Architekt – jak nim zostać?

Architektem budowlanym można zostać po skończeniu studiów na kierunku architektura i urbanistyka na politechnice (program na komputer). Oczywiście inne uczelnie również kształcą na kierunku architektura, ale nie zapewniają w tej dziedzinie dyplomu magistra, a jedynie inżyniera. Osoby, które uzyskają tytuł inżyniera mogą starać się o uprawnienia budowlane wyłącznie w zakresie ograniczonym (program na telefon). Aby uzyskać uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, konieczne jest posiadanie tytułu magistra inżyniera – po uzyskaniu tytułu inżyniera trzeba więc dodatkowo ukończyć studia zaoczne na jednej z politechnik. W trakcie studiów przyszli architekci dowiadują się jak kształtować przestrzeń (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Korzystanie z dodatkowych warsztatów

Architekt – jak nim zostać?

Nauka przebiega stopniowo – na początkowym etapie wykorzystywane są małe formy użytkowe, po czym przechodzi się do budynków o zróżnicowanych funkcjach, zespołów urbanistycznych, a na końcu do przestrzeni miejskich i terenów zielonych (program na egzamin ustny). W zawodzie architekta konieczne jest także posiadanie umiejętności plastycznych i inżynierskich, dlatego studia skierowane są przede wszystkim od osób, które mają predyspozycje do nauki technicznych i szczególne uzdolnienia w zakresie plastyki rysunku (promocja 3 w 1). Najlepiej, jeśli już w czasie studiów przyszły architekt nawiąże współpracę z biurami projektów. Bardzo ważne jest jednak nie tylko odbycie praktyk, ale również ciągłe wzbogacanie swoich umiejętności poprzez korzystanie z dodatkowych warsztatów kursów czy propozycji szkół designerskich (segregator).
Architekt, który ukończy studia, może zacząć samodzielną pracę lub pracę w pracowni architektonicznej. Początkowo prace polegają przede wszystkim na wykonywaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej, dopiero z czasem architekt otrzymuje do wykonania całe projekty. Aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, architekt musi posiadać uprawnienia budowlane. Niezbędne jest zdanie egzaminu, który przeprowadzany jest przez okręgowe izby architektów. Ponadto konieczne jest wpisanie do izby zawodowej (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !