Beton trzonu

Beton trzonu

Beton trzonu został skuty na wysokości 30 cm, oczyszczono wystające zbrojenie z rdzy, nakuto wewnętrzną powierzchnię trzonu na wysokości zgrubienia przyłączeniowego, które wykorzystano równocześnie jako wspornik pod- wykładzinowy, a następnie po przygotowaniu części istniejącej i dokładnym jej zwilżeniu oraz połączeniu nowych prętów zbrojenia ze starymi, nałożono starannie beton w sposób ciągły na wysokości 2,50 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dalej budowa postępowała w sposób normalny. Zastosowano formy stalowe przestawne zawieszone na pomostach. Wieża wewnętrzna była wykonana z drewna. W celu ochrony świeżo wykonanej partii betonu stosowano cieplak. Budowę komina prowadziło Jaworznickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Grubość ścianki w części dolnej (przy wlocie czopuchów) 50 cm, powyżej 35 cm do 15 cm. Stal zbrojeniowa zwykła okrągła, beton Rw = 200 kG/cm*.

Komin Elektrowni Victoria w Wałbrzychu, zrealizowany w r. 1955 należy zaliczyć do ciekawych osiągnięć inżynierskich przede wszystkim ze względu na wyjątkowo skomplikowaną technologię i warunki posadowienia. Komin ustawiono na 25-metrowej podbudowie szkieletowej, wykorzystanej dla elektrowni (uprawnienia budowlane). Trzon komina oparty jest poprzez wieniec okrągły na ruszcie dwuprzęsłowych belek - ścian o rozpiętości po 6,125 m, których wymiarowanie sprawdzone było przez elastooptyczne badania modelowe.

Średnica dolna wewnętrzna wynosi 7,0 m, górna - 5,20. Wloty dwóch czopuchów są usytuowane na wysokości + 40,0 m. Fundament blokowy o wymiarach 14 X 14 m, posadowiony jest bezpośrednio na łupkach ilastych z przerostami węglowymi. W projekcie wykonanym w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego (R. Ciesielski z zespołem) uwzględniono możliwość nagłego przechyłu komina wskutek eksploatacji górniczej (program egzamin ustny).

Słupy szkieletu

Słupy szkieletu wykonano z zastosowaniem zbrojenia samonośnego. Siła osiowa w środkowym słupie szkieletu wynosi ok. 1500 T. Budowa komina (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych - kierownik budowy J. Rasiewicz) przeprowadzono bardzo sprawnie w trudnych warunkach eksploatacji istniejącego zakładu. Kominy w Medison (Indiana - USA). W okolicy Medison w stanie Indiana ukończono w r. 1955 trzy identyczne kominy żelbetowe o wysokości 215 m dla elektrowni o mocy 1200 MW w Clifty Creek. Były to w tym czasie najwyższe kominy żelbetowe na świecie (opinie o programie).

Średnica zewnętrzna dolna każdego z kominów wynosi 19,5 m, w wierzchołku 5,20 m. Grubość ścian trzonu u dołu 75 cm, u góry 18 cm, zbieżność komina 3,2%. Wlot czopuchów znajduje się na wysokości 45,5 m. Część dolna komina oddzielona osobnym stropem i podzielona na piętra przeznaczona jest na pomieszczenia pomocnicze jak: nastawnia, warsztat remontowy, biura i schron przeciwlotniczy. Projekt kominów wykonał H. B. Schneider główny inżynier firmy Custodis Construction Company (oddział Nowy Jork), kierownikiem budowy z ramienia firmy był H. Morgon. Budowę prowadzono systemem Heinego, z wieży stalowej (o trzech typach rur 3-calowych) za pomocą form przestawnych o wysokości 3 m (łącznie 71 cykli) i pomostów roboczych, zawieszonych na wieży za pomocą wielokrążków i podnoszonych ręcznie. Ze względu na dużą zbieżność trzonu musiano zastosować aż cztery pary pierścieni pomostów (segregator aktów prawnych).

Wieża wewnętrzna kotwiona jest co ok. 9 metrów do trzonu komina za pomocą prętów nagwintowanych. Jako ciekawy szczegół wykonawstwa trzeba podać fakt, że po wykonaniu trzonu na wysokość ok. 70 m i stropu pośredniego na wysokości 45 m, dolną część wieży usunięto, opierając górną na wykonanym stropie. Było to potrzebne, aby część dolną udostępnić dla dalszych prac instalacyjnych i przygotowania do ostatecznego demontażu wieży (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !