Orientacyjne normy czasu

Orientacyjne normy czasu

Przystępując do pracy robotnik wykonujący dachówkę obowiązany jest sprawdzić codziennie stan i wymiary form oraz urządzeń, którymi posługuje się w pracy (program uprawnienia budowlane na komputer). Powinien obejrzeć dachówczarkę i skontrolować, czy jest prawidłowo ustawiona i wyregulowana, czy ułożona na rusztach w skrzynce formowej podkładka leży równo oraz czy zgarniacz łatwo się przesuwa i czy przyrząd wypychający działa sprawnie. Wszystkie nowe podkładki należy dokładnie sprawdzić, czy pozwalają się równo wypychać ze skrzynek formowych czy łatwo do niej wchodzą i czy łatwo przechodzą przez ramkę obcinacza.

Po sprawdzeniu wszystkie ruchome i górne części maszyny należy dobrze naoliwić (szyny, wypychacz, ramkę obcinacza, gniazda pedału wypychacza i kątowniki strychulca).
Do robotnika należy utrzymanie w należytej czystości formy i sprzętu, po każdej pracy musi on je wymyć i zakonserwować smarami, a stanowisko robocze uporządkować, zamieść i doprowadzić do estetycznego wyglądu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przystępując do produkcji dachówki ramkę obcinacza należy ustawić w pozycji odchylonej do tyłu, włożyć do środka podkładkę (stołek), a skrzynkę formową wypełnić masą betonową.

Ręczną dachówczarkę obsługuje tylko jeden betoniarz 5 kat. ze stawką 3,83 zł za godzinę.
Orientacyjne normy czasu w godzinach i stawki jednostkowe za 100 sztuk (uprawnienia budowlane).
Kręgi studzienne i rury kanalizacyjne wykonuje się z betonu żwirowego ubijanego ręcznie lub mechanicznie.
Kręgi studzienne używane są do budowy studni i studzienek wszelkiego rodzaju.
Rury kanalizacyjne używane są przy budowie rurociągów dla wód ściekowych, niezbyt obciążonych przepustów pod drogami itp.
Grupa robocza produkująca kręgi i rury ręcznie składa się z 2 betoniarzy, z których jeden zaszeregowany jest do kategorii V, a drugi do kategorii IV.

Grupa robocza

Przed przystąpieniem do pracy grupa robocza powinna sprawdzić stan posiadanych form i narzędzi, które w razie uszkodzenia należy wymienić w magazynie, oraz utrzymać w czystości i należytym porządku stanowiska robocze, formy i sprzęt (program egzamin ustny).
Po zakończeniu pracy stanowiska robocze należy uporządkować, a formy i narzędzia oczyścić i nasmarować, aby były gotowe do pracy na dzień następny.
Oprócz tego do obowiązków tej grupy roboczej należy również zagęszczanie betonu.
Po rozformowaniu elementu należy go według wskazówek kierownictwa odpowiednio oznakować (opinie o programie).

Różnicą zasadniczą między stanowiskiem roboczym dla drobnych lekkich elementów a stanowiskiem produkcji ciężkich rur i kręgów jest to, że stanowisko produkcji rur i kręgów łączy się ze stanowiskiem dojrzewania, gdyż element po rozformowaniu pozostaje na miejscu, natomiast przy produkcji innych lżejszych elementów (np. pustaki DMS, cegła itp.) stanowisko produkcji jest oddzielne od stanowiska dojrzewania, elementy zaś przenosi się z miejsca produkcji na miejsce dojrzewania.
Grupa robocza wykonująca rury czy kręgi studzienne obowiązana jest oczyścić i nasmarować pierścienie i formy (segregator aktów prawnych).

Po ułożeniu pierścienia rdzeń należy wstawić i na pierścień założyć płaszcz zewnętrzny formy (złożyć formę). Po złożeniu formy i sprawdzeniu prawidłowości złożenia należy wsypywać stopniowo mieszankę i ubijać odpowiednim ubijakiem ręcznym lub mechanicznym, warstwami o wysokości do 10 cm. Po napełnieniu formy i założeniu drugiego kołnierza trzeba wykonać wcięcie (felc) stykowe, następnie należy wyjąć rdzeń i rozebrać płaszcz zewnętrzny formy. Po zdjęciu formy należy dokładnie sprawdzić, czy element nie został uszkodzony i dopiero po stwierdzeniu, że element jest właściwie wykonany, należy go oznakować.

Przygotowując następne miejsce do formowania elementu należy zwrócić uwagę na to, aby odległość między elementami już wyprodukowanymi a elementem, który ma się wykonywać, była jak najmniejsza, co pozwala na maksymalne wykorzystanie placu dojrzewania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami