Blog

Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 10
30.05.2018

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

W artykule znajdziesz:

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych


Ile powinna wynosić wartość rezystancji izolacji transformatora olejowego o mocy : a) 1,6 MVA lub większej?, b) mniejszej niż 1,6MVA? Jakim miernikiem należy ją mierzyć?

 

Rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego powinna wynosić:

a) o mocy 1,6MVA lub większej zmierzona wartość po 300s. nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni,

b) o mocy mniejszej niż 1,6MVA zmierzona wartość po 60s. nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni. Pomiar należy wykonać miernikiem rezystancji izolacji o napięciu co najmniej 2.5kV.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Ile powinna wynosić wartość rezystancji izolacji linii kablowej powyżej 1kV i jakim miernikiem należy ją mierzyć?

 

Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych zmierzona miernikiem rezystancji izolacji o napięciu co najmniej 2.5kV przeliczona na temperaturę 20oC , w linii o długości do 1km nie powinna być mniejsza niż:

a) 50M w przypadku kabla o izolacji papierowej,

b) 40M w przypadku kabla o izolacji polwinitowej,

c) 100M w przypadku kabla o izolacji polietylenowel o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV. W kablu o długości powyżej 1km wartość rezystancji izolacji należy przeliczać na 1km długości linii.

 

Jakie czynności obejmują oględziny?

 

Między innymi oględziny winny objąć:
1) sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia

2) sprawdzenie urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni zewnętrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko, zabezpieczenia przeciwporażeniowegi i zgodności montażu.

 

Ile powinna wynosić wartość rezystancji izolacji linii kablowej powyżej 1 kV o izolacji polietylenowej i jakim miernikiem należy ją mierzyć?

 

Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych, zmierzona miernikiem rezystancji izolacji o napieciu co najmniej 2,5 kV, przeliczona na temperaturę 20°C, w linii o odługości 1 km, nie powinna być mniejsza niż 100MW.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 15 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 16 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 17
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 18
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 19 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 20 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 21
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 31 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 32 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 33
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 34
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 35 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 36 Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 37
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obróbki kamiennych materiałów zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami