Blog

07.03.2024

Uprawnienia budowlane po technikum

W artykule znajdziesz:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku wprowadza istotne zmiany dla osób z wykształceniem średnim technicznym, które są zainteresowane pracą w sektorze budowlanym. Dzięki temu rozporządzeniu, osoby po technikum mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, ale ich zakres jest ograniczony (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Oto kluczowe informacje na ten temat:

  • Uprawnienia budowlane dla absolwentów technikum: Absolwenci technikum z odpowiednim wykształceniem technicznym mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że mogą oni pełnić określone funkcje na budowie, jednak nie mają tak szerokich uprawnień jak osoby z wykształceniem wyższym.
  • Zakres uprawnień: Uprawnienia zdobyte po technikum pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi w określonym, mniejszym zakresie niż uprawnienia bez ograniczeń. Zakres ten jest dostosowany do poziomu wykształcenia i kwalifikacji, jakie absolwent technikum może uzyskać (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
  • Uprawnienia do projektowania i uprawnienia bez ograniczeń: Uprawnienia do projektowania budynków i inne uprawnienia budowlane bez ograniczeń są zarezerwowane wyłącznie dla osób z wykształceniem wyższym. Absolwenci studiów wyższych z odpowiednim kierunkiem kształcenia mogą ubiegać się o pełny zakres uprawnień budowlanych, w tym uprawnienia do projektowania.
  • Procedura ubiegania się o uprawnienia: Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane, kandydaci muszą spełnić określone wymagania, w tym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Następnie muszą zdać egzamin państwowy potwierdzający ich kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane).

Rozporządzenie to otwiera drogę dla absolwentów technikum do zdobycia uprawnień budowlanych i podjęcia pracy na budowie w określonym zakresie. Jest to szansa na rozwój kariery zawodowej w sektorze budowlanym dla osób z wykształceniem średnim technicznym.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane po technikum?

Proces zdobywania uprawnień budowlanych, zarówno dla osób z wykształceniem średnim technicznym, jak i wyższym, jest istotnym elementem kształtowania kariery zawodowej w branży budowlanej. Choć podstawowa ścieżka do uzyskania tych uprawnień wydaje się podobna, kluczowe różnice dotyczą przede wszystkim wymaganej długości praktyki zawodowej oraz poziomu trudności egzaminu (program egzamin ustny).

Oto szczegółowe informacje na temat obu tych aspektów:

 • Długość praktyki zawodowej - Technicy: Aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, osoby z tytułem technika muszą odbyć co najmniej 4 lata praktyki zawodowej. Jest to wymóg wynikający z konieczności nabycia praktycznej wiedzy i doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowie. Praktyka ta powinna być ściśle związana z kierunkiem kształcenia oraz przyszłymi uprawnieniami, które technik zamierza uzyskać.
 • Absolwenci wyższych uczelni: W ich przypadku wymagany okres praktyki zawodowej jest znacznie krótszy i może wynosić od 1,5 roku do 2 lat, w zależności od specjalności i rodzaju studiów (inżynierskich lub magisterskich). Krótszy okres praktyki dla absolwentów wyższych uczelni wynika z założenia, że podczas studiów nabyli oni teoretyczną wiedzę, która w połączeniu z krótszą praktyką zawodową pozwala im efektywnie funkcjonować w zawodzie (opinie o programie).
 • Egzamin na uprawnienia budowlane - Technicy: Egzamin dla techników, mimo iż obejmuje mniejszą liczbę pytań i ograniczony zakres wymaganej znajomości aktów prawnych w porównaniu do egzaminu dla osób z wykształceniem wyższym, nadal wymaga gruntownego przygotowania i zrozumienia specyfiki pracy w branży budowlanej.
 • Absolwenci wyższych uczelni: Egzamin dla nich może wydawać się bardziej wymagający ze względu na większy zakres materiału i głębsze zagłębienie w szczegółowe przepisy prawne. Jednakże, dzięki teoretycznym podstawom nabytym podczas studiów, absolwenci są z reguły dobrze przygotowani do jego zdania.

Podsumowanie Niezależnie od ścieżki edukacyjnej, zdobycie uprawnień budowlanych jest procesem, który wymaga nie tylko zdania egzaminu, ale także zdobycia odpowiedniej ilości doświadczenia zawodowego. Różnice w wymaganiach dotyczących długości praktyki zawodowej są istotne i odzwierciedlają zróżnicowanie w poziomie wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia po technikum a specjalność

Aby uzyskać określone uprawnienia budowlane, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego. Oto zestawienie specjalności uprawnień wraz z wymaganym wykształceniem:

 • Uprawnienia architektoniczne
 • Wymagane wykształcenie: technik architekt.
 • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 • Wymagane wykształcenie: technik budownictwa.
 • Uprawnienia sanitarne
 • Wymagane wykształcenie obejmuje kilka specjalności:
 • Technik urządzeń sanitarnych,
 • Inżynier środowiska i melioracji,
 • Technik energetyk,
 • Technik gazownictwa.
 • Uprawnienia elektryczne
 • Wymagane wykształcenie również obejmuje kilka specjalności:
 • Technik elektryk,
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • Technik elektryk kolejowego transportu szynowego.

Każda z tych specjalności wymaga od kandydatów nie tylko posiadania odpowiedniego wykształcenia technicznego, ale także spełnienia dodatkowych wymagań, takich jak praktyka zawodowa czy zdanie egzaminu państwowego, aby móc legalnie pracować w danej specjalizacji w branży budowlanej. Jest to zgodne z przepisami prawa budowlanego, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa na budowach (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami