Blachy stykowe łączone

Blachy stykowe łączone

Blachy stykowe łączone są montażowo na śruby, na stałe - przez spawanie. Dla przejęcia momentów gnących dodane są ukośne kątowniki przyspawane do blach odpowiednio zakotwionych w betonie w obydwóch częściach słupów. Pochylenie i długość kątowników ukośnych powinny być tak dobierane, aby w płaszczyźnie stykowej blach poziomych nie występowało rozciąganie lub aby było ono tak małe, żeby mogło być przejęte przez spoiny stykowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Żelbetowe fragmenty dźwigara dachowego wykonywane są w zakładach stałych lub polowych. Dolne części słupów wykonywane są obok miejsca wbudowania w konstrukcję. Dla zwiększenia szybkości obrotów formami, szczególnie rdzeniowymi formującymi otwory podłużne w słupach, stosowane jest utwardzanie elementów parą. Jako komory izolacyjne służą przenośne skrzynie drewniane zbite z dwóch lub trzech warstw desek wyłożone dla uszczelnienia od wewnątrz papą.
Według zwolenników koncepcji dźwigara dachowego stalowo-żelbetowego stosowanie dźwigarów kratowych całkowicie żelbetowych ma swoje ujemne strony. Doświadczenie bowiem wykazało, że w pasie rozciąganym i w prętach wypełniających kratę dźwigara występują pod obciążeniem liczne rysy. To samo dotyczy również i węzłów, w których są zakotwione pręty rozciągane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Suma szerokości wszystkich rys pręta osiąga czasami wymiar 2- lub 2,5-krotnie większy aniżeli wydłużenie pręta od siły osiowej. Przypisuje się to tej okoliczności, że wiotkie pręty zbrojenia nie dają się ułożyć w deskowaniu w idealnie prostej linii i że wyprostowanie ich następuje w gotowym dźwigarze dopiero pod obciążeniem, co oczywiście związane jest z powstawaniem dodatkowego wydłużenia prętów rozciąganych (uprawnienia budowlane).
W opisanych tu dźwigarach tylko pręty pasa górnego zużywające w konstrukcji stalowej największe ilości stali profilowej zostały zaprojektowane jako elementy żelbetowe. Poza uzyskaniem w ten sposób oszczędności na stali profilowej uzyskuje się też dogodne szerokie oparcie dla elementów prefabrykowanego przekrycia żelbetowego. Połączenie na budowie w jedną całość elementów żelbetowych i stalowych kratownicy nie przedstawia żadnych trudności (program egzamin ustny).

Zużycie stali w dźwigarze

Zużycie stali w dźwigarze wynoszące zaledwie 7,19 kG/nr rzutu poziomego hali nie jest duże. Liczba ta wskazuje, że dźwigary dachowe stalowo-żelbetowe mogą pod względem zużycia stali konkurować z dźwigarami całkowicie żelbetowymi. Dźwigary żelbetowe mogą być uważane za korzystniejsze przy mało różniących się ilościach stali w tym przypadku, gdy stal zbrojeniowa jest uważana za materiał mniej deficytowy aniżeli stal profilowa (opinie o programie).

Podzielenie słupa na 2 części ma na celu ułatwienie jego montażu. Części dolne słupów są prefabrykatami o dużym ciężarze montowanymi za pomocą ciężkiego sprzętu montażowego. Górne lekkie części słupów montowane są dźwigiem typu lżejszego, który służy do montażu elementów konstrukcji dachowej. Podział słupów na 2 odrębne części może okazać się celowy przy konstrukcji, gdzie dolna część słupa ma bardzo dużą wysokość. A zatem montaż słupa nie podzielonego, a więc bardzo wysokiego i ciężkiego związany byłby z koniecznością zastosowania żurawia o dużym udźwigu i dużej wysokości podnoszenia. W przypadku konstrukcji podział ten nie jest uzasadniony (segregator aktów prawnych).

Rozwiązanie konstrukcyjne części latarniowej, polegające na wykonaniu wgłębienia w środku rozpiętości dźwigara i oparcia płyt kasetonowych wprost na podciągu ustawionym bezpośrednio na górnym węźle dźwigara jest proste, lecz bardzo niekorzystne z punktu widzenia odprowadzenia z dachu wód opadowych. Umieszczenie koryta odprowadzającego wody opadowe w środku nawy, a więc na osi ciągów produkcyjnych, jest związane z możliwością powstania zacieków w miejscach dla produkcji bardzo niepożądanych. Największe kłopoty sprawiają zazwyczaj trudne do uniknięcia nieszczelności przy wlotach rynien do rur odprowadzających wodę do kanalizacji i prowadzonych pochyło pod przekryciem od środka nawy ku osi słupów (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !