Usytuowanie budynku po nowemu

 

Sytuowanie budynku po zmianach

Usytuowanie budynku po nowemu

Wraz z nowym rokiem nadeszły zmiany w obowiązującym w sektorze budowlanym prawie. Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną m.in. zapisy rozporządzenia regulującego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany większe i mniejsze

Celem uaktualnienia przepisów jest usprawnienie realizacji inwestycji oraz dostosowanie wymagań dotyczących budynków do obecnie stosowanych technologii.

Wiele znowelizowanych regulacji dotyczyć będzie inwestorów indywidualnych. W głównej mierze są to takie kwestie, jak usytuowanie budynku mieszkalnego i gospodarczego czy też miejsca do gromadzenia odpadów stałych.

Warto zwrócić uwagę, iż nowe przepisy wprowadziły definicję działki budowlanej – pod tym pojęciem należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odpowiednich przepisów (program egzamin ustny).

Usytuowanie budynku po nowemu

Podstawowe odległości od granicy działki przy sytuowaniu budynku zostały zachowane i nadal jest to dystans 3 lub 4 metrów od granicy, niemniej teraz odnosi się on - odpowiednio - do „ścian bez okien i drzwi” oraz „ścian z oknami i drzwiami”. Jak można zauważyć, aktualizacja wprowadza zmiany w terminologii, dotychczasowe „otwory okienne i drzwiowe” zostały zastąpione „oknami” i „drzwiami” (okno oznacza obecnie również drzwi balkonowe), co ma rozwiać wątpliwości przy projektowaniu i sytuowaniu budynków.

Nowe warunki techniczne precyzyjniej określają także usytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej, a nawet bezpośrednio przy granicy. Będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy takie rozwiązania będzie dopuszczał lub nakazywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a budynek będzie zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. W granicy działki na styku z innymi budynkami dopuszczono też możliwość wznoszenia wszelkiego rodzaju zabudowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !