Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne stosowane w budownictwie dzieli się zależnie od stopnia wypalenia, rodzaju użytych surowców oraz przeznaczenia. Zależnie od stopnia wypalenia ceramikę dzieli się na dwie grupy:

a) wyroby o strukturze porowatej, o nasiąkliwości wagowej nw ^ 22%:
- ceglarskie (cegły pełne, dziurawki, kratówki, pustaki wentylacyjne, dymowe, stropowe i ścienne, dachówki, dreny),
- szkliwione (kafle) (program uprawnienia budowlane na komputer),
- ogniotrwałe (cegły i kształtki szamotowe, krzemionkowe, magnezytowe);

b) wyroby o strukturze zwartej, o nasiąkliwości wagowej nw ^ 12%:
- klinkierowe (cegła budowlana, klinkierowa, płytki klinkierowe,
- klinkierowe (cegła budowlana, klinkierowa, płytki klinkierowe, kominówka, cegła kanalizacyjna, klinkier drogowy, kształtki podokienne),
- kamionkowe (płytki terakotowe, ścienne szkliwione, kwasoodporne, rura i kształtki kanalizacyjne) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- fajansowe i porcelanowe (miski ustępowe, zlewozmywaki).
Zależnie od użytych surowców wyroby ceramiczne dzieli się na ceramikę czerwoną, klinkier, kamionkę, ceramikę ogniotrwałą i ceramikę białą.

Wyroby ceglarskie (ceramikę czerwoną) produkuje się z glin ceglarskich zawierających pospolite surowce ilaste, które po wypaleniu mają kolor czerwony.
Podstawowymi wyrobami ceramiki czerwonej są cegły budowlane produkowane w wielu odmianach, pustaki ścienne i stropowe oraz dachówki.
Wyroby szkliwione są wypalane z gliny (temperatura ok. 1000°C) i mają czerep porowaty (uprawnienia budowlane).

Szamot

Od strony licowej pokryte są warstewką glazury. Glazurę nanosi się na wyroby surowe po ich wysuszeniu lub po wstępnym wypalaniu (program egzamin ustny). Podczas wypalania doprowadza seę glazurę do stopienia. Do tej grupy należą kafle piecowe. Zależnie od rodzaju surowca rozróżnia się kafle: wapienne ze zwykłych glin łatwo topliwych o dużej zawartości CaO oraz szamotowe ze zwykłych glin ogniotrwałych wypadających się na biało z dodatkiem szamotu lub piasku. Kafle produkowane są w dwóch odmianach: prostokątne o mniejszej porowatości (195 x 125 mm), nazywane kwadratelami, i kwadratowe o większej powierzchni (220 x 220 mm), nazywane berlińskimi. Kafle powinny cechować się czystym dźwiękiem, •wysoką porowatością (p ^ 20%) i odpornością termiczną (opinie o programie).

Do wyrobów ogniotrwałych zalicza się te, które miękną w temperaturze powyżej 1600°C. Charakteryzują się one odpornością na gwałtowne zmiany temperatury oraz działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Wyroby ogniotrwałe dzieli się ze względu na skład chemiczny i mineralogiczny na kwaśne, zasadowe i obojętne. Najszersze zastosowanie mają wyroby z materiałów’ kwaśnych: szamotowe (stanowiące ok. 70% całości wyrobów ogniotrwałych) oraz krzemionkowe (segregator aktów prawnych).

Kształtki i cegły szamotowe produkuje się formując w prasach masę składającą się z szamotu (95-50%) i plastycznej gliny ogniotrwałej (5-50%), a następnie susząc i wypalając w temperaturze ok. 1300°C. Szamot jest to sypki materiał otrzymany z rozdrobnienia wypalonej gliny ogniotrwałej. Wyroby szamotowe zależnie od cech technicznych dzieli się na izolacyjne oraz konstrukcyjne. Wyroby szamotowe izolacyjne (BN-72/6766-03) mają wytrzymałość na ściskanie 0,1-0,4 MN/m2, a wyroby szamotowe konstrukcyjne (PN-76/H-12030) - 11,8-30,0 MN/m2. Gęstość objętościowa wyrobów szamotowych wynosi 0,45-1,35 g/cm3, porowatość 20-28%, a współczynnik przewodzenia ciepła ż. = 0,2-0,52 W/(m • °C). Wyroby szamotowe są odporne na zmiany temperatury i znalazły szerokie zastosowanie jako wykładziny pieców grzewczych, palenisk i pieców przemysłowych.

Kształtki krzemionkowe lub dynasowe (PN-69/H-12010) otrzymuje się z mielonego kwarcytu przez wypalenie z niewielką ilością wapna. Wytrzymałość na ściskanie materiałów dynasowych wynosi 20-58 MN/m2, gęstość objętościowa ok. 1,3 g/cm3, porowatość 16-28%, a współczynnik przewodzenia ciepła A = 0,5 W/(m-°C). Wyroby te stosuje się przeważnie w budownictwie przemysłowym jako wykładziny pieców martenowskich. szklarskich, koksowniczych i gazowniczych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !