Blog

Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Bezpośrednie sposoby wzmacniania przęseł mostów stalowych

W artykule znajdziesz:

Bezpośrednie sposoby wzmacniania przęseł mostów stalowych

 
Bezpośrednie metody wzmacniania
Bezpośrednie metody wzmacniania

Wzmocnienie przęseł można uzyskać poprzez zwiększenie przekroju elementów zginanych i rozciąganych maksymalnie do ok. 30%, zmniejszenie smukłości elementów ściskanych, wzmocnienie styków i węzłów. Zabiegi te zwiększają nośność elementów oraz sztywność zmniejszając ugięcia (program na telefon). Zwiększenie przekroju może być symetryczne i niesymetryczne bez odciążenia elementu i z odciążeniem. Może polegać na zwiększeniu przekroju pasów (grubości środnika), czy na zwiększenie wysokości elementu. Dodane części mogą być ze stali, betonu, kompozytów (polimerów zbrojonych włóknem węglowym, szklanym itp.) do połączenia mogą być stosowane kleje, śruby sprężające, spoiny, opórki i trzpienie do zespolenia z betonem. Zwiększenie nośności przęseł można też uzyskać poprzez zmniejszenie obciążenia stałego(wymianę pomostu i wyposażenia na lżejsze) oraz wykorzystując w analizie konstrukcji rezerwy bezpieczeństwa np. dzięki przyjęciu modeli obliczeniowych zgodnych z rzeczywistym stanem.

Na powstanie rys i pęknięć mają wpływ: czynniki materiałowe (wady struktury, kruchość stali), czynniki technologiczne (naprężenia spawalnicze, błędy w procesie wytwarzania konstrukcji i montażu), błędy konstrukcyjne (karby naprężeń, małe sztywności wywołujące nadmierne drgania, błędnie rozwiązane połączenia), zmęczenie wywołane wielokrotną powtarzalnością obciążeń o charakterze dynamicznym -przemieszczających się z dużą prędkością, niewłaściwe utrzymanie powodujące korozję stali , przeciążenie, gwałtowne obniżenie temperatury itp. Zauważone pęknięcia wymagają przede wszystkim zabezpieczenia przed wydłużeniem się poprzez wywiercenie otworów na końcach pęknięcia. Naprawa może polegać na zespawaniu pęknięcia, gdy stal jest spawalna pod warunkiem przygotowania projektu technologii spawania. Prostszy sposób może polegać na przykryciu pęknięcia nakładkami spawanymi lub stosując połączenie klejowe i na śruby sprężające w celu dalszego ograniczenia wprowadzenia dodatkowych naprężeń.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 15 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 16 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 17
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 18
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 19 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 20 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 21
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 31 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 32 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 33
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 34
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 35 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 36 Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 37
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Celowość budowy ustrojów zbliżonych do izostatycznych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami