Blog

03.03.2020

Zakończenia

W artykule znajdziesz:

Zakończenia

Zakończenia

Zakończenia, czyli ograniczenia warstw na wolnych końcach muru wykonuje się zwykle z użyciem tzw. dziewiątek, tj. cegieł, których długość równa się 3A długości normalnej cegły. Większość cegielni nie wyrabia dziewiątek, wobec czego otrzymuje się je zazwyczaj na budowie przez przycinanie pełnych cegieł (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powoduje to pewną stratę materiału i dodatkową robotę murarza. Przy budowie z cegieł cementowych, wapiennokrzemowych i klinkierowych należy żądać dostawy gotowych dziewiątek, gdyż przycinanie ich na budowie jest trudne i psuje materiał.
Przy murach o większej grubości postępuje się analogicznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Słupy (filary) prostokątne nie są niczym innym pod względem wiązania cegieł jak zwykłymi murami o niedużej długości przekroju poprzecznego, z zakończeniami na obydwóch końcach.
Długości filarów o zwykłych zakończeniach odpowiadają całkowitej ilości główek.

Przy cegle obecnie znormalizowanej mogą być zatem długości filarów: 25, 38, 51, 64, 77, 90, 103 cm itd.
Można także uzyskać długości pośrednie pomiędzy 2 sąsiednimi wyżej przytoczonymi wymiarami, dając na jednym końcu tej samej warstwy zakończenie wozówkowe, na drugim główkowe, a w następnej warstwie na przemian.Przykład zaprojektowanego według tej zasady filara o wymiarach 23Ał X IV2 cegły. W ten sposób można otrzymać długości filarów równe: 31, 44, 57, 70, 83, 96, 109 cm itd.

Chcąc uzyskać inne długości od wyżej podanych, należy poszerzaó spoiny poprzeczne lub przycinać cegły (uprawnienia budowlane). W filarach zarówno jednego, jak i drugiego z powyższych typów stosuje się bardzo dużą liczbę dziewiątek, co znacznie utrudnia pracę i powoduje stratę materiału, ponieważ dziewiątki otrzymuje się zazwyczaj przez przy ciosy wanie zwykłych cegieł.

Słupy międzyokienne

Filar o grubości 2 cegieł. Występ cegły, tzw. węgarek wykonywa się w celu oparcia oboknia, jeżeli okno jest typu skrzynkowego lub zespolonego. W co drugiej warstwie węgarka układa się przycięte ćwiartki cegieł, tzw. kwaterki. Przy oknach typu ościeżnicowego węgarka nie ma. W 24-3 miejscach na wysokości okna zakłada się klocek drewniany (zwykle sosnowy impregnowany) do przymocowania oboknia (program egzamin ustny).
W warstwie n-tej mury I i III stanowią narożnik prostokątny ułożony w zwykły sposób i przenikający w głąb muru II. W warstwie n - 1 mur II przenika do wewnątrz narożnika.

Wiązanie krzyżykowe (weneckie). Nazwa pochodzi stąd, że przy starannym przyjrzeniu się powierzchni licowej można na niej dostrzec krzyżyki. I tu również jak w wiązaniu pospolitym warstwy główkowe i wozów- kowe kolejno się przeplatają. Warstwy główkowe są na całej długości muru takie same, jak w układzie pospolitym, warstwy wozówkowe różnią się tylko tym, że co druga warstwa wozówkowa w jest przesunięta o V2 cegły w stosunku do warstwy zasadniczej w 1; w zakończeniu taka warstwa ma dodatkowe dwie główki G (opinie o programie). W wiązaniu krzyżykowym zasady prawidłowego rozmieszczania powierzchni podziałowych są równie dobrze zachowane jak w wiązaniu pospolitym.

Wiązanie krzyżykowe jest b. często stosowane w praktyce, zwłaszcza wtedy, jeśli mur jest układany pomiędzy poprzednio wykonanymi strzępiami uciekającymi, które przy tym wiązaniu mają krótkie stopnie po V4 cegły, podczas gdy przy wiązaniu pospolitym stopnie są na przemian po V4 i 3/4 cegły, a całe strzępie jest z tego powodu wydłużone (segregator aktów prawnych).

Wiązanie polskie (gotyckie). W wiązaniu tym istnieją dwie kolejno przeplatające się warstwy. Każda następna warstwa jest tak samo zbudowana jak poprzednia, lecz tylko przesunięta wzdłuż muru o 3A cegły; różnica jest tylko w zakończeniach. W każdej warstwie widoczne są w licu kolejno główki i wozówki. W zakończeniach jedna warstwa ma główki, druga dziewiątki ułożone wozówkowo.

Jak łatwo dojrzeć z spoiny podłużne są w części nie przykryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy; nie ma to jednak istotnego wpływu na wytrzymałość muru (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami