Blog

17.10.2022

Uzyskanie wymiarów normalnych

Uzyskanie wymiarów normalnych

Istotą postępu w budownictwie modularnym jest rezygnacja z dowolności wymiarów, występującej przy stosowaniu jednostki jednocentymetrowej, i narzucenie w imię korzyści racjonalizacyjnych dyscypliny jednostki wymiarowej wielocentymetrowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przyjęcie tej jednostki modułu podstawowego dla drobnych elementów i wymiarów oraz modułu osiowego dla podstawowych wymiarów ustrojów konstrukcyjnych i wielkich elementów zwiększa jednostkę wymiaru budowlanego, a tym samym zmniejsza liczbę wyrażającą ten wymiar, redukując niebezpieczeństwo błędu w rysunku roboczym i w wykonawstwie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy operowaniu modułem, którego wielkość nawiązuje do systemu dziesiętnego, nawet pozostawienie wymiarów wyrażonych w centymetrach stanowi znaczne uproszczenie w porównaniu do stanu bezmodułowego, ponieważ wymiary nominalne są zawsze liczbami stosunkowo łatwymi do zapamiętania i do spekulacji arytmetycznych; uzyskanie wymiarów normalnych następuje jedynie w drodze wprowadzenia poprawki, wynikającej z grubości spoiny, stałej dla poszczególnych grup tworzyw budowlanych (uprawnienia budowlane).

Pierwsze fazy projektu szkic, koncepcja, aż do projektu wstępnego włącznie, wykonuje się na podkładach, uwzględniających siatkę MO X MO w odpowiedniej skali, zwykle 1 : 200; skrępowanie projektanta ogranicza się jedynie do obowiązku rozmieszczenia podstawowych elementów konstrukcji na liniach siatki MO X MO - rozwiązanie przykładowe wstępnej fazy sekcji mieszkaniowej).

W fazach tych powinno się również dokonać wstępnych studiów konstrukcyjnych, na podstawie rozważań analogicznych (program egzamin ustny). W wyniku tych studiów projektant powinien zadecydować, czy siatce modułu osiowego podporządkuje również niekonstrukcyjne elementy i część budynku, jak otwory okienne, drzwiowe, ściany działowe itd. Decyzja ta zależna jest przede wszystkim od wymagań przewidywanego typu konstrukcji lub od prefabrykatów, z których wznoszony będzie obiekt. W przypadku pozytywnym należy również i te elementy dowiązać do siatki podkładu MO X MO; w przypadku negatywnym, otwory, ściany działowe itp. rozmieszcza się bezmodułowo, kładąc nacisk jedynie na prawidłowość rozmieszczenia tych elementów w odpowiednim przybliżeniu wymiarowym (opinie o programie).

Położenie podstawowych elementów konstrukcji

Następna faza projektu projekt podstawowy powinien być wykonany w skali 1 : 100 na podkładzie, uwzględniającym zarówno siatkę modularną MO X MO jak i siatkę M X M; w myśl podanych uprzednio zasad siatki te powinny się pokrywać lub powinny być przesunięte względem siebie o wielkość V2 M. Na takim podkładzie precyzuje się dalej projekt, powtórzywszy z projektu wstępnego w myśl obranych zasad położenie podstawowych elementów konstrukcji na siatce MO X MO i rozbijając elementy drobne i inne, wymiarowane przy pomocy modułu podstawowego, na siatce MX M (segregator aktów prawnych).

Ściany o grubości większej niż IM, otwory, filary, uskoki itp. rozmieszcza się jako pokrywające swymi obrysami linie siatki, ściany zaś działowe o grubości mniejszej niż IM rozmieszcza się w myśl którejś z przyjętych alternatywnych zasad.

Teraz następuje pierwsze zwymiarowanie projektu liczbami, określającymi ilości pełnych modułów podstawowych, łatwymi do odczytania z podkładu, uwzględniającego linie siatki M X M podzielone na grupy liniami siatki MO X MO. Punktami, które należy uchwycić wymiarami, są przecięcia linii wymiarowych z liniami krawędzi otworów, filarów, ścian o grubości ^ IM itp. oraz z liniami osi ścianek działowych cienkich, jeśli wybrano tę alternatywę ich sytuowania (w przypadku wybrania drugiej alternatywy sposób wymiarowania ulega odpowiedniej zmianie) (promocja 3 w 1). Ponieważ system modularny pozwala, a nawet zmusza do wczesnego precyzowania problemów wymiarowych w projekcie, może okazać się korzystne przejście od razu po fazie wstępnej na skalę 1 : 50 i traktowanie fazy projektu technicznego jako części projektu roboczego, bądź też, w razie dostatecznej wyrazistości rysunku, poprzestanie na skali 1 : 100.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami