Aktualności

05.01.2023

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej są jednolite i nie mają dodatkowych podziałów związanych z ograniczeniami zakresu lub podspecjalnościami. Osoby posiadające te uprawnienia mają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych związanych z projektowaniem lub kierowaniem robotami rozbiórkowymi, w tym również robotami związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

W prawie budowlanym, uprawnienia wyburzeniowe są podzielone na dwie kategorie: bez ograniczeń, oraz łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. W przypadku uprawnień bez ograniczeń, nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju obiektów ani robót budowlanych, na których można sprawować funkcje techniczne.

Aby uzyskać uprawnienia wyburzeniowe, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego oraz odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej. Po spełnieniu tych wymagań, można zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pozytywne przejście przez ten proces umożliwia przystąpienie do egzaminu, który ocenia znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu oraz części ustnej.

Rodzaj i zakres

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

- studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
a) budownictwa,
b) górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

- studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
a) budownictwa,
b) górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

- studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
a) budownictwa,
b) górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

21.08.2023
UWAGA! WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA JESIEŃ 2023!

W dniu 21.08.2023 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną JESIEŃ 2023Stan prawny przepisów…

20.07.2023
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2023

🏆 Podsumowanie 41 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2023 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3309 kandydatów przystąpiło do…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !