Wieniec wnętrz placowych

Wieniec wnętrz placowych

Z nowożytnych placów powstałych w Warszawie w dobie Królestwa Polskiego wyróżnia się wieniec wnętrz placowych otaczających i wzbogacających zespół Osi Saskiej. W r. 1817 po przeniesieniu z terenów na południe od ulicy Królewskiej dawnego targu końskiego przestrzeń wokół kopułowej rotundy Zuga zostaje zorganizowana i zabudowana tworząc plac Ewangelicki (dziś plac Małachowskiego). W tymże okresie ustala się kształt placu Grzybowskiego - dawnego rozdroża dającego początek kierunkom Twardej - Grójeckiej, a poprzez ulicę Bagno łączącego się niegdyś z ciągiem obecnych ulic: Zgoda - Szpitalna - Bracka - plac Trzech Krzyży. Już w drugiej połowie XIX wieku Marconi wznosi tu potężną bryłę kościoła Wszystkich Świętych. Obszerny plac targowy powstaje przed „Żelazną Bramą“ Ogrodu Saskiego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wreszcie w trzecim i czwartym dziesięcioleciu XIX wieku powstają place Teatralny i Bankowy - najwybitniejsze pomniki założeń placowych tej doby, dzieła Antoniego Corasziego. Oba place charakteryzują znamienny dla Warszawy przebieg przeobrażeń starych, historycznie ukształtowanych węzłów sieci drogowej miasta oraz adaptacji i przekształcenia ich poprzedniej zabudowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jak podnosi prof. J. Zachwatowicz, układ plastyczny terenów, na których powstał później plac Bankowy, określały trzy czynniki: podział własnościowy gruntów (z którego wynikły kierunki Leszna i Elektoralnej), fortyfikacje XVIII wieku (które spowodowały skośny przebieg ulicy Rymarskiej łączącej Leszno z wjazdem w obręb obwarowań) oraz istniejące tu już od dawna założenia pałacowe (pałace Potockich - później Zielińskich, pałac Ogińskich, pałace Mniszchów oraz Zamoyskich - późniejszy „Pałac Błękitny") (uprawnienia budowlane). Tereny te charakteryzował więc zbieg trzech starych dróg: Elektoralna, Rymarska, Senatorska związany z jeszcze jednym traktem - dzisiejszą ulicą Leszno. W pałacu Potockich, usytuowanym przy ulicy Rymarskiej mieściła się Komisja Przychodów i Skarbu. Dziedziniec pałacu Ogińskich ujęty w oficyny zajmował całą przestrzeń późniejszego placu Bankowego. Pozostałe dwa pałace przetrwały bez większych zmian do naszych czasów (program egzamin ustny).

Jednorodny wątek ściany

W r. 1824 Corazzi przebudowuje pałac Potockich tworząc na układzie starego cour d’honneur i na kanwie dawnych murów nową klasycystyczną kompozycję o centralnym portyku dźwigniętym na arkadowy cokół, o dwóch bocznych portykach wejściowych oraz kolumnadach-propylejach od strony ulicy. W tymże roku rząd kupuje pałac Ogińskich i zarządza rozbiórkę oficyn w celu utworzenia placu przed wzniesionym już pałacem Komisji Przychodów i Skarbu (opinie o programie). W roku następnym powstają projekty mieszkalnego pałacu ministra Lubeckicgo oraz gmachu Banku Polskiego. Pierwszy z nich, zrealizowany w latach 1825-1830, kształtuje Corazzi na bazie głównego korpusu pałacu Ogińskich drogą przebudowy ryzalitów tworząc ciekawy i dynamiczny zespół brył. Jednorodny wątek ściany tylnego, najwyższego korpusu zostaje tu zestawiony i skomponowany z nałożonymi na jego tło trzema ryzalitami połączonymi galerią i utrzymanymi w wątku kolumnowo-arkadowym (segregator aktów prawnych).

Wreszcie w gmachu Banku, projektowanym wespół z Jakubem Gaycm i wzniesionym w latach 1825-1828 autor operuje podwójnym pasem arkad zwieńczonych na narożniku ulicy Elektoralnej klasycystyczną kopułą. Jak widać z tego przeglądu, nie wszystkie pałace skarbowe zamierzone były od razu; ale budując siedzibę ministra i bank Corazzi komponował już zespół jako całość. Świadczy o tym m. in. fakt, że pierwszy projekt regulacji placu Bankowego w całości powstał już w r. 1825, nawet przed konkretnymi projektami obu późniejszych budynków; tak więc umieszczony na nim opis przeznaczenia użytkowego budynków oraz ich forma są odmienne od ostatecznych. Stwierdzenie tego faktu tłumaczy nam i fakt harmonijności architektury pałaców (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami