Wytyczne techniczno-budowlane

Wytyczne techniczno-budowlane

Schematy nie obejmują urządzeń specjalnych. Natryski i umywalnie można projektować w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenia socjalno-sanitarne w przybudówce można rozwiązać wg jednego ze schematów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściany zewnętrzne pomieszczeń sanitarnych powinny wykluczać możliwość tworzenia się kondensatu pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach.
Ściany w umywalniach i natryskach powinny być pokryte materiałem łatwo zmywalnym (płytki ceramiczne) do wysokości 1,50 m. W ustępach i izbach zabiegowych punktów higieny kobiet - materiał łatwo zmywalny do wysokości 1,20 m.
Podłogi w umywalniach, natryskowniach, ustępach i w izbach zabiegowych punktów higieny kobiet - wodoszczelne ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych. W pozostałych pomieszczeniach (np. w szatniach) biała podłoga.

Posadzki terakotowe i lastrikowe są opracowane w „Katalogu projektów typowych" Miastoprojekt Specjalistyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Oświetlenie. W szatniach, umywalniach, natryskach, ustępach - oświetlenie bezpośrednie. W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest zastąpienie światła naturalnego światłem sztucznym pod warunkiem zainstalowania wentylacji mechanicznej.
Bez wentylacji mechanicznej zastąpienie takie jest dopuszczalne tylko w umywalniach, natryskach i ustępach o liczbie miejsc w każdym z nich nic więcej niż 3 oraz w szatniacłi o liczbie miejsc nie wyższej niż 100. Światłem pośrednim mogą być oświetlone jedynie umywalnie, natryski i przejścia (uprawnienia budowlane).

Instalacje. Oprócz instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o. przewiduje się doprowadzenie ciepłego powietrza do szatni, w których przechowuje się odzież roboczą mokrą i do pomieszczeń do suszenia obuwia. W pomieszczeniach do odpylania odzieży roboczej powinna być zainstalowana wentylacja odpylająca.

Temperatury obliczeniowe

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń wg normy PN/N-02402: natryski, łazienki, rozbieralnie 22°C, ustępy ogólne 15°C (program egzamin ustny).
Normy radzieckie przewidują dla pomieszczeń socjalno-sanitarnych następujące częstotliwości wymiany powietrza na godzinę: szatnie 1, umywalnie 1,5, ustępy 5, natryski i rozbieralnie 1,5.

Mechaniczne pralnie zakładowe projektuje się:
- do prania odzieży ochronnej i bielizny personelu,
- do prania bielizny pochodzącej ze stołówki pracowniczej,
- do prania różnych materiałów używanych do produkcji (opinie o programie).

Usytuowanie. Usytuowanie pralni powinno spełniać następujące warunki:
a) połączenie komunikacyjne gwarantujące najkrótsze i najprostsze dostarczanie i następnie odbieranie bielizny,
b) bliskość centralnego źródła ciepła,
c) okna oddziału mokrego skierowane na północ lub wschód, a suchego na południe lub zachód.

Pranie odzieży ochronnej, bielizny personelu oraz bielizny pochodzącej ze stołówki pracowniczej (segregator aktów prawnych). Pierwszy i drugi rodzaj pralni stosowanej w przemyśle nie różni się zasadniczo od zakładów pralniczych przemysłowo-usługowych. Urządzenie pralni jest obowiązkowe w zakładach produkcyjnych, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo zakażania odzieży ochronnej lub zabrudzenia jej substancjami toksycznymi (arsen, ołów, benzol itp.) oraz przy produkcjach szczególnie brudnych (przemysł górniczy, kopalnie rud itp.). Dla pozostałych zakładów przemysłowych urządzenie własnej pralni nie jest konieczne, jeśli w osiedlu (mieście, dzielnicy) znajduje się pralnia usługowa. W przeciwnym przypadku zaleca się urządzenie pralni przy zakładzie przemysłowym (promocja 3 w 1).

Pralnia taka oprócz prania odzieży ochronnej pracowników może przyjmować bieliznę prywatną pracowników, obsługiwać stołówkę, hotel robotniczy itp.
Przed przystąpieniem do projektowania pralni trzeba znać ilość bielizny w kilogramach na jednego pracownika oraz jej stopień zabrudzenia i zatłuszczenia.
Z ciężarów pojedynczych sztuk bielizny, częstotliwości zmian oraz ilości pracowników oblicza się dobową lub tygodniową wydajność pralni.

W zależności od tego ustala się wielkość pralni, wyposażenie i sposób obsługi. Dla zakładów mniejszych pranie może się odbywać w miarę potrzeb, dla większych opłaca się stosować ciągłą pracę pralni, tj. 6 dni w tygodniu.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !