Usytuowanie budynku po nowemu

 

Sytuowanie budynku po zmianach

Usytuowanie budynku po nowemu

Wraz z nowym rokiem nadeszły zmiany w obowiązującym w sektorze budowlanym prawie. Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną m.in. zapisy rozporządzenia regulującego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany większe i mniejsze

Celem uaktualnienia przepisów jest usprawnienie realizacji inwestycji oraz dostosowanie wymagań dotyczących budynków do obecnie stosowanych technologii.

Wiele znowelizowanych regulacji dotyczyć będzie inwestorów indywidualnych. W głównej mierze są to takie kwestie, jak usytuowanie budynku mieszkalnego i gospodarczego czy też miejsca do gromadzenia odpadów stałych.

Warto zwrócić uwagę, iż nowe przepisy wprowadziły definicję działki budowlanej – pod tym pojęciem należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odpowiednich przepisów (program egzamin ustny).

Usytuowanie budynku po nowemu

Podstawowe odległości od granicy działki przy sytuowaniu budynku zostały zachowane i nadal jest to dystans 3 lub 4 metrów od granicy, niemniej teraz odnosi się on - odpowiednio - do „ścian bez okien i drzwi” oraz „ścian z oknami i drzwiami”. Jak można zauważyć, aktualizacja wprowadza zmiany w terminologii, dotychczasowe „otwory okienne i drzwiowe” zostały zastąpione „oknami” i „drzwiami” (okno oznacza obecnie również drzwi balkonowe), co ma rozwiać wątpliwości przy projektowaniu i sytuowaniu budynków.

Nowe warunki techniczne precyzyjniej określają także usytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej, a nawet bezpośrednio przy granicy. Będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy takie rozwiązania będzie dopuszczał lub nakazywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a budynek będzie zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. W granicy działki na styku z innymi budynkami dopuszczono też możliwość wznoszenia wszelkiego rodzaju zabudowy.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !