Blog

22.06.2018

Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze zasady

W artykule znajdziesz:

Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze zasady


Zagospodarowanie oraz uzbrojenie terenu budowy jest niezbędne, aby możliwe było prowadzanie robót budowlanych. Odpowiednie wyposażenie powinno zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy i przebywania na budowie (program na komputer). Część elementów zagospodarowania terenu budowy wynika z przepisów prawa budowlanego.

Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze zasady

Reszta wynika z przyjętych technologii oraz organizacji robót, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz kodeksu pracy. W projekcie zagospodarowania terenu budowy należy uwzględnić każdy z tych elementów i to jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Prace przygotowawcze na budowie określone są w przepisach prawa budowlanego. Obejmują one przede wszystkim niwelację terenu, czyli usunięcie poza teren budowy warstwy ziemi roślinnej, czyli tzw. humusu, który po zakończeniu budowy należy na nowo rozplanować. Następnie teren musi być wyrównany zgodnie z założeniami projektu robót ziemnych. Konieczne jest również wykonanie ogrodzenia i innych zabezpieczeń terenu budowy oraz sporządzenie tablicy informacyjnej. W zależności od wielkości budowy, organizacji robót i przyjętej technologii różny może być zakres zaplecza technicznego budowy. Najczęściej obejmuje on uzbrojenie terenu, wytwórnie pomocnicze, składowiska oraz magazyny materiałów, a także środki transportu pionowego i poziomego itp. Ponadto konieczne jest zaspokojenie zapotrzebowania na wodę,, sprężone powietrze, czynniki grzewcze i energię elektryczną. To właśnie od przyjętej organizacji pracy zależna jest ilość pracowników, a co za tym idzie, także zaplecza socjalno-administracyjnego.
Kolejność wykonania prac przygotowawczych jest bardzo istotna. Na współczesnych budowach nie ma konieczności bardzo rozbudowanego zaplecza. Nie ma konieczności robienia dużych zapasów wyrobów budowlanych i materiałów, ponieważ dostawcy bez problemu uzupełniają je w miarę zużycia. Dobrze przemyślane zagospodarowanie terenu budowy zapewnia odpowiednie warunki pracy i optymalizację kosztów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami