Blog

30.05.2018

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych


Ile powinna wynosić wartość rezystancji izolacji transformatora olejowego o mocy : a) 1,6 MVA lub większej?, b) mniejszej niż 1,6MVA? Jakim miernikiem należy ją mierzyć?

 

Rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego powinna wynosić:

a) o mocy 1,6MVA lub większej zmierzona wartość po 300s. nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni,

b) o mocy mniejszej niż 1,6MVA zmierzona wartość po 60s. nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni. Pomiar należy wykonać miernikiem rezystancji izolacji o napięciu co najmniej 2.5kV.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Ile powinna wynosić wartość rezystancji izolacji linii kablowej powyżej 1kV i jakim miernikiem należy ją mierzyć?

 

Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych zmierzona miernikiem rezystancji izolacji o napięciu co najmniej 2.5kV przeliczona na temperaturę 20oC , w linii o długości do 1km nie powinna być mniejsza niż:

a) 50M w przypadku kabla o izolacji papierowej,

b) 40M w przypadku kabla o izolacji polwinitowej,

c) 100M w przypadku kabla o izolacji polietylenowel o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV. W kablu o długości powyżej 1km wartość rezystancji izolacji należy przeliczać na 1km długości linii.

 

Jakie czynności obejmują oględziny?

 

Między innymi oględziny winny objąć:
1) sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia

2) sprawdzenie urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni zewnętrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko, zabezpieczenia przeciwporażeniowegi i zgodności montażu.

 

Ile powinna wynosić wartość rezystancji izolacji linii kablowej powyżej 1 kV o izolacji polietylenowej i jakim miernikiem należy ją mierzyć?

 

Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych, zmierzona miernikiem rezystancji izolacji o napieciu co najmniej 2,5 kV, przeliczona na temperaturę 20°C, w linii o odługości 1 km, nie powinna być mniejsza niż 100MW.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami