Blog

10.04.2019

Uprawnienia budowlane architekta i inżyniera budownictwa

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane architekta i inżyniera budownictwa

Do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędne jest wykształcenie nie kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer). Osoba, która posiada dyplom architekta, ma prawo do starania się o uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ograniczonym. Posiadając tytuł magistra inżyniera budownictwa możliwości ma się znacznie więcej (program na telefon). Wówczas można starać się o uzyskanie uprawnień bez ograniczeń w specjalność konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, hydrotechnicznej bądź drogowych oraz uprawnień w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej. Warto przy tym zauważyć, że zdecydowanie najbardziej uniwersalne są uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, ponieważ swoim zakresem obejmują one także zakres specjalności architektonicznej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Powiązanie z otoczeniem

Uprawnienia budowlane architekta i inżyniera budownictwa

Projektant, który posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej, zajmuje się w czasie projektowania budynku formą, czyli wyglądem obiekty, elementami wykończeniowymi oraz funkcją obiektu (program na egzamin ustny), czyli:
• jego powiązaniem z otoczeniem,
• metodami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (promocja 3 w 1),
• funkcjonalnymi rozwiązaniami pomieszczeń, czyli przestrzenią, przeznaczeniem, lokalizcją, warunkami użytkowymi i powiązaniem (segregator).
Projektant, który ma uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, może zajmować się kwestiami związanymi z rodzajem i układem konstrukcji, rodzajem stosowanych materiałów i metodami ich powiązania, przekrojem poszczególnych elementów, rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi przegród budowlanych, warunkami oraz sposobem posadowienia. Ponadto dokonuje on obliczeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych (opinie). Co ważne, projektanci, którzy mają uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnych, także mogą zajmować się formą, funkcją i konstrukcją budynków, ale wyłącznie w zakresie jaki związany jest z daną instalacją. Jak więc widać rola architekta jest nieco inna niż inżyniera budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami