Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Uprawnienia budowlane a wykształcenie


Uzyskanie uprawnień budowlanych możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy ukończy się określony kierunek studiów lub zdobędzie odpowiedni zawód. Każdy, kto chce związać swoją przyszłość zawodową z branżą budowlaną, powinien zwrócić szczególną uwagę na kierunek kształcenia, zwłaszcza w przypadku rozpoczynania nauki w szkole wyższej (program na komputer).

W rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określono wszystkie kierunki studiów, które są odpowiednie bądź pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych. Warto przy tym zaznaczyć, że są to inne kierunki dla każdej ze specjalności (program na telefon). Podział na kierunki odpowiednie i pokrewne zwiększył dostępność do uprawnień budowlanych. Kierunkami odpowiednimi nazywa się takie, które są dobrane bezpośrednio do konkretnej specjalności. Oznacza to, że zakres nauczania na tym kierunku w dużym stopniu odpowiada specjalności uprawnień budowlanych, wybranej przez kandydata – ukończenie kierunku odpowiedniego pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych bez ograniczeń (program egzamin ustny).

Kierunkami pokrewnymi nazywane są kierunki uniwersalne, które przygotowują do zdobycia uprawnień w różnych specjalnościach, lecz w zakresie ograniczonym. Wszystkie nazwy kierunków odpowiednich i pokrewnych znajdują się w załączniku do ww. rozporządzenia. Niestety nazwy kierunków w Polsce nie są usystematyzowane, dlatego w niektórych uczelniach pojawiają się spore różnice w nazwach kierunków studiów, które nie odpowiadają tym, znajdującym się we wspomnianym rozporządzeniu (opinie o programie).

Problem różnic w nazewnictwie


Problem różnic w nazewnictwie jest rozwiązywany w następujący sposób (segregator aktów prawnych). Otóż konieczne jest wówczas dołączenie do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych suplementu do dyplomu bądź wypisu z przebiegu studiów. Dokument ten musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wówczas porównania informacji znajdujących się w przedłożonych dokumentach z tymi, które określone są w rozporządzeniu (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !