Zabezpieczenie silnika

 

Zabezpieczenie silnika

Przy zasilaniu silników z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przyłączonej do własnego transformatora włączanie silników zwartych o mocy ponad 5,5 kW może być wykonywane bezpośrednio, tj bez stosowania przełączników gwiazda-trójkąt, które mają na celu zmniejszenie prądu pobieranego z sieci przy rozruchu silnika (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gdy obwody zasilają pojedyncze silniki lub grupy silników o mocy nie przekraczającej 1 kW. bezpieczniki zabezpieczające silnik od skutków zwarć umieszcza się w rozdzielnicach, natomiast gdy jedna linia zasila szereg silników o mocy ponad 1 kW każdy, to bezpieczniki stosuje się przy każdym silniku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dobór zabezpieczeń, przekroi przewodów, wyłączników samoczynnych oraz zakresu wyzwalaczy termicznych dla silników 380 V. Z danych zamieszczonych w tej tablicy korzysta się w sposób następujący:
Na przykład przy silniku zwartym (klatkowym) o mocy znamionowej 2,3 kM odczytuje się z tabliczki znamionowej na silniku lub z kolumny 3 tablicy prąd znamionowy silnika, który w danym przypadku wynosi  = 3,4 ampera. Ponieważ moc silnika jest mniejsza od 5.5 kW, silnik może być włączony do sieci bezpośrednio. Wobec tego z kolumny 4 odczytuje się wielkość znamionową wkładki bezpiecznikowej, która wynosi 10 A, a z kolumny 5 odczytuje się przekrój przewodu obwodu zasilającego silnik, który wynosi 2,5 mm2 (przewody z aluminium). W kolumnie 6 podano, że przy długości obwodu 50 m spadek napięcia w obwodzie wynosi 0,7% (uprawnienia budowlane).
Następnie z kolumn 13a-r-13d dobiera się typ wyłącznika samoczynnego - olejowego N-110 lub suchego N-103 albo N-104 bądź WZo-I5. Przy doborze zakresu wy- zwalaczy termicznych dla silnika o prądzie znamionowym /„ = 3.4 ampera prąd ten powiększony o 10% musi się zmieścić w zakresie wyzwalaczy termicznych, a więc np. 3.4 A x 1,1 = 3.7 A mieści się w granicach 3-r- 4 A (kolumny 13a i 13c) lub 3,5+ + 4,6 A (kolumny !3b i 13d) (program egzamin ustny).

Włączanie przełącznikiem

Podobnie np. przy silniku zwartym (klatkowym) o mocy znamionowej 10 kW z kolumny 3 odczytuje się prąd znamionowy silnika, który wynosi /„ = 20 A. Ponieważ moc silnika jest większa od 5,5 kW, przeto silnik - w przypadku gdy jest zasilany z państwowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - musi byt włączany do sieci za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt (opinie o programie).

Z kolumny 7 odczytuje się wielkość znamionową wkładki bezpiecznikowej, która wynosi 32 A, a z kolumny 8 przekrój przewodów zasilających silnik, który wynosi 10 mm2 (aluminium). Kolumna 9 podaje, że spadek napięcia przy długości obwodu zasilającego 50 m wyniósłby 1,1%. Z kolumny 13 dobiera się typ wyłącznika samoczynnego i zakres wyzwalaczy termicznych, a więc np. wyłącznik olejowy N 110-35 lub N 110-60 z wyzwalaczami 20+25 A lub 20+30 A ewentualnie wyłącznik suchy WZo-40 lub WZo-100 z wyzwalaczami 15 + 25 A (segregator aktów prawnych).
W identyczny sposób przy silniku pierścieniowym o mocy znamionowej 25 kW z kolumny 10 odczytuje się Ib = 63 A, z kolumny 11 a S = 25 mm2 (aluminium), a spadek napięcia wynosi 1,1%. Silniki pierścieniowe uruchamiane są za pomocą rozruszników. dlatego też przy ich stosowaniu należy posługiwać się danymi zawartymi w kolumnach 10+12. Jako wyłączniki samoczynne przy silniku pierścieniowym 25 kW mogą być zastosowane wyłącznik olejowy N 110-100 z wyzwalaczami 45 + 60 A lub wyłącznik suchy WZo-100 z wyzwalaczami 35 + 60 A (promocja 3 w 1).
Włączanie przełącznikiem „gwiazda-trójkąt” - włączanie silnika zwartego (klatkowego) o mocach ponad 5.5 kW do 15 kW (przy napięciu 380/660 V). Przy rozruchu silnika przełącznik A l/\ najpierw ustawia się w położeniu A.

Przy tym położeniu przełącznika prąd rozruchu jest trzykrotnie mniejszy od prądu rozruchu, który byłby pobierany z sieci przy bezpośrednim włączeniu silnika. Po osiągnięciu przez silnik znamionowych obrotów ustawia się przełącznik w położeniu A- które jest położeniem pracy silnika.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !