Balkony i wykusze

Balkony i wykusze

Zakres konserwacji i remontu odnosi się tu tylko do takich elementów, jak płyta balkonowa lub wykuszowa (podłogowa) oraz balustrada balkonowa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Inne elementy wykuszy, jak ściany, stropy, podłogi i otwory okienne lub drzwiowe, jako elementy budynku omówiono wyżej w odpowiednich rozdziałach.

Płyty balkonowe ogniotrwałe (ceramiczne lub betonowe) powinny być okresowo kontrolowane i w razie uszkodzenia remontowane bieżąco.

Konserwacja balustrady sprowadza się do odnawiania w porę malowania olejnego, aby nie dopuścić do rdzewienia balustrady (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Remont bieżący. Remont bieżący najczęściej sprowadza się do naprawy spękanej i kruszącej się gładzi cementowej czy to na wierzchu płyty, czy też na jej bokach lub też do naprawy wyprawy balustrad balkonowych żelbetowych. Zachodzi również często konieczność naprawy zamocowania w płycie i w murze balustrady balkonowej.

Skruszałą, spękaną lub odstającą gładź cementową lub wyprawę należy usunąć za pomocą młotka murarskiego, a podłoże dokładnie oczyścić (uprawnienia budowlane). Przed ponownym nałożeniem zaprawy podłoże należy gęsto skuć młotkiem, ponownie dokładnie oczyścić i następnie zmoczyć wodą. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć zaprawę i dokładnie zatrzeć.

Stara gładź cementowa

Jeżeli stara gładź cementowa na płycie balkonowej nie miała wyrobionego spadku, co mogło być przyczyną uszkodzeń, należy skuć całkowicie gładź starą i ułożyć nową z należytym spadkiem dla spływu wody w kierunku od ściany budynku. Obruszone słupki balustrady w płycie balkonowej należy ponownie umocować wykuwając materiał skruszały i zastępując go nowym (program egzamin ustny). Obruszone umocowanie prętów poziomych balustrady w murze należy również wykonać na nowo przez oczyszczenie gniazda ze starej zaprawy i zarzucenie świeżej z zaprawieniem wy reperowanych gniazd materiałem odpowiadającym istniejącej wyprawie czy okładzinie na elewacji budynku (opinie o programie).

Jeżeli w płycie balkonowej ukazują się pęknięcia, należy niezwłocznie komisyjnie ustalić ich przyczynę i charakter. W przypadku gdy pęknięcia okażą się niebezpieczne dla konstrukcji balkonu, należy płytę wymienić na nową. Operację taką należy jednak wykonać w zakresie remontu kapitalnego.

W przypadku niegroźnych pęknięć komisja techniczna powinna również podać sposób naprawy tego rodzaju uszkodzeń (segregator aktów prawnych). W płytach żelbetowych czy ceglanych pęknięcia takie na ogół zaprawia się zaprawą cementową, co wchodzi w zakres remontu bieżącego.

Reperacja wyprawy spodu, a często i boków płyty balkonowej wchodzi w zakres remontu bieżącego elewacji budynku (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !