Oczyszczanie ostateczne

Oczyszczanie ostateczne

Oczyszczanie ostateczne polega na całkowitym usunięciu resztek pyłu, kurzu, wilgoci i ewentualnych plam tłustych.
Niewielkie te zanieczyszczenia pozostają po piaskowaniu, śrutowaniu lub w czasie transportu. Pył lub kurz usuwa się przy pomocy suchego i czystego strumienia sprężonego powietrza. W celu usunięcia wilgoci z powierzchni,
należy powietrze podgrzać, względnie zastosować palnik acetylenowo-tlenowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oprócz sprężonego powietrza stosuje się szczotki z włosia do odpylania, względnie odkurzania. Powierzchnie oczyszczone w ten sposób nie mogą być składowane dłużej niż przez 3-4 godz. przed zagruntowaniem.
Powierzchnie oczyszczone do czystego metalu, wtórnie zawilgocone pokrywają się bardzo szybko nalotem ze rdzy. W przypadku, kiedy stwierdzi się, że na oczyszczonej powierzchni są tłuste plamy, należy ją usunąć rozpuszczalnikami, np. trójchloroetylenem, benzyną ekstrakcyjną itd.
Oczyszczanie eksploatowanych konstrukcji sprowadza się na ogół do dwóch etapów: pierwszy polega na usunięciu różnego rodzaju zanieczyszczeń, drugi na usunięciu pokrycia malarskiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Usunięcie zanieczyszczeń. Występujące na powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia to przeważnie pyły, różnego rodzaju smary, tłuszcze, związki chemiczne itp. Zanieczyszczenia te usuwa się przy pomocy wody, 10-procentowych roztworów alkalicznych lub innych środków.

Usunięcie powłoki malarskiej. Powłokę malarską można usunąć za pomocą:
- opalania,
- piaskowania lub śrutowania,
- odpowiednich zmywaczy lub rozpuszczalników (uprawnienia budowlane).

Usuwanie powłoki

Usuwanie powłoki przez opalanie. Sposób ten polega na przesuwaniu płomienia palnika benzynowego lub gazowego po pokryciu malarskim z taką szybkością, aby wykluczyć znaczniejsze nagrzanie się powierzchni, aż do momentu, gdy powłoka wykaże stopień spulchnienia, umożliwiający jej całkowite usunięcie od podłoża za pomocą skrobaczek, szczotek drucianych itp. Po usunięciu powłoki powierzchnię oczyszcza się przez szczotkowanie, młotkowanie, piaskowanie.
Usuwanie powłoki za pomocą zmywaczy. Zmywacze przygotowuje się o różnym składzie, np. z ksylenu, acetonu, alkoholu z dodatkiem parafiny (program egzamin ustny).

Dodatek parafiny zapobiega spływaniu mieszanki z powierzchni pionowych, jak również opóźnia parowanie lotnych składników. Nadmiar parafiny jest jednak szkodliwy ze względu na trudności jej usunięcia z powierzchni oczyszczanej. Zmywacze nałożone przy pomocy pędzli powinny co najmniej po 20 minutach spulchnić powłokę malarską. Zmiękczoną powłokę usuwa się za pomocą skrobaków lub szczotek drucianych.
Oprócz zmywaczy stosuje się rozpuszczalniki, jak np. octan etylu, octan butylu, octan amylu, ksylen, toluen lub ich mieszaninę. Zmywania dokonuje się przy pomocy pędzli lub szmat. Po spęcznieniu powłoki usuwa się ją ostrą szpachelką. Następnie postępuje się tak, jak w innych metodach.

Najstarszą, a równocześnie najprostszą metodą nakładania wyrobów malarskich jest malowanie za pomocą pędzla.
Ze względu na jakość rozróżniamy dwie zasadnicze grupy pędzli, a to że szczeciny lub z sierści (opinie o programie).
Do wytwarzania pędzli pierwszej grupy używana jest szczecina świńska, najlepszego gatunku, elastyczna, a jednocześnie sztywna, odporna na działanie rozpuszczalników lakierowych i działanie mechaniczne.
Ostatnio wyrabia się również pędzle ze szczeciny sztucznej wytworzonej z włókna syntetycznego.

Przewyższa ona trwałością szczecinę naturalną (segregator aktów prawnych).
Do pędzli z sierści zaliczamy pędzle borsucze i tzw. pędzle rybackie wykonane z sierści wydry, wiewiórki, tchórza lub niedźwiedzia. Odznaczają się one dużą elastycznością i używa się ich do wykonywania dokładnego malowania.

Wszystkie pędzle wykonywane są w różnych wielkościach i kształtach. Ze względu na kształt rozróżniamy pędzle pierścieniowe, okrągłe, płaskie, tępe i spiczaste. Dobre pędzle okrągłe mają szczecinę nieco dłuższą i skrępowaną mniej więcej do połowy sznurkiem. Pozwala to na równomierne rozłożenie materiału malarskiego na całej powierzchni malowanej przy zachowaniu właściwego nacisku (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !