Blog

28.09.2019

Architekt i inżynier budownictwa – czym różnią się te zawody?

W artykule znajdziesz:

Architekt i inżynier budownictwa – czym różnią się te zawody?

 

Architekt i inżynier budownictwa – czym różnią się te zawody?

Inżynier budownictwa oraz architekt to dwa prestiżowe tytuły zawodowe związane z branżą budowlaną (program na komputer). Oba są zawodami zaufania publicznego, a funkcje pełnione na obu tych stanowiskach w pewnym stopniu się przenikają, zwłaszcza na etapie projektowania obiektów. Inżynier budownictwa odpowiada za projektowanie obiektów budowlanych pod kątem konstrukcji, natomiast architekt także projektuje obiekty budowlane, ale pod kątem ich architektury oraz architektury otoczenia (program na telefon).

W przypadku nadzorowania procesu związanego z powstawaniem obiektów budowlanych architekt odpowiada za nadzorowanie obiektów w zakresie projektowania architektonicznego, natomiast uprawnienia budowlane, jakie posiada inżynier budownictwa, dają mu możliwość nadzorowania obiektów budowlanych w pełnym zakresie, nie tylko pod kątem projektowania architektonicznego (program egzamin ustny). Oznacza to, że inżynier budownictwa pełniący funkcje inspektora nadzoru wykonuje zarówno swój zawód, jak i zawód architekta (opinie o programie).

Architekci zajmują się projektowaniem architektonicznym, co oznacza, że ich praca polega na stosowaniu rozwiązań przestrzennych w obiektach budowlanych. Praca architekta obejmuje takie kwestie jak:
• metody powiązania obiektu budowlanego z otoczeniem,
• rozwiązania funkcjonalne dla pomieszczeń użytkowych,
• rozwiązania w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
• nadanie bryle obiektu budowlanego odpowiedniego kształtu,
• określenie wyglądu elewacji.

Inżynier budownictwa


Zarówno inżynier budownictwa, jak i architekt ma posiadają prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ponieważ mają uprawnienia budowlane. Są one wydawane na podstawie obowiązującego w Polsce prawa budowlanego (segregator aktów prawnych). Do obu tych zawodów przypisane są także takie obowiązki jak prowadzenie działalności edukacyjnej oraz realizacja robót budowlanych, które same w sobie nie wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Oczywiście każdy inżynier budownictwa oraz architekt, aby mógł wykonywać swój zawód, musi być członkiem izby samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami