Amortyzacja budynków

 

Amortyzacja budynków

W miarę zużywania się poszczególnych elementów i urządzeń budynku obniża się ich jakość, a tym samym maleje ich wartość pierwotna (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu odtworzenia całkowitej wartości zużytego budynku odkłada się do banku corocznie w okresie użytkowania budynku sumy pieniężne, stanowiące pewien procent wartości pierwotnej budynku, zależny od przewidywanego okresu użytkowania budynku.

Dla budynku z cegły będzie to 1% jego wartości pierwotnej, dla budynków drewnianych - 2l0/o. Gromadzone w ten sposób sumy pieniężne stanowią tzw. fundusz amortyzacyjny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Administracja budynku sprawująca nadzór nad technicznym stanem budynku powinna rozporządzać danymi o konstrukcji fundamentów, o materiale, z jakiego fundamenty są wykonane, o charakterystyce gruntu przyjmującego obciążenia fundamentów oraz o wielkości obciążenia.

Dane powyższe powinny być zawarte w metryce budynku. W przypadku braku dokumentacji technicznej budynku należy wykonać z natury rysunki fundamentów i dołączyć do nich opis konstrukcji oraz obliczenia statyczne.

Fundamenty drewniane. Konserwacja fundamentów drewnianych (słupów) ogranicza się do zabezpieczenia ich przed nadmiernym zawilgoceniem (uprawnienia budowlane).

Teren otaczający budynek przynajmniej na szerokości 2 m powinien mieć spadek w kierunku od ściany, przez co woda opadająca bezpośrednio na ziemię lub z połaci dachowych łatwo odpływa i nie dostaje się do słupów (program egzamin ustny).

Remont bieżący

Jeżeli słupy i podwalina nie są zakryte, wówczas okresowo (co trzy lata) należy dokonywać przeglądu ich stanu. Największe zmiany w słupie wkopanym zachodzą w miejscu zetknięcia się z powierzchnią terenu. W przypadku stwierdzenia murszenia słupa ziemię należy odkopać na głębokość 30 cm, słup na tę głębokość oczyścić oraz 30 cm powyżej linii terenu pokryć środkiem przedwgnilnym. Ziemię z powrotem należy zasypać i ubić (opinie o programie). Podwalinę od strony zewnętrznej również należy oczyścić i pokryć środkiem przeciwgnilnym lub przeciwgrzybowym (w przypadku stwierdzenia objawów powstawania grzyba domowego) (segregator aktów prawnych).

W takim przypadku wskazane są dwa sposoby na zabezpieczanie drewna przed gniciem, a mianowicie: pokrycie warstwą smoły o grub. 1 mm lub opalenie wierzchniej warstwy (bieli) słupa; przy czym zabezpiecza się drewno na całej długości pozostającej w ziemi i na wysokości 30 cm ponad terenem.

Dobre wyniki osiąga się również przez smarowanie dobrze wysuszonego drewna karbolineum i innymi środkami pochodnymi węgla kamiennego lub bitumicznymi.

Dobre karbolineum powinno łatwo wsiąkać w tkanki drewna, nie powinno mieć przykrego zapachu i zabarwiać na kolor ciemnobrązowy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !