Badanie przesiąkliwości

Badanie przesiąkliwości

Na oczyszczonej wierzchniej powierzchni trzech dachówek przymocowuje się woskiem zmieszanym z parafiną i kalafonią lub też cementem rurkę szklaną o średnicy ok. 2,5 cm i długości 25 cm. Połączenie należy tak uszczelnić, aby woda nie przeciekała na zewnątrz. Nie należy zasmarowywać dachówki spoiwem wewnątrz dolnego obwodu rurki. Rurkę napełnia się wodą i obserwuje zmianę poziomu nalanej wody. Obniżenie słupa wody nie powinno przekraczać 2 cm na godzinę (program uprawnienia budowlane na komputer).

Co godzinę dolewa się wody do jej pierwotnego poziomu i bada się stan spodniej powierzchni dachówki, na której dopuszczalne jest pojawienie się wilgotnej plamy; natomiast tworzenie się kropel i ich skapywanie jest nie dopuszczalne. Przy użyciu do badań co najmniej trzech dachówek próby powinny trwać nie mniej niż 6 godzin. Dachówki odporne na przesiąkanie również są prawie zawsze odporne na działanie mrozu.

Trzy dachówki, które mają być poddane badaniu, obmywa się dokładnie szczotką z kurzu i pyłu, opłukuje się i nasyca wodą w sposób poprzednio opisany. Następnie nasycone wodą do stałego ciężaru dachówki zamraża się w komorze chłodzarki w ciągu 4 godzin w temperaturze - 15 °C, a potem poddaje się czterogodzinnemu odmrażaniu w wodzie o temperaturze 20 °C. Cykl zamrażania i odmrażania powtarza się 20 razy stale w tym samym naczyniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po ukończeniu badania w naczyniu nie powinno^ być osadu, a wyjęte dachówki nie mogą mieć pęknięć, wyszczerbień itp.

Warunki przewożenia i magazynowania

Do przewożenia dachówek mogą być użyte wszelkie środki transportowe stosowane do przewozu materiałów budowlanych. Przy transporcie należy ze specjalną starannością zabezpieczyć dachówki przed mechanicznym uszkodzeniem (uprawnienia budowlane). W tym celu spód wozu, samochodu albo wagonu, którym dachówka ma być transportowana należy dobrze wyścielić słomą, po czym układa się wzdłuż większego boku w jednej warstwie karpiówki, przekładając pojedyncze dachówki słomą; wolną przestrzeń między ścianami środka transportowego a ułożoną dachówką również ściśle wypełnia się słomą. Na ułożonej pierwszej warstwie układamy słomę, na której układamy dalej warstwy dachówek, zabezpieczając w dalszym ciągu boki rzędów słomą i przekładając słomę pomiędzy dachówki (program egzamin ustny). Przy przewozie furmankami nie należy układać więcej niż trzy warstwy w obawie przed zgnieceniem dachówek przy transporcie po nierównej drodze. Przewożenie dachówki żłobkowanej odbywa się podobnie, z tą tylko różnicą, że dachówek przy transporcie furmankami nie układamy w poprzek wozu, lecz wzdłuż.

Przeciętnie liczymy na wóz 250 300 dachówek (opinie o programie). Przy transportach samochodowych i wagonowych, w węglarkach, należy dachówki układać zawsze w kierunku ruchu, tj. wzdłuż wozu, gdyż ułożone w poprzek łatwo mogą ulec zgnieceniu, np. przy raptownym zahamowaniu. Na samochód o średnim tonażu ładuje się ok. 2000 sztuk. Przy- starannym opakowaniu i uszczelnieniu ilość tłuczki nie przekracza 1 % (trakcja mechaniczna) do 2% (trakcja- konna). Przy transporcie koleją w węglarkach układamy dachówki w 6-8 warstwach, tak samo zabezpieczając je słomą (segregator aktów prawnych).

Przeciętnie do 15-tonowej węglarki możemy załadować 5-6 tysięcy sztuk. Podobnie przewozi się gąsiory. Układa się je na płask pomiędzy dachówką a uszczelnieniem słomą. Pakowanie dachówek, ze względu na rodzaj pracy, powinno być wykonane przez odpowiednio dobranych i przyuczonych do tej czynności robotników. Magazynowanie dachówek cementowo-glinianych, podobnie jak cementowych, odbywa się na placu. Pożądane jest, aby plac miał pewien spadek dla odprowadzania wody deszczowej. Z pustaków układanych na sucho ustawia się ścianki podpierające stosy dachówek. Dachówki układa się w stosy podłużną krawędzią w ten sposób, że pierwsze pięć dachówek zwrócone są noskami w jedną stronę, a następne pięć w przeciwną i tak do końca rzędu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !