Wibratory wgłębne

Wibratory wgłębne

Odpowiednio do właściwości wyżej wymienionych typów wibratorów - znajdują one zastosowanie do zagęszczania różnych elementów betonowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zależnie od układu wirujących mimośrodów, rodzaju wibratora i sposobu przeprowadzania wibracji drgania mogą być przenoszone na beton jednokierunkowo lub wielokierunkowo.

Lepsze rezultaty dają drgania jednokierunkowe, przy czym drgania pionowe są o ok. 20% bardziej efektywne niż drgania poziome, z uwagi na współdziałanie siły ciężkości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wibratory wgłębne wywołują przeważnie drgania poziome, zaś wibratory powierzchniowe i stoły wibracyjne - drgania pionowe. Wibratory przyczepne wywołują drgania poziome lub pionowe, zależnie od miejsca i sposobu ich przymocowania.

Roboczym elementem wibratorów wgłębnych są końcówki zanurzone w masie betonowej i przekazujące jej drgania bezpośrednio (tzw. wibracja wewnętrzna). Jedne z nich mają silnik wbudowany w część roboczą wibratora, inne natomiast poruszane są za pośrednictwem wałów giętkich, przy czym napęd może być w tym przypadku elektryczny lub spalinowy (benzynowy) (uprawnienia budowlane).
Wibratory wgłębne dzielą się na perwibratory i wibratory sterowane.
Perwibratory składają się z płaszcza stalowego lub żeliwnego o różnym kształcie, wewnątrz którego umieszczony jest jeden lub kilka mechanizmów wibrujących (program egzamin ustny).

Noszą one nazwę wibratorów buławowych, wrzecionowych lub wibrobuław. Mogą być typu ciężkiego i wówczas w obudowie części roboczej o średnicy 135-M60 mm znajduje się silnik elektryczny o mocy 0,5-T-I,1 kW. na wale którego osadzony jest mimośród, który drga z częstotliwością 5500-1-6000 min-1. Wibratory ciężkie stosowane są do zagęszczania masy betonowej w elementach o dużej objętości i małym zagęszczeniu zbrojenia (mu- ry oporowe, stopy fundamentowe).

Całkowity ciężar objętościowy

Najczęściej stosowane są jednak perwibratory typu lekkiego, w których część robocza w postaci buławy - przekazująca drgania na beton - połączona jest z silnikiem za pomocą giętkiego wału w opancerzonym wężu, zabezpieczonym przed wilgocią i zanieczyszczeniem za pomocą sztywnego, wodoszczelnego bandaża. Długość normalnej wężownicy wynosi 4,0 m, niekiedy dochodzi do 8,0 m. Najczęściej stosuje się tu napęd elektryczny za pomocą silnika elektrycznego o mocy l,0-l,5 kW (opinie o programie).

Średnice wymiennych końcówek wynoszą 38, 50, 65, 70 lub 75 mm, częstotliwość drgań waha się w granicach 6000-M4 000 min-1. Perwibratory
typu lekkiego stosuje się do zagęszczania masy betonowej w słupach, ścianach i belkach.
Całkowity ciężar objętościowy perwibratorów jest ok. 2-krotnie mniejszy od ciężaru objętościowego betonu, wskutek czego pogrążony w mieszance wibrator wypływa podczas pracy na powierzchnię do ustalonego poziomu (tzw. linii wodnej). Zanurzeniowe wibratory sterowane mogą być drążkowe, mieczowe i iglicow (segregator aktów prawnych)e.

Mają one małą wydajność i stosowane są do konstrukcji żelbetowych o małych przekrojach i silnym zbrojeniu. Charakterystyki niektórych wibratorów wgłębnych produkcji polskiej, radzieckiej i niemieckiej. Dla wibratorów wgłębnych istotną sprawą jest ustalenie głębokości i poziomego promienia zasięgu skuteczności wibracji. Rozkład osiadań mieszanki w kierunku pionowym. Okazuje się, że w wyniku wibrowania warstwy dolne położone bliżej dołu końcówki podlegają największym osiadaniom, a zatem są najlepiej zagęszczone. W przeciwieństwie do nich warstwy górne doznają spulchnienia dochodzącego do 5% objętości tych warstw.

Największe warstwowe osiadania dochodzą do 11%, a ostateczne osiadania całej wibrowanej warstwy wynoszą ok. 9% (promocja 3 w 1). Rozkład zagęszczenia w kierunku poziomym, łącznie z przesunięciem pionowym warstw. Promień skutecznego działania wibratora wgłębnego, waha się w granicach 15-M00 cm, najczęściej wynosi ok. 50 cm.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !