Blog

Energia statku zdjęcie nr 10
12.04.2019

Architekt – jak nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Architekt – jak nim zostać?

Architektem budowlanym można zostać po skończeniu studiów na kierunku architektura i urbanistyka na politechnice (program na komputer). Oczywiście inne uczelnie również kształcą na kierunku architektura, ale nie zapewniają w tej dziedzinie dyplomu magistra, a jedynie inżyniera. Osoby, które uzyskają tytuł inżyniera mogą starać się o uprawnienia budowlane wyłącznie w zakresie ograniczonym (program na telefon). Aby uzyskać uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, konieczne jest posiadanie tytułu magistra inżyniera – po uzyskaniu tytułu inżyniera trzeba więc dodatkowo ukończyć studia zaoczne na jednej z politechnik. W trakcie studiów przyszli architekci dowiadują się jak kształtować przestrzeń (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Korzystanie z dodatkowych warsztatów

Energia statku zdjęcie nr 11
Architekt – jak nim zostać?

Nauka przebiega stopniowo – na początkowym etapie wykorzystywane są małe formy użytkowe, po czym przechodzi się do budynków o zróżnicowanych funkcjach, zespołów urbanistycznych, a na końcu do przestrzeni miejskich i terenów zielonych (program na egzamin ustny). W zawodzie architekta konieczne jest także posiadanie umiejętności plastycznych i inżynierskich, dlatego studia skierowane są przede wszystkim od osób, które mają predyspozycje do nauki technicznych i szczególne uzdolnienia w zakresie plastyki rysunku (promocja 3 w 1). Najlepiej, jeśli już w czasie studiów przyszły architekt nawiąże współpracę z biurami projektów. Bardzo ważne jest jednak nie tylko odbycie praktyk, ale również ciągłe wzbogacanie swoich umiejętności poprzez korzystanie z dodatkowych warsztatów kursów czy propozycji szkół designerskich (segregator).
Architekt, który ukończy studia, może zacząć samodzielną pracę lub pracę w pracowni architektonicznej. Początkowo prace polegają przede wszystkim na wykonywaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej, dopiero z czasem architekt otrzymuje do wykonania całe projekty. Aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, architekt musi posiadać uprawnienia budowlane. Niezbędne jest zdanie egzaminu, który przeprowadzany jest przez okręgowe izby architektów. Ponadto konieczne jest wpisanie do izby zawodowej (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Energia statku zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Energia statku zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Energia statku zdjęcie nr 16 Energia statku zdjęcie nr 17 Energia statku zdjęcie nr 18
Energia statku zdjęcie nr 19
Energia statku zdjęcie nr 20 Energia statku zdjęcie nr 21 Energia statku zdjęcie nr 22
Energia statku zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Energia statku zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Energia statku zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Energia statku zdjęcie nr 32 Energia statku zdjęcie nr 33 Energia statku zdjęcie nr 34
Energia statku zdjęcie nr 35
Energia statku zdjęcie nr 36 Energia statku zdjęcie nr 37 Energia statku zdjęcie nr 38
Energia statku zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Energia statku zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Energia statku zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami