Wysokie belki poprzeczne

Wysokie belki poprzeczne

Ze względu na warunki widoczności w węzłach nie stosujemy zatem stalowych konstrukcji kratowych z jazdą dolną, zwłaszcza że przy wymaganych szerokościach skrajni otrzymuje się ciężkie i wysokie belki poprzeczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jako konstrukcje nośne z jazdą górną stosujemy:

  1. żelbetowe ustroje płytowe,
  2. żelbetowe ustroje belkowe monolityczne lub prefabrykowane z betonu sprężonego,
  3. stalowe konstrukcje belkowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z konstrukcji belkowych zarówno żelbetowych, jak i stalowych wyróżnić należy ustroje rusztowe. Rusztem nazywamy dwa układy belek krzyżujących się i połączonych w ten sposób, żeby ugięcia obu belek w punktach skrzyżowania były jednakowe. Połączenia belek przekazują z jednego układu na drugi oddziaływania zarówno dodatnie jak i ujemne, a belki każdego układu przechodzą przez punkt skrzyżowania w sposób ciągły umożliwiający przekazywanie momentów zginających wzdłuż belki. Ruszt przegubowy jest układem wielokrotnie statycznie niewyznaczalnym, a jego obliczenie jest bardzo żmudne nawet przy korzystaniu z tablic.

Wskutek dużej sztywności poprzecznej ruszt zapewnia bardziej równomierny rozkład obciążenia skupionego w kierunku poprzecznym, przez co zmniejszają się sumaryczne momenty gnące w belkach głównych. Otrzymujemy zatem mniejszą wysokość obliczeniową belek i mniejszą wysokość ustrojową mostu (uprawnienia budowlane).

Układ rusztowy jest obecnie powszechnie stosowany w żelbetowych konstrukcjach belkowych wiaduktów. Ciekawym przykładem zastosowania stalowego rusztu belkowego jako ustroju niosącego jest wiadukt na autostradzie pod Kirchheim am Teck (NRF). co 1094 mm. Środnik poprzecznie wykonano z blachy d = 10 mm, pas dolny o przekroju 150 • 20 mm przyspawany jest jako ciągły pod pasami belek głównych. Pas górny stanowi blacha 10-milimetrowa kryjąca całą konstrukcję i stanowiąca element nośny pomostu (program egzamin ustny).

Filary okrągłe

Dla zwiększenia sztywności blachy pomostowej wbudowano między poprzecznice w połowie ich rozstawu dodatkowe ramy spawane o bardzo sztywnym przekroju. Pomimo małej wysokości konstrukcji, stanowiącej tylko 1/38 rozpiętości, ustrój cechuje bardzo duża sztywność. Jako nawierzchnię zastosowano na moście 6 cm warstwę asfaltu lanego wzmocnioną za pomocą siatki stalowej odpowiednio przyspawanej do blachy pomostu. Typowym rozwiązaniem dla skrajnych podpór wiaduktów są masywne przyczółki betonowe, które ze względów estetycznych często są licowane kamieniem lub klinkierem (opinie o programie).

Przy małej rozpiętości i znacznej długości podjazdu przyczółki masywne sprawiają przytłaczające wrażenie optyczne, więc często zastępujemy je konstrukcjami trój- lub czteroprzęsłowymi na przyczółkach zatopionych w nasypie. Przyczółki mogą być w tym przypadku zastąpione przez podpory słupowe tego samego typu, co filary pośrednie. Ze względu na działające na konstrukcję siły poziome słupy filara należy zakotwić w fundamencie.

W warunkach miejskich wolną przestrzeń pod estakadą należy wykorzystać na cele związane z obsługą ruchu miejskiego, jak lokalne dojazdy, parkingi samochodów, place postojowe autobusów itp. W związku z tym i w dążeniu do jak najdalej idącego ograniczenia wymiarów filarów stosuje się estakady na filarach o kształcie okrągłym lub owalnym (segregator aktów prawnych).

Dobre wrażenie estetyczne wywierają również filary o nowoczesnym kształcie dwu ukośnych słupów zbiegających się przy podporze na kształt litery V. Przekrój zamocowania u podstawy pojedynczego słupa kołowego lub podpory V należy sprawdzić na moment od najniekorzystniejszego równoczesnego działania sił poziomych na konstrukcję oraz jednostronnego obciążenia estakady ciężarem użytkowym.

Filary okrągłe lub typu V stosuje się przede wszystkim ze względów funkcjonalnych. Nie dają one korzyści ekonomicznych, gdyż wymiary ławy fundamentowej nie będą mniejsze od ław filarów typowych wielo- słupowych, a oszczędność na betonie jest zniwelowana przez większą ilość zbrojenia w słupie i fundamencie (promocja 3 w 1). Filary okrągłe mogą natomiast dać korzyści ekonomiczne, jeżeli będą posadowione na palach dużych średnic.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !