Blog

26.10.2020

Beton trzonu

W artykule znajdziesz:

Beton trzonu

Beton trzonu

Beton trzonu został skuty na wysokości 30 cm, oczyszczono wystające zbrojenie z rdzy, nakuto wewnętrzną powierzchnię trzonu na wysokości zgrubienia przyłączeniowego, które wykorzystano równocześnie jako wspornik pod- wykładzinowy, a następnie po przygotowaniu części istniejącej i dokładnym jej zwilżeniu oraz połączeniu nowych prętów zbrojenia ze starymi, nałożono starannie beton w sposób ciągły na wysokości 2,50 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dalej budowa postępowała w sposób normalny. Zastosowano formy stalowe przestawne zawieszone na pomostach. Wieża wewnętrzna była wykonana z drewna. W celu ochrony świeżo wykonanej partii betonu stosowano cieplak. Budowę komina prowadziło Jaworznickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Grubość ścianki w części dolnej (przy wlocie czopuchów) 50 cm, powyżej 35 cm do 15 cm. Stal zbrojeniowa zwykła okrągła, beton Rw = 200 kG/cm*.

Komin Elektrowni Victoria w Wałbrzychu, zrealizowany w r. 1955 należy zaliczyć do ciekawych osiągnięć inżynierskich przede wszystkim ze względu na wyjątkowo skomplikowaną technologię i warunki posadowienia. Komin ustawiono na 25-metrowej podbudowie szkieletowej, wykorzystanej dla elektrowni (uprawnienia budowlane). Trzon komina oparty jest poprzez wieniec okrągły na ruszcie dwuprzęsłowych belek - ścian o rozpiętości po 6,125 m, których wymiarowanie sprawdzone było przez elastooptyczne badania modelowe.

Średnica dolna wewnętrzna wynosi 7,0 m, górna - 5,20. Wloty dwóch czopuchów są usytuowane na wysokości + 40,0 m. Fundament blokowy o wymiarach 14 X 14 m, posadowiony jest bezpośrednio na łupkach ilastych z przerostami węglowymi. W projekcie wykonanym w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego (R. Ciesielski z zespołem) uwzględniono możliwość nagłego przechyłu komina wskutek eksploatacji górniczej (program egzamin ustny).

Słupy szkieletu

Słupy szkieletu wykonano z zastosowaniem zbrojenia samonośnego. Siła osiowa w środkowym słupie szkieletu wynosi ok. 1500 T. Budowa komina (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych - kierownik budowy J. Rasiewicz) przeprowadzono bardzo sprawnie w trudnych warunkach eksploatacji istniejącego zakładu. Kominy w Medison (Indiana - USA). W okolicy Medison w stanie Indiana ukończono w r. 1955 trzy identyczne kominy żelbetowe o wysokości 215 m dla elektrowni o mocy 1200 MW w Clifty Creek. Były to w tym czasie najwyższe kominy żelbetowe na świecie (opinie o programie).

Średnica zewnętrzna dolna każdego z kominów wynosi 19,5 m, w wierzchołku 5,20 m. Grubość ścian trzonu u dołu 75 cm, u góry 18 cm, zbieżność komina 3,2%. Wlot czopuchów znajduje się na wysokości 45,5 m. Część dolna komina oddzielona osobnym stropem i podzielona na piętra przeznaczona jest na pomieszczenia pomocnicze jak: nastawnia, warsztat remontowy, biura i schron przeciwlotniczy. Projekt kominów wykonał H. B. Schneider główny inżynier firmy Custodis Construction Company (oddział Nowy Jork), kierownikiem budowy z ramienia firmy był H. Morgon. Budowę prowadzono systemem Heinego, z wieży stalowej (o trzech typach rur 3-calowych) za pomocą form przestawnych o wysokości 3 m (łącznie 71 cykli) i pomostów roboczych, zawieszonych na wieży za pomocą wielokrążków i podnoszonych ręcznie. Ze względu na dużą zbieżność trzonu musiano zastosować aż cztery pary pierścieni pomostów (segregator aktów prawnych).

Wieża wewnętrzna kotwiona jest co ok. 9 metrów do trzonu komina za pomocą prętów nagwintowanych. Jako ciekawy szczegół wykonawstwa trzeba podać fakt, że po wykonaniu trzonu na wysokość ok. 70 m i stropu pośredniego na wysokości 45 m, dolną część wieży usunięto, opierając górną na wykonanym stropie. Było to potrzebne, aby część dolną udostępnić dla dalszych prac instalacyjnych i przygotowania do ostatecznego demontażu wieży (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami