Blog

12.04.2019

Architekt – jak nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Architekt – jak nim zostać?

Architektem budowlanym można zostać po skończeniu studiów na kierunku architektura i urbanistyka na politechnice (program na komputer). Oczywiście inne uczelnie również kształcą na kierunku architektura, ale nie zapewniają w tej dziedzinie dyplomu magistra, a jedynie inżyniera. Osoby, które uzyskają tytuł inżyniera mogą starać się o uprawnienia budowlane wyłącznie w zakresie ograniczonym (program na telefon). Aby uzyskać uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, konieczne jest posiadanie tytułu magistra inżyniera – po uzyskaniu tytułu inżyniera trzeba więc dodatkowo ukończyć studia zaoczne na jednej z politechnik. W trakcie studiów przyszli architekci dowiadują się jak kształtować przestrzeń (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Korzystanie z dodatkowych warsztatów

Architekt – jak nim zostać?

Nauka przebiega stopniowo – na początkowym etapie wykorzystywane są małe formy użytkowe, po czym przechodzi się do budynków o zróżnicowanych funkcjach, zespołów urbanistycznych, a na końcu do przestrzeni miejskich i terenów zielonych (program na egzamin ustny). W zawodzie architekta konieczne jest także posiadanie umiejętności plastycznych i inżynierskich, dlatego studia skierowane są przede wszystkim od osób, które mają predyspozycje do nauki technicznych i szczególne uzdolnienia w zakresie plastyki rysunku (promocja 3 w 1). Najlepiej, jeśli już w czasie studiów przyszły architekt nawiąże współpracę z biurami projektów. Bardzo ważne jest jednak nie tylko odbycie praktyk, ale również ciągłe wzbogacanie swoich umiejętności poprzez korzystanie z dodatkowych warsztatów kursów czy propozycji szkół designerskich (segregator).
Architekt, który ukończy studia, może zacząć samodzielną pracę lub pracę w pracowni architektonicznej. Początkowo prace polegają przede wszystkim na wykonywaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej, dopiero z czasem architekt otrzymuje do wykonania całe projekty. Aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, architekt musi posiadać uprawnienia budowlane. Niezbędne jest zdanie egzaminu, który przeprowadzany jest przez okręgowe izby architektów. Ponadto konieczne jest wpisanie do izby zawodowej (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami