Ząb żelbetowy

Ząb żelbetowy

W płycie dolnej dla zabezpieczenia przed przesuwem fundamentu można wykonać ząb żelbetowy (ostrogę). Kanał kablowy przeważnie wykonuje się jako żelbetowy, prefabrykowany. Na koronie fundamentu ustawia się jezdnię mostu (podtorze) konstrukcji stalowej. Konstrukcję podtorza należy tak zaprojektować, aby można było je rektyfikować w kierunku poziomym; rektyfikację pionową wykonuje się przez zakładanie podkładek pod szynami jezdnymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Od strony składowiska na żebrach poprzecznych układa się elementy żelbetowe bądź strunobetonowe tworzące pochyłą ścianę nośną dla rudy.
Fundament szeregu B różni się od fundamentu szeregu A tym, że od strony kanału wyładowczego na żebrach poprzecznych oparte są belki mostu kolejowego oraz kładka dla pieszych (obsługa). Z obu stron fundamentu układa się pochyłą ścianę nośną dla rudy. Szereg C stanowi mur oporowy pomiędzy żebrami rozstawionymi co 5-h6 m. Na żebrach opiera się most kolejowy oraz kładka dla pieszych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ściany szeregu B i C posadawia się na wspólnej płycie żelbetowej, przez co stwarza się sztywny ustrój korzystny przy ewentualnym przesunięciu lub obrocie. W płycie tej można wykonać pod ścianami pionowymi dwie ostrogi zwiększające stateczność fundamentu na przesuw.

Od stron czołowych składowisko zabezpiecza się wybrukowaną skarpą ziemną. Kanał wyładowczy natomiast w części głębszej zabezpiecza się murem oporowym, powyżej skarpą ziemną wybrukowaną. Żebra podtrzymujące estakadę kolejową należy zabezpieczać na uderzenia czerpakiem (uprawnienia budowlane).
Wywrotnicę wieżową przesuwną projektuje się jako konstrukcję stalową i dlatego nie jest ona tutaj bliżej omawiana.

Fundament wywrotnicy czołowej jest wykonywany jako żelbetowy ścianowy. Ściany podłużne wyprowadzone są wspornikowo z płyty dennej, ściany czołowe są to płyty zamocowane na trzech krawędziach, tj. w płytach ścian podłużnych oraz w płycie dennej (program egzamin ustny).

Zespół konstrukcyjny fundamentu

Zespół konstrukcyjny fundamentu wywrotnicy obrotowej składa się z następujących części:
a) fundamentu wywrotnicy,
b) piwnicy napędu,
c) mostu estakady,
d) podtorza i pomieszczenia popychacza.
Fundament wywrotnicy stanowi skrzynia żelbetowa, zamknięta od spodu płytą denną (opinie o programie). Ściany boczne podłużne oparte są u góry na ramie poziomej dźwigającej zsypy (bunkry), u dołu zamocowane w płycie dennej. Ściany czołowe są płytami krzyżowo zbrojonymi. Część boczna niższa skonstruowana jest w kształcie ścian-ki kątowej i połączona ze skrzynią w sposób przegubowy. Zsypy wykonuje się jako bunkry żelbetowe. Biorąc pod uwagę duży współczynnik tarcia pomiędzy materiałem a ścianami zsypów, a także duże wymiary brył wsypywanych ze znacznej wysokości, niezbędne jest wyłożenie ścian zsypów blachą stalową (cierną) o znacznej wytrzymałości na ścieranie (stal manganowa).

Piwnicę napędu projektuje się również jako skrzynię żelbetową. Na stropie piwnicy napędu wykonane są łożyska mostu estakady (segregator aktów prawnych). Belki mostu są żelbetowe, dwuprzęsłowe, ze wspornikiem. Podtorze dla wagonów od strony napędu należy wykonywać na specjalnej podsypce ze względu na konieczność uzyskania dokładnego profilu podłużnego trasy. Wskazane jest wykonanie podtorza w postaci płyty żelbetowej zapewniającej utrzymanie właściwego profilu. Dla popychacza wagonów, który w czasie wjazdu pociągu do wywrotnicy musi być schowany pod ziemię, należy wykonać podziemne pomieszczenie w kształcie żelbetowej skrzyni płytowej.

Zasobniki wielkopiecowe. Konstrukcję nośną zasobników wielkopiecowych stanowią poprzeczne i podłużne jednokondygnacyjne ramy zamknięte. Ramy poprzeczne są ramami jednoprzęsłowymi, podłużne natomiast - wieloprzęsłowymi. Rygle dolne, zarówno ram poprzecznych jak i podłużnych, są belkami fudamentowymi, podpartymi płytą fundamentową wieloprzęsłową. Jamy załadowcze usytuowane są zawsze w osi wielkiego pieca (promocja 3 w 1). Ze względu na bogate wyposażenie technologiczne fundamenty ich konstruuje się w postaci skrzyni otwartej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !