Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie a utrata uprawnień budowlanych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, podlegają odpowiedzialności zawodowej. W przypadku, gdy dojdzie do popełnienia czynów skutkujących odpowiedzialnością zawodową, może zostać orzeczony zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej na okres wynoszący od roku do nawet 5 lat (program na komputer).

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie a utrata uprawnień budowlanych

Wówczas na inżyniera nakładany jest również obowiązek ponownego złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie. Tego rodzaju kara jest nakładana wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dojdzie do czynu i znacznym społecznym niebezpieczeństwie (program na telefon).

Zgodnie z przepisami zakaz sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może dotyczyć także osób, które uchylają się od złożenia nakazanego egzaminu bądź dopuszczają się czynu zagrożonego odpowiedzialnością zawodową ponownie i to pomimo wcześniejszego dwukrotnego upomnienia (program egzamin ustny). Wspomniany zakaz jest określany w latach i miesiąca, a kara rozpoczyna się w dniu, w którym decyzja stała się prawomocna. Osoba, która została ukarana i ma obowiązek ponownego złożenia egzaminu, musi to zrobić w wyznaczonym terminie. Jeśli wówczas go nie zda, to wyznaczany jest termin dodatkowy termin, który nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy (opinie o programie).

Brak możliwości wykonywania zawodu


Dopiero w sytuacji, gdy w terminie dodatkowym osoba ukarana nie otrzyma pozytywnej oceny z egzaminy, dochodzi do utraty uprawnień do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych). Warto więc pamiętać, że zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie nie oznacza utraty uprawnień. Do ich utraty dochodzi wtedy, gdy osoba ukarana nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonych terminach bądź nie uda jej się uzyskać pozytywnej oceny. Wówczas automatycznie odbierane są uprawnienia oraz możliwość pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Zdarza się to niezwykle rzadko, ponieważ utrata uprawnień oznacza brak możliwości wykonywania zawodu (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !