Architekt i inżynier budownictwa – czym różnią się te zawody?

 

Architekt i inżynier budownictwa – czym różnią się te zawody?

Inżynier budownictwa oraz architekt to dwa prestiżowe tytuły zawodowe związane z branżą budowlaną (program na komputer). Oba są zawodami zaufania publicznego, a funkcje pełnione na obu tych stanowiskach w pewnym stopniu się przenikają, zwłaszcza na etapie projektowania obiektów. Inżynier budownictwa odpowiada za projektowanie obiektów budowlanych pod kątem konstrukcji, natomiast architekt także projektuje obiekty budowlane, ale pod kątem ich architektury oraz architektury otoczenia (program na telefon).

W przypadku nadzorowania procesu związanego z powstawaniem obiektów budowlanych architekt odpowiada za nadzorowanie obiektów w zakresie projektowania architektonicznego, natomiast uprawnienia budowlane, jakie posiada inżynier budownictwa, dają mu możliwość nadzorowania obiektów budowlanych w pełnym zakresie, nie tylko pod kątem projektowania architektonicznego (program egzamin ustny). Oznacza to, że inżynier budownictwa pełniący funkcje inspektora nadzoru wykonuje zarówno swój zawód, jak i zawód architekta (opinie o programie).

Architekci zajmują się projektowaniem architektonicznym, co oznacza, że ich praca polega na stosowaniu rozwiązań przestrzennych w obiektach budowlanych. Praca architekta obejmuje takie kwestie jak:
• metody powiązania obiektu budowlanego z otoczeniem,
• rozwiązania funkcjonalne dla pomieszczeń użytkowych,
• rozwiązania w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
• nadanie bryle obiektu budowlanego odpowiedniego kształtu,
• określenie wyglądu elewacji.

Inżynier budownictwa


Zarówno inżynier budownictwa, jak i architekt ma posiadają prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ponieważ mają uprawnienia budowlane. Są one wydawane na podstawie obowiązującego w Polsce prawa budowlanego (segregator aktów prawnych). Do obu tych zawodów przypisane są także takie obowiązki jak prowadzenie działalności edukacyjnej oraz realizacja robót budowlanych, które same w sobie nie wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Oczywiście każdy inżynier budownictwa oraz architekt, aby mógł wykonywać swój zawód, musi być członkiem izby samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !