszystkie obowiązki inwestora są dokładne określone w prawie budowlanym. Do podstawowych obowiązków inwestora zalicza się:
• zorganizowanie procesu budowy,
• zapewnienie opracowania projektów,
• zapewnienie wykonania robót budowlanych,
• zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Bardzo ważnym obowiązkiem inwestora jest zgłoszenie zakończenia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest ono wymagane. Niekiedy w umowach stosowany jest zapis, iż projekt jest dostarczany przez wykonawcę. W przepisach nie ma przeciwwskazań do tego rodzaju zapisu, co więcej, jest on wygodny i może przyspieszyć realizację inwestycji.
Obowiązek inwestora w zakresie zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia jest dokładnie określony na podstawie kosztorysu, który jest sporządzany przez osobę trzecią lub jedną ze stron w postaci wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego. Wynagrodzenie kosztorysowe występuje wtedy, gdy strony w umowie odwołują się do materiałów oraz wyliczeń będących podstawą do wynagrodzenia. Wynagrodzenia ryczałtowe jest określane dokładną kwotą, która nie podlega zwiększeniu. Szczegółowe obowiązki wykonawcy także są określone w prawie budowlanym i obejmują m.in. przejęcie od inwestora oraz prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, a także prowadzenia dokumentacji i wykonanie oraz oddanie skończonego obiektu.
Po nowelizacji Kodeksu cywilnego na inwestora nałożono solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za wypłacenie wynagrodzenia podwykonawcom za wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z tym przepisem inwestor solidarnie odpowiada z generalnym wykonawcą za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcą za wykonane przez niego roboty budowlane. Szczegółowy przedmiot robót musi być zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Zgłoszenie nie jest wymagane, gdy umowie pisemnej określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych dla oznaczonego podwykonawcy.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 15 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 16 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 17
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 18
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 19 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 20 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 21
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 31 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 32 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 33
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 34
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 35 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 36 Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 37
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warunki technologiczne procesu nagrzewania zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami