Blog

08.11.2018

Bezpieczeństwo pożarowe budynków - zagrożenie wybuchem

W artykule znajdziesz:

Bezpieczeństwo pożarowe budynków - zagrożenie wybuchem

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest podstawowym i jednym z najważniejszych aspektów, które na etapie projektowania i wykonawstwa muszą być szczególnie uwzględnione (program na komputer). Ogólne zasady zgodnie z przepisami budowlanymi dotyczą całości obiektów, a jeśli chodzi o pomieszczenia, w których znajdują się różnego rodzaju urządzenia stwarzające niebezpieczeństwo eksplozji w zetknięciu z ogniem stosuje się wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem (program na telefon).
Jakie pomieszczenia są szczególnie narażone na zniszczenia w wyniku pożaru?
W domach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia grzewcze oraz węzły energetyczne mogą w razie wystąpienia pożaru stwarzać bardzo duże niebezpieczeństwo, dlatego ich właśnie dotyczy wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem (program na egzamin ustny).

Obiekty produkcyjne

Bezpieczeństwo pożarowe budynków - zagrożenie wybuchem

Jeśli chodzi o obiekty produkcyjne, takie czynności są obowiązkowe w zakładach, na których terenie są wykonywane prace i składowane substancje łatwo palne oraz mieszaniny wybuchowe (promocja 3 w 1). Przed określeniem stref zagrożenia ocenia się ryzyko zagrożenia oraz bezwzględny sposób postępowania osób przebywających w ich obrębie. Przygotowanie szczegółowych planów i procedur jest bardzo ważne i w przypadku wystąpienia pożaru zdecydowanie ułatwia działania ratownicze oraz także ewakuacyjne (segregator).
Kto jest zobowiązany do wyznaczania stref zagrożonych wybuchem i jakie czynności powinien wykonać?
Bezpieczeństwo pożarowe budynków, w których może powstać zagrożenie wybuchem wymaga od inwestorów i właścicieli lub zarządców sporządzenia klasyfikacji stref zagrożenia, a także kwalifikacji pomieszczeń pod względem ich narażenia (opinie). Następnym krokiem wymaganym przepisami prawa jest zidentyfikowanie źródeł mogących przyczynić się do zapłonu, a są to takie czynniki, jak substancje mogące ulec samozapłonowi. Osoba odpowiedzialna za wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem sporządza zestawienie zaleceń oraz opracowuje dokumentację, w tym także graficzną zawierającą plany budynku.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami