Blog

27.01.2020

Wewnętrzne linie zasilające

Wewnętrzne linie zasilające

Wewnętrzne linie zasilające

Przy eksploatacji wewnętrznych linii zasilających szczególną uwagę zwrócić należy na temperaturę przewodów i gniazd bezpiecznikowych zabezpieczających te przewody (program uprawnienia budowlane na komputer).

W pionach czteroprzewodowych zdarza się często, że przy bardzo nierównomiernym obciążeniu faz najbardziej się grzeje przewód zerowy. W takim przypadku należy ustalić, możliwie szczegółowo, pobór mocy przez poszczególnych odbiorców, przyłączonych do kontrolowanej linii zasilającej, a następnie tak przeprowadzić korektę w przyłączaniu ich do poszczególnych faz, aby nierównomierność obciążenia faz zmniejszona została do minimum.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego grzania się wszystkich przewodów fazowych linii zasilającej należy zbadać, czy przyczyną nie jest zbyt duże zużywanie energii przez poszczególnych odbiorców albo zbyt mała średnica przewodów linki. Wymianę przewodów przeprowadza się w ramach remontu kapitalnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przypadku grzania się jednego lub dwóch przewodów fazowych należy przede wszystkim za pomocą induktora o napięciu 500 V sprawdzić oporność izolacji między poszczególnymi fazami oraz między fazami i ziemią.
Pomiary oporności izolacji należy przeprowadzić raz na rok oraz we wszystkich przypadkach stwierdzenia nadmiernego grzania się przewodów (uprawnienia budowlane).

W instalacjach wykonanych przewodami aluminiowymi - co najmniej raz na rok należy przeprowadzać na klatkach schodowych dokręcanie wszystkich śrub w rozetach rozgałęźnych oraz w gniazdach bezpiecznikowych, gdyż brak dobrego styku może również być powodem nadmiernego grzania się przewodów. Uziemienie się przewodu fazowego może być częściowe lub zupełne. Przyczyną takich uziemień zwykle bywa zawilgocenie izolacji przewodów lub zwęglenie się części izolacyjnej wskutek wysokiej temperatury (program egzamin ustny).

Zawilgocenie przewodów

W przypadku zawilgocenia przewodów spowodowanego jednorazowym zaciekiem, zamoczony odcinek należy odłączyć spod napięcia, odkryć puszki przelotowe na odcinku zamocowanym i podgrzewać go w miarę możności piecykami elektrycznymi lub koksowymi, dobrze wietrząc całe pomieszczenie.

Przy zawilgoceniu przewodów spowodowanym dużą wilgotnością muru lub ściany, na której zainstalowana jest linia zasilająca, należy bądź przebudować linię zasilającą lokując ją na innych, suchych ścianach, bądź też osuszyć ścianę, co niekiedy wiąże się z przeprowadzeniem remontu budowlanego. W obu przypadkach linię zasilającą można włączyć pod napięcie dopiero wtedy, gdy wartość oporności izolacji wynosić będzie ponad 1000 omów na 1 volt napięcia znamionowego, tzn. minimum 220 000 omów przy układzie 3 X 220 V i 380 000 omów przy układzie 380/220 V (opinie o programie).
Jeżeli część izolacji na przewodzie linii zasilającej zwęgliła się, należy - po odłączeniu całej linii spod napięcia - oczyścić przewód dokładnie ze skruszałych części, a następnie zaizolować go za pomocą podwójnej warstwy taśmy izolacyjnej.

W zakres konserwacji wewnętrznych linii zasilających wchodzi również wymiana przepalonych wkładek topikowych (patronów), wyłączanie spod napięcia uszkodzonych obwodów, wpisywanie wszystkich wykonywanych robót i spostrzeżeń do dziennika kontrolnego (segregator aktów prawnych).
W zakres remontu bieżącego wewnętrznej linii zasilającej wchodzi wymiana rozety piętrowej (spowodowana wypaleniem się zacisków utrzymujących przewód) oraz wymiana przegrzanego odcinka przewodu łączącego zacisk odgałęźny rozety pionowej z bezpiecznikiem zainstalowanym na odgałęzieniu.

przeprowadzaniu obu tych napraw należy bezwzględnie przed przystąpieniem do roboty odłączyć od źródła prądu całą remontowaną linię zasilającą. Po ukończeniu remontu należy za pomocą induktora sprawdzić stan izolacji całego pionu.

Odgałęzienie wewnętrznej linii zasilającej jest elementem, który praktycznie nie podlega remontom i nie wymaga specjalnej konserwacji. Okoliczność ta wynika z obowiązujących przepisów wy danych przez Państwową Inspekcję Energetyczną, według których minimalny przekrój przewodów odgałęzienia może wynosić 2,5 mm dla przewodów miedzianych, a 4 mm dla przewodów aluminiowych; przekrój bywa odpowiednio większy dla mieszkań wieloizbowych (promocja 3 w 1).

Ponieważ obwody wewnętrzne są wykonywane najczęściej przewodami cieńszymi (o przekroju 1,5 mm2), toteż zdarzające się przeciążenia prądowe powodują awarie w instalacji wewnątrz mieszkań, nie narażając na żadne uszkodzenia odgałęzienia wewnętrznej linii zasilającej. Odgałęzienie powinno być poddawane próbom ogólnym i okresowym przy badaniu wewnętrznych linii zasilających.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami