Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad


Dokumentowanie praktyki zawodowej po 24.09.2014 roku - kilka porad dotyczących dokumentowania praktyki budowlanej w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej z dołączonym oświadczeniem opiekuna praktyki.


PORADA NR 1:
Opiekun praktyki zawodowej musi posiadać pełne uprawnienia w specjalności, o które osoba odbywająca praktykę się stara. Nie może być tak, że np. staramy się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, a opiekun poświadczający praktykę posiada uprawnienia elektryczne.


PORADA NR 2:
Zawsze musimy posiadać zapas czasowy praktyki w stosunku do wymogów określonych przez izbę. Czasami może okazać się, że komisja kwalifikacyjna może nam wykreślić niektóre dni np. wolne od pracy, weekendy, nadgodziny lub po prostu dni, w których zakres obowiązków, które wykonywaliśmy nie zalicza się do doświadczenia potrzebnego do zdobycia uprawnień budowlanych.


PORADA NR 3:
Po złożeniu kompletu dokumentów do weryfikacji i jej pozytywnej weryfikacji możemy sami zdecydować , w której sesji chcemy zdawać egzamin. Nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu w najbliższym terminie. Ale zachęcamy, żeby nie czekać, ponieważ lepiej zdać wszystko od razu i mieć po prostu z głowy.


PORADA NR 4:
Pamiętaj, że nie masz obowiązku zdawania egzaminu w izbie, która jest przyporządkowana do adresu Twojego zameldowania lub miejsca, gdzie prowadzisz budowę lub projekt. W każdej izbie są różne komisje, w niektórych jest łatwiej (jeśli chodzi o egzamin ustny), a w niektórych trudniej. Jeżeli chcesz zdawać egzamin na uprawnienia budowlane w innej izbie to wystarczy, że złożysz w niej komplet dokumentów i podasz adres, na który ma przychodzić korespondencja (np. zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku).


PORADA NR 5:
Pamiętaj, że zawsze przed złożeniem dokumentów, aby skontaktować się ze swoją izbą i zapytać co dokładnie wymagają. Tak jak pisaliśmy wyżej każda izba jest inna i w każdej są trochę inne reguły i zasady wewnętrzne. Kontakt do swojej izby znajdziesz pod linkiem niżej:
https://uprawnienia-budowlane.pl/znajdz-swoja-izbe.html


PORADA NR 6:
Pamiętaj, aby przy dokumentowaniu praktyki zawsze pisać prawdę odnośnie projektów oraz budów, a także opiekunów praktyki zawodowej. Izba może w każdej chwili to zweryfikować po numerze pozwolenia na budowie lub po numerze uprawnień opiekuna. Jeżeli izba dopatrzy się nieprawidłowości może wezwać nas do udokumentowania prawidłowości i wiarygodności wpisów.


PORADA NR 7:
Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć notarialne potwierdzenie o nadaniu uprawnień swojego opiekuna praktyki.


PORADA NR 8:
Opiekun sprawujący pieczę nad nasza praktyką i podpisujący dokumenty musi być czynnym członkiem swojej izby, czyli musi opłacać co roczną składkę oraz ubezpieczenie. Bez tego nie może podpisywać praktyki zawodowej.


PORADA NR 9:
Nie odkładaj wypełnienia dokumentów na koniec. W przypadku, gdy odbywasz praktykę na kilku obiektach i posiadasz więcej opiekunów, którzy powinni podpisać Ci wniosek, może okazać się, że nie masz już z nimi kontaktu. Dlatego kończąc każdą budowę rób zawsze tak, aby wychodząc za bramę placu budowy lub wychodząc przekraczając próg siedziby biura projektowego być “na czysto" ze swoją praktyką budowlaną (tj. mieć uzupełnione zbiorcze zestawienie praktyki, zebrane podpisy i pieczątki od opiekunów oraz zebrane wszystkie dokumenty od osoby potwierdzającej Twoją praktykę.


PORADA NR 10:
Pamiętaj o tym, aby robić zdjęcia na budowach i w biurach, w których odbywałeś praktykę. Zdjęcia takie można dołączyć jako załącznik do kompletu dokumentów, które musisz złożyć w izbie. Takie zdjęcia dają większe prawdopodobieństwo pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku, ponieważ taki wniosek będzie wyglądał “porządnie".
TYLKO PAMIĘTAJCIE, ABY NIE DAWAĆ ZDJĘĆ, W KTÓRYCH NIE SĄ PRZESTRZEGANE ZASADY BHP (BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY), A TAKŻE TAKICH, W KTÓRYCH WIDAĆ, ŻE PRACE NIE SĄ WYKONYWANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ 🙂 BO WIADOMO JAK CZASAMI BYWA NA BUDOWIE 🙂


Jeżeli już wypełnisz już swój wniosek o nadanie uprawnień budowlanych i zaniesiesz do weryfikacji do swojej izby, natychmiast rozpocznij naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pamiętaj, że izby rzadko kiedy odrzucają złożoną praktykę np. w roku 2016 około 90% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

W celu nauki pobierz i aktywuj nasz program:


TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na komputer
TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na telefon / tablet
PROGRAM EGZAMIN USTNY 2017
JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017

 

W programach tych znajdziesz największą dostępną na rynku bazę pytań, których powtarzalność na egzaminie sięga do 95%.

 

Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 11 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 12 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 13
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 14
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 15 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 16 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 17
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 18

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 19

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 20

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 40 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 41 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 42
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 43
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 44 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 45 Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 46
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 47

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 48

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiorcze zestawienie praktyki - 10 porad zdjęcie nr 49

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami