Aktualności

25.01.2023

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Aby projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w oparciu o architekturę obiektu budowlanego, konieczne jest uzyskanie uprawnień architektonicznych.

Uprawnienia architektoniczne stanowią uprawnienia budowlane w dziedzinie architektonicznej. Należy je pozyskać, aby realizować samodzielne funkcje techniczne w zakresie budownictwa. Architekt bazuje na nich podczas projektowania obiektów budowlanych, są także wymagane w ramach kierowania robotami budowlanymi w stosunku do architektury obiektów. Warunkiem sprawowania nadzoru autorskiego, obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego czy weryfikowania projektów budowlanych jest właśnie posiadanie uprawnień architektonicznych, które nadaje Izba Architektów RP pod warunkiem spełnienia wymogów sprecyzowanych we właściwych aktach prawnych.

Typy i zakresNieograniczone uprawnienia architektoniczne – pozwalają zarówno na projektowanie obiektów budowlanych, jak również na kierowanie robotami budowlanymi w oparciu o architekturę obiektu.

Uprawnienia architektoniczne, gdzie zakres jest ograniczony – umożliwiają projektowanie, a także kierowanie robotami budowlanymi; warunkiem jest kubatura obiektu do 1000 m3 na obszarze zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej.

Warunki uzyskaniaWarunkiem uzyskania nieograniczonych uprawnień architektonicznych pod względem projektowania jest ukończenie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka bądź architektura. Ponadto konieczne jest odbycie rocznej praktyki w zakresie sporządzania projektów. Dodatkowo należy zrealizować roczną praktykę zawodową na budowie.

Nieograniczone uprawnienia architektoniczne w zakresie kierowania robotami budowlanymi można pozyskać za sprawą ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku architektura i odbycia praktyki na terenie budowy, trwającej półtora roku.

Alternatywne rozwiązanie stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach wskazanych wyżej, jednak w tym przypadku wymagane będą również trzy lata praktyki na budowie.

Jak pozyskać uprawnienia architektoniczne?Uprawnienia w dziedzinie architektonicznej przyznają komisje kwalifikacyjne Izby Architektów IARP osobom z odpowiednim wykształceniem, które odbyły wymaganą praktykę zawodową, co umówiono powyżej. Jeśli warunek wykształcenia i praktyki został już spełniony, konieczne jest złożenie dokumentów kwalifikacyjnych do odpowiedniej okręgowej komisji, a także przejście procesu weryfikacji. Ostatni etap obejmuje zdanie egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Egzaminy organizuje IARP w sesji letniej i zimowej. Odbywają się więc dwa razy w roku i obejmują każdą spośród okręgowych izb architektów. Egzamin zawiera część testową, dotyczącą znajomości przepisów prawa, jak również ustną, której celem jest weryfikacja kompetencji kandydata i jego praktycznych umiejętności.

Opłaty i kosztyZ pozyskaniem uprawnień architektonicznych wiążą się także niemałe koszty. Cena za samo postępowanie kwalifikacyjne i przeprowadzenie egzaminu na rok 2019 wynosi od 1870 zł do 2810 zł – jest to zależne od zakresu uprawnień.

Ponadto można spodziewać się corocznych kosztów, wynikających z wymaganego ubezpieczenia OC, a także członkostwa w okręgowej izbie architektów, gdzie cena na rok 2019 równa się 80 zł miesięcznie, a więc 960 zł rocznie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień architektonicznych?Uprawnienia te pozwalają realizować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności architektonicznej. Posada głównego projektanta obiektów budowlanych stanowi szczególnie prestiżową, jak również intratną funkcję. Wiąże się to oczywiście z niemałymi zarobkami, ale także z dużą odpowiedzialnością. Natomiast kierowanie robotami i sprawowanie roli inspektora nadzoru inwestorskiego są już mniej popularnymi zajęciami.

Reasumując, uprawnienia budowlane w dziedzinie architektury pozwalają na ubieganie się o prestiżowe posady w zakresie budownictwa, jednak może je uzyskać jedynie osoba, która odbyła praktykę zawodową w zawodzie architekta – trwającą przynajmniej kilka lat – i posiada specjalistyczne wykształcenie.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura lub architektura i urbanistyka

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura lub architektura i urbanistyka

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura lub architektura i urbanistyka

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika, architekta lub mistrza
- technik architekt

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

27.12.2023
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami