Antena śledząca

Antena śledząca

antena śledząca - antena obracająca się w ten sposób, że główna wiązka promieniowania skierowana jest stale w stronę określonego ruchomego obiektu (program uprawnienia budowlane na komputer);

antena T - antena pionowa, która wraz z poziomymi przewodami na szczycie tworzy układ w kształcie litery T; stosowana jest głównie jako antena odbiorcza dla fal średnich;

antena tubowa - antena w kształcie tubowo rozszerzającego się falowodu; stosowana w liniach radiowych w zakresie fal decymetrowych i centymetrowych;

antena V - antena, której przewody zawieszone są poziomo lub skośnie w stosunku do ziemi tworząc ramiona w kształcie litery V; a.V jest anteną kierunkową szerokopasmową, stosowaną zwykle jako antena odbiorcza (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

antena wzdłużna - antena kierunkowa, której oś wzdłużna układu elementów anteny pokrywa się z kierunkiem promieniowania; układ dipoli poziomych (jedno- lub kilkuwarstwowy) przyłączony do pary przewodów odprowadzających;

antena Yagi - antena składająca się z dipola (zazwyczaj pętlowego), reflektora i jednego lub kilku direktorów, umieszczonych równolegle do siebie w układzie pionowym lub poziomym są stosowane najczęściej jako anteny odbiorcze telewizyjne lub radiofoniczne dla UKF (uprawnienia budowlane);

antena zbiorowa - antena odbiorcza radiowa lub telewizyjna zasilająca równocześnie większą liczbę odbiorników w obrębie jednego budynku; a.z. pozwala na uniknięcie zakłóceń odbioru związanych z instalowaniem anten indywidualnych;

anticorodal - antykorodal;

antidotum - odtrutka;

antisol - szkło płaskie ciągnione (okienne) o małej przepuszczalności promieniowania podczerwonego i dobrej przepuszczalności w zakresie światła widzialnego; stosowane do szklenia pomieszczeń, które Chroni się przed nadmiernym promieniowaniem cieplnym (program egzamin ustny);

antocyjany - czerwone i niebieskie barwniki naturalne większości kwiatów i jagód, występują w postaci glikozydów i hydrolitycznie rozpadają się na część cukrową i aglikon - właściwą substancję barwną zwaną antocyjanidyną;

antracen - węglowodór cykliczny o charakterze aromatycznym; składa się z trzech skondensowanych pierścieni benzenowych; stosowany głównie do produkcji antrachinonu;

antrachinon,  - pochodna antracenu, powstaje przez jego utlenienie, ma zastosowanie do wyrobu licznych barwników (opinie o programie);

antracyt - twarda odmiana węgla o połysku półmetalicznym i przełamie muszlo- wym, zawierająca ponad 94% C; (2) górn. typ węgla kamiennego o wskaźniku 42, zawierający 3 - 8% części lotnych, używany jako paliwo specjalne;

antresola góma część kondygnacji, przystosowana do przebywania ludzi; kondygnacja przeważnie niższa od pozostałych w budynku, usytuowana nad parterem, często pełniąca rolę kondygnacji technicznej;

antrol - wodorotlenowa pochodna antracenu;

antropogen - osady czwartorzędu, powstałe wskutek działalności człowieka, np. hałdy, nasypy;

antropogen -  rzadko stosowana nazwa u- tworów geologicznych i czasu, obejmująca czwartorzęd wraz z pliocenem, należącym do trzeciorzędu;

Antropogeografia

antropogeografia, geografia człowieka - dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem ludzi na Ziemi oraz ich działalnością osadniczą i społeczno-gospodarczą rozpatrywaną na tle środowiska geograficznego i jego wpływów antropologia -nauka o zmienności budowy i funkcji organizmu człowieka w przestrzeni i w czasie (segregator aktów prawnych);

antropometria - nauka o pomiarach ciała ludzkiego; wyniki pomiarów antropometrycznych wykorzystywane są m.in. w przemyśle (odzieżowym, obuwniczym, meblarskim);

antropotechnika - ergonomia;

antyapeks - punkt na sferze niebieskiej odległy od apeksu;

antyatom - hipotetyczny atom o ujemnie naładowanym jądrze, złożonym z antyprotonów i anty- neutronów, dookoła którego krążą antyelektrony czyli elektrony dodatnie;

antyauksochrom, grupa antyauksochromowa - chem. grupa clektronoakceptorowa, która w cząsteczce barwnika zawierającej układ sprzężonych wiązań przesuwa widmo absorpcyjne w stronę fal krótszych;

antybiotyki - substancje wytwarzane przez niektóre organizmy żywe, jak pleśniaki i bakterie, zdolne do zahamowania wzrostu lub zabicia innych drobnoustrojów;

antycentrum - punkt na powierzchni Ziemi leżący symetrycznie względem epicentrum na przeciwnej półkuli;

antychlor - met. żeliwo krzemowo-molibdenowe odporne na działanie kwasów oraz wilgotnego chloru;

antycyklun - rodzaj cyrkulacji atmosferycznej, występującej na ogół w obszarach wyżów atmosferycznych, w której wiatr wieje po liniach spiralnych od środka układu, przy czym kierunek wiatru na półkuli północnej zgodny jest z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast na półkuli południowej - przeciwny; obszar objęty taką cyrkulacją (promocja 3 w 1);

antycząstka - „symetryczny” odpowiednik cząstki elementarnej (pozyton, antyproton, antyncu- tron itd.); zgodnie z założeniami relatywistycznej mechaniki kwantowej dla każdej cząstki elementarnej istnieje odpowiednia a. o tej samej masie, wartości spinu i czasie życia, natomiast o przeciwnym znaku ładunku (jeśli cząstka jest naładowana) i przeciwnym znaku momentu magnetycznego

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !