Bezpośrednie sposoby wzmacniania przęseł mostów stalowych

 
Bezpośrednie metody wzmacniania
Bezpośrednie metody wzmacniania

Wzmocnienie przęseł można uzyskać poprzez zwiększenie przekroju elementów zginanych i rozciąganych maksymalnie do ok. 30%, zmniejszenie smukłości elementów ściskanych, wzmocnienie styków i węzłów. Zabiegi te zwiększają nośność elementów oraz sztywność zmniejszając ugięcia (program na telefon). Zwiększenie przekroju może być symetryczne i niesymetryczne bez odciążenia elementu i z odciążeniem. Może polegać na zwiększeniu przekroju pasów (grubości środnika), czy na zwiększenie wysokości elementu. Dodane części mogą być ze stali, betonu, kompozytów (polimerów zbrojonych włóknem węglowym, szklanym itp.) do połączenia mogą być stosowane kleje, śruby sprężające, spoiny, opórki i trzpienie do zespolenia z betonem. Zwiększenie nośności przęseł można też uzyskać poprzez zmniejszenie obciążenia stałego(wymianę pomostu i wyposażenia na lżejsze) oraz wykorzystując w analizie konstrukcji rezerwy bezpieczeństwa np. dzięki przyjęciu modeli obliczeniowych zgodnych z rzeczywistym stanem.

Na powstanie rys i pęknięć mają wpływ: czynniki materiałowe (wady struktury, kruchość stali), czynniki technologiczne (naprężenia spawalnicze, błędy w procesie wytwarzania konstrukcji i montażu), błędy konstrukcyjne (karby naprężeń, małe sztywności wywołujące nadmierne drgania, błędnie rozwiązane połączenia), zmęczenie wywołane wielokrotną powtarzalnością obciążeń o charakterze dynamicznym -przemieszczających się z dużą prędkością, niewłaściwe utrzymanie powodujące korozję stali , przeciążenie, gwałtowne obniżenie temperatury itp. Zauważone pęknięcia wymagają przede wszystkim zabezpieczenia przed wydłużeniem się poprzez wywiercenie otworów na końcach pęknięcia. Naprawa może polegać na zespawaniu pęknięcia, gdy stal jest spawalna pod warunkiem przygotowania projektu technologii spawania. Prostszy sposób może polegać na przykryciu pęknięcia nakładkami spawanymi lub stosując połączenie klejowe i na śruby sprężające w celu dalszego ograniczenia wprowadzenia dodatkowych naprężeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !