Blog

Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 10
22.06.2018

Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze zasady

W artykule znajdziesz:

Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze zasady


Zagospodarowanie oraz uzbrojenie terenu budowy jest niezbędne, aby możliwe było prowadzanie robót budowlanych. Odpowiednie wyposażenie powinno zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy i przebywania na budowie (program na komputer). Część elementów zagospodarowania terenu budowy wynika z przepisów prawa budowlanego.

Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 11
Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze zasady

Reszta wynika z przyjętych technologii oraz organizacji robót, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz kodeksu pracy. W projekcie zagospodarowania terenu budowy należy uwzględnić każdy z tych elementów i to jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Prace przygotowawcze na budowie określone są w przepisach prawa budowlanego. Obejmują one przede wszystkim niwelację terenu, czyli usunięcie poza teren budowy warstwy ziemi roślinnej, czyli tzw. humusu, który po zakończeniu budowy należy na nowo rozplanować. Następnie teren musi być wyrównany zgodnie z założeniami projektu robót ziemnych. Konieczne jest również wykonanie ogrodzenia i innych zabezpieczeń terenu budowy oraz sporządzenie tablicy informacyjnej. W zależności od wielkości budowy, organizacji robót i przyjętej technologii różny może być zakres zaplecza technicznego budowy. Najczęściej obejmuje on uzbrojenie terenu, wytwórnie pomocnicze, składowiska oraz magazyny materiałów, a także środki transportu pionowego i poziomego itp. Ponadto konieczne jest zaspokojenie zapotrzebowania na wodę,, sprężone powietrze, czynniki grzewcze i energię elektryczną. To właśnie od przyjętej organizacji pracy zależna jest ilość pracowników, a co za tym idzie, także zaplecza socjalno-administracyjnego.
Kolejność wykonania prac przygotowawczych jest bardzo istotna. Na współczesnych budowach nie ma konieczności bardzo rozbudowanego zaplecza. Nie ma konieczności robienia dużych zapasów wyrobów budowlanych i materiałów, ponieważ dostawcy bez problemu uzupełniają je w miarę zużycia. Dobrze przemyślane zagospodarowanie terenu budowy zapewnia odpowiednie warunki pracy i optymalizację kosztów.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 16 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 17 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 18
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 19
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 20 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 21 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 22
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 32 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 33 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 34
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 35
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 36 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 37 Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 38
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podatność na zagęszczanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami