Wytwarzanie masy betonowej

Wytwarzanie masy betonowej
Wytwarzanie masy betonowej

Wytwarzanie masy betonowej odbywa się z reguły na podstawie odpowiedniej recepty roboczej (mieszanki roboczej). Odmierzanie składników betonu powinno odbywać się według recept laboratorium technologii betonu. Minimalna zawartość cementu w kg na 1 m3 betonu konstrukcyjnego określona jest normą PN-63/B-06250 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ze względu na skurcz betonu pożądane jest, aby ilość cementu nie przekraczała 450 kg/m3 w konstrukcjach monolitycznych. Beton konstrukcyjny, a zwłaszcza prefabrykowany wysokich marek, powinien być produkowany z zastosowaniem kruszywa frakcjonowanego, nie mówiąc już o betonach sprężonych, dla których wymagana jest np. marka 500 i więcej. Kruszywo powinno być frakcjonowane wg wymagań PN-59/B-06710 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W ostatnich latach coraz rzadziej stosowana jest trzyskładnikowa masa betonowa (cement, kruszywo i woda), a w coraz szerszym zakresie stosuje się masę betonową czteroskladnikową (cement, kruszywo, woda i odpowiednio dobrana domieszka chemiczna, w zależności od specjalnych wymagań - np. szczelności, odporności na niskie temperatury, odporności na korozję itp.) (uprawnienia budowlane).

Ilość dodatków chemicznych określa się procentowym ich stosunkiem do ciężaru cementu. Ilości dodatku chlorków dokładnie rozpuszczonych w wodzie (chlorek wapniowy, chlorek sodu, chlorek amonu) wynoszą zazwyczaj I-i-5% ciężaru cementu. Natomiast dla konstrukcji betonowych zbrojonych nie należy stosować miększych ilości dodatku chlorków niż 2% ciężaru cementu (program egzamin ustny).

W przypadku dodawania domieszek chemicznych w postaci stężonego roztworu można go dodawać tylko po wymieszaniu masy betonowej ze znaczną częścią wody zarobowej, przy czym nie wolno dodawać stężonego roztworu domieszki do suchych składników masy betonowej.

Wreszcie podkreślić należy, iż domieszki węglanów (węglan potasu zwany potażem, węglan sodowy zwany sodą) można stosować tylko do cementów szybkotwardniejących w przypadkach łączenia prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych przy temperaturze poniżej 0CC, lecz nie niższej niż -10° C (opinie o programie). Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie, z wyjątkiem gdy dzienna ilość betonu nie przekracza 5 m3.

Określanie ilości składników

W większych wytwórniach optymalne czasy mieszania masy betonowej zaleca się ustalać przez laboratoria doświadczalne. Czas wiązania masy betonowej wymieszanej w temperaturze ponad -f20°C nie powinien przekraczać I godziny od chwili zarobienia, wymieszanej zaś przy temperaturze do +20°C - 1,5 godziny od chwili zarobienia (segregator aktów prawnych).

Kontrola jakości betonu może mieć miejsce przed rozpoczęciem betonowania, w czasie samego betonowania oraz w okresie po wykonaniu konstrukcji. Na tym miejscu, wychodząc z punktu widzenia okresu realizacji budowy, omówione będą jedynie zasady kontroli jakości betonu przed rozpoczęciem betonowania. Natomiast zasady kontroli betonu, przeprowadzanej w okresie późniejszym w zrealizowanej konstrukcji, a obejmujące głównie nieniszczące badania wytrzymałości betonu, np. metodę fal ultrakrótkich, metodę uderzeń itd., na tym miejscu omawiane nie będą. Podaje się jedynie, że w kraju produkowany jest w tym celu tzw. betonoskop ultradźwiękowy typu BJ-8-R.

Kontrola jakości betonu ma zapobiegać wykonaniu betonu nie odpowiadającego cechom betonu zaprojektowanego, a więc wytrzymałości, mrozoodporności, ścieralności, wodoszczelności itp. Kontrola jakości betonu przed rozpoczęciem betonowania polega na zbadaniu składników betonu oraz zbadaniu na próbkach, czy wykonany z określonych składników beton odpowiada zaprojektowanym cechom technicznym (promocja 3 w 1).

Kontrola jakości betonu w czasie betonowania powinna przede wszystkim dotyczyć systematycznego badania:

  • zaprojektowanego dozowania składników masy betonowej,
  • właściwej konsystencji masy betonowej,
  • szczelności masy betonowej,
  • wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach.

Określanie ilości składników masy betonowej polega na wagowym (ciężarowym) podaniu ich ilości na 1 m3 betonu, przy czym ilości dotyczące kruszywa i cementu odnoszą się do stanu suchego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !