Blog

Ług posiarczynowy zdjęcie nr 10
02.11.2019

Uprawnienia budowlane a wykształcenie

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Ług posiarczynowy zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane a wykształcenie


Uzyskanie uprawnień budowlanych możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy ukończy się określony kierunek studiów lub zdobędzie odpowiedni zawód. Każdy, kto chce związać swoją przyszłość zawodową z branżą budowlaną, powinien zwrócić szczególną uwagę na kierunek kształcenia, zwłaszcza w przypadku rozpoczynania nauki w szkole wyższej (program na komputer).

W rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określono wszystkie kierunki studiów, które są odpowiednie bądź pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych. Warto przy tym zaznaczyć, że są to inne kierunki dla każdej ze specjalności (program na telefon). Podział na kierunki odpowiednie i pokrewne zwiększył dostępność do uprawnień budowlanych. Kierunkami odpowiednimi nazywa się takie, które są dobrane bezpośrednio do konkretnej specjalności. Oznacza to, że zakres nauczania na tym kierunku w dużym stopniu odpowiada specjalności uprawnień budowlanych, wybranej przez kandydata – ukończenie kierunku odpowiedniego pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych bez ograniczeń (program egzamin ustny).

Kierunkami pokrewnymi nazywane są kierunki uniwersalne, które przygotowują do zdobycia uprawnień w różnych specjalnościach, lecz w zakresie ograniczonym. Wszystkie nazwy kierunków odpowiednich i pokrewnych znajdują się w załączniku do ww. rozporządzenia. Niestety nazwy kierunków w Polsce nie są usystematyzowane, dlatego w niektórych uczelniach pojawiają się spore różnice w nazwach kierunków studiów, które nie odpowiadają tym, znajdującym się we wspomnianym rozporządzeniu (opinie o programie).

Problem różnic w nazewnictwie


Problem różnic w nazewnictwie jest rozwiązywany w następujący sposób (segregator aktów prawnych). Otóż konieczne jest wówczas dołączenie do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych suplementu do dyplomu bądź wypisu z przebiegu studiów. Dokument ten musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wówczas porównania informacji znajdujących się w przedłożonych dokumentach z tymi, które określone są w rozporządzeniu (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ług posiarczynowy zdjęcie nr 16 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 17 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 18
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 19
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 20 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 21 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 22
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 32 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 33 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 34
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 35
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 36 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 37 Ług posiarczynowy zdjęcie nr 38
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ług posiarczynowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami