Awarią w instalacjach elektrycznych

Awarią w instalacjach elektrycznych

Awarią w instalacjach elektrycznych nazywamy każde nagłe uszkodzenie instalacji, które spowodować może przerwę w dopływie prądu, niebezpieczeństwo zniszczenia odbiorników przyłączonych do sieci lub niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym (program uprawnienia budowlane na komputer). Niżej podane są przyczyny powstawania awarii.

przewodów elektrycznych występuje wtedy, gdy przepływa przez te przewody prąd większy od nominalnego.

Instalacje elektryczne zakładane w domach mieszkalnych (z pominięciem domów zelektryfikowanych) projektowane są i obliczane na małe obciążenia sięgające 500 W na izbę, lecz nie mniej niż 2 kW na mieszkanie (dla tzw. kawalerek - 1 kW) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przypadku przekroczenia mocy odbiorników oświetleniowych powstaje przeciążenie przewodów nadmiernym prądem, grzanie się tych elementów, niszczenie izolacji, a często i przepalanie się bezpieczników.
Naprawa przepalonego bezpiecznika polega na wymianie zniszczonej wkładki topikowej na nową.

Wszelkie naprawy, wkładek topikowych za pomocą drucików jest niedopuszczalne, gdyż z reguły bezpiecznik nie spełnia wówczas swego zadania, tj. nie zabezpiecza instalacji przed przeciążeniem. Zwarcie jest jedną z najczęściej spotykanych awarii powodujących przerwy w dopływie energii elektrycznej (uprawnienia budowlane).

Źródło prądu

Zwarciem nazywamy przypadek bezpośredniego zetknięcia się dwóch gołych przewodników różnych faz lub połączenia dwóch przewodników różnych faz poprzez bardzo mały opór (program egzamin ustny). Bezpośrednim skutkiem zwarcia jest przypływ prądu, tzw. prądu zwarcia, na całej długości linii łączącej źródło prądu (np. transformator) z miejscem zwarcia. Na skutek przepływu dużej ilości prądu przepalają się zwykle bezpieczniki lub też działają wyłączniki samoczynne tego obwodu, w którym powstało zwarcie, wskutek czego obwód zostaje odłączony od sieci.

powstałe w obwodzie źle zabezpieczonym, np. w przypadku naprawy bezpiecznika (wkładki topikowej) zbyt grubym drutem, powoduje przepalenie się innych bezpieczników, wskutek czego może być odłączone już nie tylko to mieszkanie, w którym nastąpiło zwarcie, ale i inne lokale przyłączone do tej samej linii zasilającej (opinie o programie). W przypadku gdy inne bezpieczniki były naprawiane niewłaściwie (zbyt grubym drutem) i nie wyłączą natychmiast zwartego obwodu, długotrwały prąd zwarcia może spowodować wyłączenie spod napięcia całego budynku lub też pożar instalacji.
Zerwanie przewodów instalacyjnych może nastąpić w zewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanej w formie linii napowietrznej. Awaria taka może powstać wskutek bardzo silnego wiatru, dużego mrozu, pęknięcia izolatora lub złamania się słupa.

W takich przypadkach następuje nie tylko przerwa w dostawie energii, ale i istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym (segregator aktów prawnych).
Jeżeli awaria taka zdarzy się w instalacji miejscowej (lokalnej), administracja budynku bądź zespołu mieszkaniowego powinna natychmiast zarządzić wyłączenie uszkodzonego obwodu spod napięcia i przystąpić do naprawy tego obwodu.
W przypadku powstania takiej awarii w instalacji komunalnej, należącej do miejscowego zakładu sieci elektrycznych, administracja obowiązana jest jak najszybciej zawiadomić zakład sieci o awarii, zabezpieczając jednocześnie teren w taki sposób, aby uniemożliwić zbliżanie się osób postronnych do miejsca znajdującego się pod napięciem.

Zanik napięcia w jednej fazie trójfazowej linii elektrycznej spowodować może awaria w odbiornikach siłowych lub w obwodach oświetleniowych przyłączonych do tej linii.
Zanik napięcia w jednej fazie w linii siłowej jest niebezpieczny dla tych trójfazowych silników elektrycznych, które pracują bez ochronnych wyłączników samoczynnych (promocja 3 w 1). Jeżeli w czasie pracy silnika trójfazowego nastąpi zanik napięcia w jednej fazie, wtedy silnik - nie przerywając swojej pracy - zacznie pobierać z sieci przez pozostałe dwie fazy większą ilość prądu, co po pewnym czasie może spowodować zniszczenie izolacji między zwojami w silniku (spalenie silnika). Wyłącznik samoczynny z przekaźnikami termicznymi i z cewką zanikową dobrany odpowiednio do silnika i wyregulowany, całkowicie zabezpiecza silnik przed takimi ewentualnościami.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !