Blog

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 10
30.05.2018

Inwestycje związane z budową

W artykule znajdziesz:

Inwestycje związane z budową


Pełnienie funkcji technicznych podczas budowy nieruchomości mieszkalnej, czy też innego przeznaczenia, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprawnień, przyznawanych przez komisję kwalifikacyjną Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa. Najpierw do spełnienia jest kilka warunków, nim będzie się miało prawo do prowadzenia tej działalności.


Przede wszystkim niezbędne jest posiadanie wykształcenia, przy czym może być ono zarówno wyższe, jak i średnie. Ważne, aby dotyczyło budownictwa. Do zdobycia uprawnień, niezbędne jest przejście praktyki przy projektowaniu nowej nieruchomości, a także podczas wykonywania prac, zmierzających do jej powstania. Ostatecznie do zdania jest egzamin.


Kiedy wreszcie, będzie się dysponowało pełnymi uprawnieniami, można samodzielnie prowadzić wszelkie etapy powstawania obiektu architektonicznego, od sporządzenia projektu, aż do zarządzania robotami na placu. Dobrze, że w naszym kraju zajmują się tym wyłącznie kompetentne osoby, a więc takie, które przebyły trudną drogę prowadzącą do uzyskania praw.

 

Inwestycje związane z budową nowych nieruchomości rozpoczynają się od przygotowania odpowiedniego projektu, na podstawie jakiego będzie można realizować krok po kroku kolejne etapy budowy. Projekt musi być dostosowany do powierzchni działki, jak również do oczekiwań inwestora, który ma na pewno swoje przemyślenia na ten temat.


Ważnym etapem budowy domu albo nieruchomości o przeznaczeniu innym, aniżeli mieszkalny, jest bez wątpienia uzbrojenie terenu. Kiedy media zostaną zapewnione, można skupić się na fundamencie bezpośrednim oraz pośrednim. Ważne jest, ażeby prace budowlane były zakończone przed okresem zimowym, jeżeli chodzi o zamknięcie nieruchomości.


Przygotowaniem projektu, jak również zarządzaniem robotami, powinien zajmować się człowiek, który ma stosowne uprawnienia budowlane, ale również doświadczenie w takiej działalności. W naszym kraju poważnie podchodzi się do przyznawania uprawnień, dlatego można być całkowicie spokojnym, że pracami budowlanymi zajmie się osoba kompetentna.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 15 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 16 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 17
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 18
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 19 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 20 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 21
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 31 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 32 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 33
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 34
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 35 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 36 Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 37
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami