Badania odporności ogniowej

Badania odporności ogniowej

Po upływie 1 godziny temperatura na powierzchni nieogrzewanej wynosiła 12°C, na ogrzewanej 960°C oraz w zbrojeniu 260°C, po 6 godzinach wynosiła odpowiednio 101°C i 195°C, w zbrojeniu 850°C (program uprawnienia budowlane na komputer). Na uwagę zasługuje fakt, że przy tak wysokiej temperaturze w zbrojeniu, maksymalne ugięcie w środku rozpiętości stropu wynosiło tylko 33 mm.

Badania odporności ogniowej dachowych płyt żebrowych o wymiarach 30,5x149x587 cm z keramzytobetonu o Rw = 170 kG/cm2 (z piaskiem naturalnym) przeprowadzono w ITB. Zbrojenie główne płyt stanowiły pręty 8 i 10 mm ze stali żelbrowanej o Qr - 4200 kG/cm2. Otulenie zbrojenia wynosiło 30-38 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W czasie próby ogniowej płyty pracowały pod obciążeniem użytkowym - 132 kG/m2. Maksymalna temperatura nagrzewania płyt w komorze ogniowej wynosiła 950°C, maksymalna zaś temperatura w zbrojeniu głównym żebra 250-450°C. Ugięcia płyt po ułożeniu obciążenia użytkowego wynosiły: przed badaniem 4, 4 i 7 mm, po 00 minutach trwania ognia - odpowiednio 58, 47 i 35 mm, a po 105 minutach próby 106, 68 i 60 mm (uprawnienia budowlane).

Płyty sklasyfikowano jako posiadające odporność ogniową klasy C (1 godzinę).

Badania odporności ogniowej w warunkach naturalnych płyt zbrojonych z gazobetonu BLB i PGS odmiany 07 przeprowadzono w Instytucie Techniki Budowlanej, Swobodnie podparte płyty o grubości 12 cm i rozpiętości 2,96 m stanowiły konstrukcję dachową.

Obciążenie dachu wynosiło 100 kG/m2. Próba trwała 100 minut, średnia temperatura w pomieszczeniu ogniowym wynosiła 840°C. Odchylenia od krzywej znormalizowanej wahały się w granicach 50-200/O. Ugięcia mierzone w środku dachu dla płyt wykonanych z BLB i PGS. Ugięcia po 60 minutach działania temperatury dla obu typów płyt wynosiły średnio 35 mm, tj. ~ rozpiętości. Według zaleceń ISO odporność ogniową stropów zaliczono zatem do klasy C (program egzamin ustny).

Ugięcia płyt gazobetonowych

Jak wynika z badań, istotnym czynnikiem wpływającym na ognioodporność elementów zginanych jest grubość otuliny zbrojenia głównego. Temperaturę w zbrojeniu w zależności od grubości jego otulenia przy temperaturze 600°C i 900°C. Jak widać, przy grubości otuliny większej niż 2 cm temperatura w zbrojeniu zmienia się już asymptotycznie.

Wyniki szwedzkich badań wpływu grubości otulenia zbrojenia głównego na odporność ogniową płyt z gazobetonu o grubości 16 cm i o rozpiętości 4,0 m. Ugięcia płyt gazobetonowych są w zasadzie identyczne z ugięciem płyt z betonu zwykłego (opinie o programie). Dla przyrostu ugięć płyt podstawowe znaczenie ma grubość otulenia zbrojenia. Pogląd na temat odporności ogniowej płyt dachowych z betonu komórkowego dają również obserwacje zachowania się konstrukcji po pożarze. Informacje na ten temat podaje A. Engwall.

Konstrukcję dachu stanowiły płyty z gazobetonu „Sipcrex” o rozpiętości 4,5 m i grubości 14 cm. Po pożarze trwającym 12 godzin kilka płyt o największych odkształceniach (10-25 mm) wzmocniono przez zastosowanie 3-4 cm warstwy betonu zbrojonego siatką o oczkach 10 cm z drutu 0 4 mm. Przed ułożeniem betonu powierzchnię górną płyt oczyszczono, wykonując rowki o głębokości 1 cm co 10 cm (segregator aktów prawnych). Po miesiącu płyty poprawiono i niepoprawione zbadano pod względem wytrzymałościowym.

Badania wykazały, że nośność płyt nie naprawionych wynosiła 85-100%) ich wytrzymałości nominalnej, płyty naprawione miały nośność dwukrotnie wyższą. Wyniki tych badań wskazują na to, że płyty poddane działaniu umiarkowanego ognia, mają w większości przypadków dostateczną nośność. W wątpliwych przypadkach płyty można wzmocnić warstwą betonu, zapewniając współpracę ze ściskaną warstwą płyty (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !