Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej

Uprawnienia budowlane z zakresu specjalności inżynierii mostowej pozwalają na wykonywanie projektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi specyficznych obiektów mostowych. Aby otrzymać w Polsce taką możliwość, należy ukończyć określony kierunek studiów oraz odbyć odpowiednie praktyki.

Oferta: Ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej opanujesz cały materiał z wykazu przepisów budowlanych opublikowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Opinie użytkowników znajdziesz na podstronie opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Posiadamy promocje 3 w 1 oraz 2 w 1.

Specjalność inżynieryjna mostowa bez ograniczeń

W przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, uprawnienia budowlane pozwalają posiadaczowi na nieograniczone projektowanie obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie określonych obiektów budowlanych. W rozumieniu przepisów dotyczących dróg publicznych może to być na przykład drogowy obiekt inżynierski. Natomiast w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych dotyczących budowli kolejowych, obiektami tymi mogą być wszelakie kolejowe obiekty inżynierskie, takie jak mosty, wiadukty, przepusty, konstrukcje oporowe czy podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń pozwalają również na obliczanie światła przepustów i mostów.

Ograniczony zakres uprawnień

W Polsce, specjalność inżynieryjna mostowa o ograniczonym zakresie uprawnia posiadacza do projektowania obiektów budowlanych i kierowania związanymi z nimi robotami budowlanymi. Dotyczy to przede wszystkim jednoprzęsłowych obiektów mostowych, które zgodnie z przepisami o drogach publicznych i warunkach technicznych budowli kolejowych muszą posiadać przęsła wykonane przy użyciu prefabrykatów o rozpiętości do 21 m, a także być posadowione na stabilnych gruntach. Ograniczony zakres uprawnień obejmuje także typowe składane obiekty mostowe oraz przepusty.

Wykształcenie i praktyka

Aby otrzymać uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej, pozwalające na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, należy ukończyć studia drugiego studia na kierunku budownictwo. Niezbędne jest także odbycie półtorarocznej praktyki na budowie oraz praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami