Betonowanie fundamentów

Betonowanie fundamentów

Betonowanie fundamentów powinno być prowadzone bez przerw (program uprawnienia budowlane na komputer). Zbrojenie górnej powierzchni fundamentu należy układać co najmniej w odległości 4-5 cm poniżej projektowanego poziomu górnej powierzchni fundamentu, ze względu na potrzebę wykonania zabezpieczenia tej powierzchni przed smarami; zabezpieczenie stanowi warstwa odpowiedniej wyprawy lub płytki ceramiczne.
Krawędzie fundamentu należy zabezpieczyć przed obijaniem przez ukosowanie (w małych fundamentach) albo przez zabetonowanie kątownika 50x50x5 mm.

Otworów na śruby kotwiące nie należy projektować zbyt wąskich; przekrój ich powinien wynosić 10×10 do 15×15 cm. Jeśli otwór ma być wypełniony zaprawy po wstawieniu śruby, dobrze jest wykonać go jako zwężający się ku dołowi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Grubość ścianki między otworem a zewnętrzną powierzchnią fundamentu nie powinna być mniejsza niż 8 cm; w tej grubości umieszcza się zarówno zbrojenie otworu kotwicznego, jak i zbrojenie powierzchniowe fundamentu.
Osobną uwagę poświęcić należy sposobowi ustawienia maszyny na fundamencie. Niezbyt staranne umocowanie maszyny do fundamentu może być nieraz powodem znacznych kłopotów przy jej eksploatacji, a czasem nawet skończyć się awarią; koszt naprawy przewyższyć może wówczas pierwotny koszt całego fundamentu (uprawnienia budowlane).

Stosowane są dwa rodzaje śrub kotwiących, służących do przymocowania maszyny do fundamentu. śruby zabetonowywane po ustawieniu i śruby swobodne.
W przypadku, gdy śruba kotwiąca przekazuje ciśnienie na płytkę wspierającą się od spodu o mur fundamentowy, nie jest konieczne umieszczanie zbrojenia ochronnego wokół otworu; dla otworu nie jest ono zatem wymagane (program egzamin ustny). W przypadku natomiast, gdy śruba zostaje zakotwiona 0 wprost w betonie wypełniającym otwór, zbrojenie wokół otworu jest konieczne. Zbrojenie to może być wykonane w kształcie ramek, powiązanych w kierunku pionowym przez pręty 1 na przecięciach ramek, lub w kształcie spirali usztywnionej prętami.

Dobór kształtu fundamentu

Śruby swobodne są o tyle wygodniejsze, że:

1) nie wymagają późniejszego wypełniania kanałów zaprawą,

2) są dostępne do kontroli i wymiany (opinie o programie).

W kanale wykonanym z odcinka rury 2 (może to być nawet rura blaszana umieszczonej na stale w betonie fundamentu. W płytce stalowej dolnej 3 na której wspiera się śruba od dołu, wykonane jest wycięcie podłużne, do którego wprowadzamy płaską głowicę śruby, a następnie przez obrót o 90° uniemożliwiamy jej wysunięcie się.

Należy zaprojektować fundament blokowy pod sprężarkę tłokową „Mava" KV 52-12” o pionowych cylindrach i wydajności 25 m3/min. Dane dotyczące maszyny i górnej części fundamentu (ns podstawie rysunków fabrycznych maszyny). Fundament ma być posadowiony na warstwie gliny plastycznej (segregator aktów prawnych).
Otwory w fundamencie dla śrub kotwiących mają być po ustawieniu śrub wypełnione betonem, dlatego nie bierzemy ich w obliczeniach pod uwagę.

Całkowita objętość betonu w rozważanym fundamencie wynosi = 32,3 m3. Ponadto objętość zaprawy, niezbędnej do wypełnienia przerw i wnętrza ramy fundamentowej, wynosi V~ = 1,8 m3. E. Konstrukcja i zbrojenie fundamentu. Wychodząc z zasady, że należy zbroić wszystkie powierzchnie fundamentu, zastosowano u spodu płyty dolnej siatkę z prętów 0 20 mm co 20 cm, po bokach - siatkę z prętów 0 12 mm co 20 cm i wreszcie mniejsze występy uzbrojone siatką 0 8 mm co 20 cm (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !