Blog

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 10
30.05.2018

Usytuowanie budynku po nowemu

W artykule znajdziesz:

Usytuowanie budynku po nowemu

 

Sytuowanie budynku po zmianach

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 11
Usytuowanie budynku po nowemu

Wraz z nowym rokiem nadeszły zmiany w obowiązującym w sektorze budowlanym prawie. Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną m.in. zapisy rozporządzenia regulującego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany większe i mniejsze

Celem uaktualnienia przepisów jest usprawnienie realizacji inwestycji oraz dostosowanie wymagań dotyczących budynków do obecnie stosowanych technologii.

Wiele znowelizowanych regulacji dotyczyć będzie inwestorów indywidualnych. W głównej mierze są to takie kwestie, jak usytuowanie budynku mieszkalnego i gospodarczego czy też miejsca do gromadzenia odpadów stałych.

Warto zwrócić uwagę, iż nowe przepisy wprowadziły definicję działki budowlanej – pod tym pojęciem należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odpowiednich przepisów (program egzamin ustny).

Usytuowanie budynku po nowemu

Podstawowe odległości od granicy działki przy sytuowaniu budynku zostały zachowane i nadal jest to dystans 3 lub 4 metrów od granicy, niemniej teraz odnosi się on - odpowiednio - do „ścian bez okien i drzwi” oraz „ścian z oknami i drzwiami”. Jak można zauważyć, aktualizacja wprowadza zmiany w terminologii, dotychczasowe „otwory okienne i drzwiowe” zostały zastąpione „oknami” i „drzwiami” (okno oznacza obecnie również drzwi balkonowe), co ma rozwiać wątpliwości przy projektowaniu i sytuowaniu budynków.

Nowe warunki techniczne precyzyjniej określają także usytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej, a nawet bezpośrednio przy granicy. Będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy takie rozwiązania będzie dopuszczał lub nakazywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a budynek będzie zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. W granicy działki na styku z innymi budynkami dopuszczono też możliwość wznoszenia wszelkiego rodzaju zabudowy.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 16 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 17 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 18
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 19
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 20 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 21 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 22
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 32 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 33 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 34
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 35
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 36 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 37 Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 38
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami