Blog

01.06.2022

Beton komórkowy

Beton komórkowy

Beton komórkowy wykazuje wysoką odkształcalność cieplną i wilgotnościową oraz wysoki skurcz (raczej wyższy niż lekki beton kruszywowy o tej samej wytrzymałości), lecz mogą one być zmniejszone przez naparzanie wysokoprężne, które poprawia również wytrzymałość na ściskanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Beton komórkowy stosowany jest najczęściej ze względu na jego niską przewodność cieplną w przegrodach, mających na celu izolację cieplną oraz do zabezpieczeń ognioodpornych, ponieważ zapewnia lepszą ognioodporność niż beton zwykły. Do celów konstrukcyjnych stosowany jest beton komórkowy głównie w postaci bloków lub elementów prefabrykowanych, pielęgnowanych w parze wysokoprężnej, lecz można także stosować go do stropów zamiast kanałowych płyt stropowych. Beton komórkowy poddaje się piłowaniu i utrzymuje gwoździe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jest on umiarkowanie trwały, chociaż jego nasiąkliwość wodą jest wysoka; jednak prędkość przenikania wody jest mała, ponieważ większe pory nie napełniają się przez zassanie. Z tego powodu beton komórkowy wykazuje dobrą odporność na działanie mrozu i jeżeli jest otynkowany, to może być stosowany do budowy ścian. Istnieją specjalne czynniki spieniające, które nadają betonom charaktery hydrofobowy, lecz ich zachowanie w ciągu długich okresów czasu nie jest jeszcze zbadane (uprawnienia budowlane).

Nie chroniony żadną powłoką beton komórkowy nie powinien być narażony na agresywne działanie czynników atmosferycznych. Nie zabezpieczone zbrojenie w betonie komórkowym jest podatne na korozję, nawet wówczas gdy oddziaływanie zewnętrzne nie jest specjalnie agresywne. Dlatego zbrojenie powinno być powlekane przez zanurzanie w odpowiedniej cieczy antykorozyjnej; stwierdzono, że przydatne są tu roztwory bitumiczne i żywice epoksydowe. Cement lateksowo-kauczukowy jest również przydatny, jeżeli beton ma być autoklawizowany, ponieważ warstwa zabezpieczająca zostaje zwulkanizowana; przyczepność do stali staje się wtedy szczególnie dobra, podczas gdy niektóre inne powłoki antykorozyjne wpływają szkodliwie na przyczepność (program egzamin ustny).

Beton jamisty

Jest to taki rodzaj betonu lekkiego, który uzyskuje się przez pominięcie kruszywa drobnego, tj. składający się tylko z cementu, wody i kruszywa grubego. Beton jamisty stanowi więc układ ziaren kruszywa grubego, z których każde otoczone jest powłoką z zaczynu cementowego o grubości do ok. 1,3 mm. Wskutek tego wewnątrz betonu występują duże pory, które są powodem jego niskiej wytrzymałości, lecz ze względu na duże ich wymiary nie występuje w nich ruch kapilarny wody (opinie o programie).

Chociaż wytrzymałość betonu jamistego ;est znacznie niższa niż betonu o zwykłym ciężarze, to jest ona wystarczająca wobec niższego ciężaru własnego konstrukcji do zastosowania tego betonu przy wznoszeniu budynków o wysokości do 20 pięter oraz do wielu innych zastosowań. Beton jamisty nie wykazuje segregacji, może więc on być zrzucany ze znacznej wysokości oraz układany w bardzo wysokich warstwach (segregator aktów prawnych).

Koszt betonu jamistego jest stosunkowo niski, ponieważ niewielka jest zawartość cementu; w chudych mieszankach może ona wynosić nawet 70-130 kg/m3. Przyczyną tego jest brak dużej powierzchni ziaren piasku, które musiałyby być pokryte zaczynem cementowym. Gęstość pozorna betonu jamistego zależy głównie od uziarnienia kruszywa. Ponieważ kruszywo o uziarnieniu wielofrakcyjnym zagęszcza się do wyższej gęstości nasypowej niż wówczas, gdy wszystkie ziarna mają jeden wymiar, to niska gęstość betonu jamistego otrzymywana jest dzięki zastosowaniu kruszywa jednofrakcyjnego. Przeważnie stosowana jest frakcja 9,5-19 mm, lecz można również stosować ziarna aż do 50 mm. Dla danej gęstości pozornej ziaren kruszywo wielofrakcyjne ma gęstość nasypową ok. 10% wyższą w porównaniu z kruszywem jednofrakcyjnym (promocja 3 w 1). Przy użyciu kruszywa zwykłego gęstość pozorna betonu jamistego wynosi 1600-2000 kg/m, a przy użyciu kruszywa lekkiego można otrzymać gęstość pozorną 640 kg/m. Stosowanie łamanego kruszywa ostrakrawędzistego nie jest zalecane, ponieważ pod obciążeniem może wystąpić miejscowe miażdżenie.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami