Badanie przesiąkliwości

Badanie przesiąkliwości

Na oczyszczonej wierzchniej powierzchni trzech dachówek przymocowuje się woskiem zmieszanym z parafiną i kalafonią lub też cementem rurkę szklaną o średnicy ok. 2,5 cm i długości 25 cm. Połączenie należy tak uszczelnić, aby woda nie przeciekała na zewnątrz. Nie należy zasmarowywać dachówki spoiwem wewnątrz dolnego obwodu rurki. Rurkę napełnia się wodą i obserwuje zmianę poziomu nalanej wody. Obniżenie słupa wody nie powinno przekraczać 2 cm na godzinę (program uprawnienia budowlane na komputer).

Co godzinę dolewa się wody do jej pierwotnego poziomu i bada się stan spodniej powierzchni dachówki, na której dopuszczalne jest pojawienie się wilgotnej plamy; natomiast tworzenie się kropel i ich skapywanie jest nie dopuszczalne. Przy użyciu do badań co najmniej trzech dachówek próby powinny trwać nie mniej niż 6 godzin. Dachówki odporne na przesiąkanie również są prawie zawsze odporne na działanie mrozu.

Trzy dachówki, które mają być poddane badaniu, obmywa się dokładnie szczotką z kurzu i pyłu, opłukuje się i nasyca wodą w sposób poprzednio opisany. Następnie nasycone wodą do stałego ciężaru dachówki zamraża się w komorze chłodzarki w ciągu 4 godzin w temperaturze - 15 °C, a potem poddaje się czterogodzinnemu odmrażaniu w wodzie o temperaturze 20 °C. Cykl zamrażania i odmrażania powtarza się 20 razy stale w tym samym naczyniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po ukończeniu badania w naczyniu nie powinno^ być osadu, a wyjęte dachówki nie mogą mieć pęknięć, wyszczerbień itp.

Warunki przewożenia i magazynowania

Do przewożenia dachówek mogą być użyte wszelkie środki transportowe stosowane do przewozu materiałów budowlanych. Przy transporcie należy ze specjalną starannością zabezpieczyć dachówki przed mechanicznym uszkodzeniem (uprawnienia budowlane). W tym celu spód wozu, samochodu albo wagonu, którym dachówka ma być transportowana należy dobrze wyścielić słomą, po czym układa się wzdłuż większego boku w jednej warstwie karpiówki, przekładając pojedyncze dachówki słomą; wolną przestrzeń między ścianami środka transportowego a ułożoną dachówką również ściśle wypełnia się słomą. Na ułożonej pierwszej warstwie układamy słomę, na której układamy dalej warstwy dachówek, zabezpieczając w dalszym ciągu boki rzędów słomą i przekładając słomę pomiędzy dachówki (program egzamin ustny). Przy przewozie furmankami nie należy układać więcej niż trzy warstwy w obawie przed zgnieceniem dachówek przy transporcie po nierównej drodze. Przewożenie dachówki żłobkowanej odbywa się podobnie, z tą tylko różnicą, że dachówek przy transporcie furmankami nie układamy w poprzek wozu, lecz wzdłuż.

Przeciętnie liczymy na wóz 250 300 dachówek (opinie o programie). Przy transportach samochodowych i wagonowych, w węglarkach, należy dachówki układać zawsze w kierunku ruchu, tj. wzdłuż wozu, gdyż ułożone w poprzek łatwo mogą ulec zgnieceniu, np. przy raptownym zahamowaniu. Na samochód o średnim tonażu ładuje się ok. 2000 sztuk. Przy- starannym opakowaniu i uszczelnieniu ilość tłuczki nie przekracza 1 % (trakcja mechaniczna) do 2% (trakcja- konna). Przy transporcie koleją w węglarkach układamy dachówki w 6-8 warstwach, tak samo zabezpieczając je słomą (segregator aktów prawnych).

Przeciętnie do 15-tonowej węglarki możemy załadować 5-6 tysięcy sztuk. Podobnie przewozi się gąsiory. Układa się je na płask pomiędzy dachówką a uszczelnieniem słomą. Pakowanie dachówek, ze względu na rodzaj pracy, powinno być wykonane przez odpowiednio dobranych i przyuczonych do tej czynności robotników. Magazynowanie dachówek cementowo-glinianych, podobnie jak cementowych, odbywa się na placu. Pożądane jest, aby plac miał pewien spadek dla odprowadzania wody deszczowej. Z pustaków układanych na sucho ustawia się ścianki podpierające stosy dachówek. Dachówki układa się w stosy podłużną krawędzią w ten sposób, że pierwsze pięć dachówek zwrócone są noskami w jedną stronę, a następne pięć w przeciwną i tak do końca rzędu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami