Betonowanie stropu

Betonowanie stropu
Betonowanie stropu

Płaszczyzny spoin roboczych wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monatażowych MBiPMB powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do głównych naprężeń ściskających (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przerwy można wykonywać:

  • w belkach i podciągach - w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych.
  • w słupach - w płaszczyźnie fundamentów i dolnej płaszczyźnie belki, podciągu lub płyty opierającej się na słupie,
  • w płytach - na linii prostopadłej do belek, na których płyta się opiera,
  • w konstrukcjach ramowych, w masywach betonowych itp. konstrukcjach inżynierskich - w miejscach przewidzianych przez projektanta.

Betonowanie stropu najlepiej prowadzić w kierunku zgodnym z kierunkiem belek. Przy takim kierunku betonowania podciągi, a więc elementy najbardziej obciążone, nie będą miały w ogóle spoin roboczych, a i płyty znajdą się również w korzystnych warunkach, gdy ich spoiny robocze będą leżały w kierunku zgodnym z położeniem prętów rozdzielczych, a więc nie będą przecinać prętów nośnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli zalecany kierunek betonowania stropu, ze względów organizacyjnych nie może być stosowany, dopuszczalny jest również kierunek betonowania zgodny z kierunkiem podciągów, lecz wówczas spoiny robocze będą leżały w podciągach (uprawnienia budowlane).

Znaczenie zagęszczania masy betonowej dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonu nie jest jeszcze w pełni doceniane. Niewątpliwie dobór składników betonu ma podstawowe znaczenie dla uzyskania założonej wytrzymałości betonu, natomiast nie jest należycie doceniany fakt, iż przy tych samych składnikach można uzyskać znacznie lepszą wytrzymałość i jednorodność betonu właśnie przez dobre i celowo zaprojektowane zagęszczenie masy betonowej (program egzamin ustny). Wielokrotnie sprawdzone w praktyce wyniki dają podstawę do stwierdzenia, że powiększanie nakładu pracy przy zagęszczaniu masy betonowej daje taki sam efekt, jak powiększanie ilości cementu.

Zagęszczanie ręczne

Prowadzi to zatem do wniosku, iż przez zagęszczenie masy betonowej można uzyskać albo te same wytrzymałości betonu przy zmniejszonej ilości cementu, albo podwyższoną wytrzymałość - przy założonej ilości cementu na 1 m3 betonu. Szczególną rolę odgrywa zagęszczenie masy betonowej przy nowoczesnych konstrukcjach cienkościennych. W tych przypadkach dobre zagęszczenie masy betonowej ma znaczenie wprost decydujące, a nieodpowiednie sposoby zagęszczania mogą zniweczyć najlepszy projekt techniczny (opinie o programie).

Poważną przeszkodą w osiąganiu wysokich wyników wytrzymałościowych betonu, poza brakiem wagowego odmierzania składników oraz frakcjonowanego kruszywa, jest stosowanie do zarabianej masy betonowej nadmiernych ilości wody, co powodowane jest chęcią „ułatwienia” sobie procesu formowania masy betonowej w deskowaniach. Nadmiar wody uniemożliwia stosowanie zagęszczania za pomocą wibratorów (dopuszczalne tylko dla opadu stożka do 7 cm) i z konieczności zmusza do jakościowo niskiego i nieefektywnego zagęszczania ręcznego (segregator aktów prawnych). Zagęszczanie masy betonowej odbywa się na budowach najczęściej sposobem mechanicznym za pomocą wibratorów, znacznie rzadziej przez odpowietrzanie lub torkretowanie masy betonowej. Zagęszczanie ręczne należy stosować tylko w tych przypadkach, gdy nie może być stosowane zagęszczanie mechaniczne. W wytwórniach prefabrykatów jest znacznie więcej sposobów zagęszczania, jak wirowanie, prasowanie, utrząsanie, a także różne kombinacje tych sposobów, które zazwyczaj dają lepsze rezultaty wytrzymałościowe niż każdy z tych sposobów stosowany oddzielnie.

Ręczne zagęszczanie masy betonowej nie zabezpiecza w dostatecznej mierze dobrych wyników i stosować go można tylko w przypadkach małych ilości masy betonowej lub braku energii do napędu mechanicznych środków zagęszczania (promocja 3 w 1). W praktyce budowlanej, gdy na budowach stosowana jest jeszcze nierzadko masa betonowa o konsystencji półciekłej (opad stożka 7-H5 cm), przy której zagęszczania mechanicznego stosować nie można i stosować się nie powinno, ręczne zagęszczanie musi być jeszcze brane pod uwagę.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !