Blog

15.03.2019

Ustawa o architektach i inżynierach budownictwa – co nas czeka?

W artykule znajdziesz:

Ustawa o architektach i inżynierach budownictwa – co nas czeka?

Końcówka roku to czas intensywnej pracy nad nowymi regulacjami za zawodu inżyniera budownictwa i architekta. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (program na komputer). Zarówno architekt, jak i inżynier to zawody zaufania publicznego, które będą uregulowane osobnymi ustawami. Ma to na celu nadanie każdemu z tych zawodów odpowiedniej rangi i zaakcentowanie ich samodzielności oraz wzajemnej niezależności poszczególnych samorządów zawodowych (program na telefon). Oczywiście zawody architekta i inżyniera budownictwa zawsze będą się uzupełniać, dlatego przygotowywane zmiany było konsultowane zarówno z przedstawicielami Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, jak i Krajowej Izby Architektów RP. Przed publikacją projekty skonsultowano również z samorządami (program na egzamin ustny).

Zdawanie egzaminu w izbie architektów

Ustawa o architektach i inżynierach budownictwa

Podstawową zmianą, jaka jest planowana, jest likwidacja specjalności architektonicznej – w zamian za to zakres uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zostanie rozszerzony i obejmie także architekturę wybranych obiektów (promocja 3 w 1). Wynika to z faktu, że najwięcej osób osiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dzięki nowym przepisom inżynier budownictwa nie będzie zobowiązany do zdawania egzaminu w izbie architektów (segregator). Od razu po zdobyciu uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń będzie uprawniony do projektowania także w zakresie architektury obiektów budowlanych zlokalizowanych „na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie objętym ochroną na podstawie ustaleń tego planu lub przepisów odrębnych;o kubaturze do 1000 m³ lokalizowanych w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej” - zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
W projektach zachowano obecny stan prawny dotyczący kierowania robót budowlanych. Oznacza to, że robotami budowlanymi może kierować zarówno architekt, jak i inżynier budownictwa. Jednak w projekcie zaznaczono, że kierownik budowy, architekt lub inżynier budowlany, może kierować robotami budowlanymi tylko w tym zakresie, w jakim ma uprawnienia. W innym przypadku, konieczne będzie zapewnienie pracowników posiadających odpowiednie kompetencje (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami