Blog

10.06.2019

Błędy w uprawnieniach budowlanych wg inżynierów budownictwa

W artykule znajdziesz:

Błędy w uprawnieniach budowlanych wg inżynierów budownictwa

Uprawnienia budowlane to decyzja, bez której nie można sprawować samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z informacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynika, że 12 lutego wygasło rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Błędy w uprawnieniach budowlanych wg inżynierów budownictwa

Już 22 lutego 2019 roku sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, do którego wprowadzone zostały zapisy znajdujące się do tej pory we wspomnianym rozporządzeniu. W dniu 19 marca 2019 roku nowelizacja trafiła do akceptacji przez komisję senacką, a następnym krokiem będzie podpisanie jej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (program na komputer). Jednak od samego początku nowelizacja była mocno krytykowana ze względu na to, że nie usunięto z niej wcześniejszych błędów związanych z zakresem nadawanych uprawnień budowlanych (program na telefon).

Pierwszym poważnym błędem jest według inżynierów budownictwa stosowanie pojęcia zabudowy zagrodowej. Przez ten zapis wykonywanie zawodu zostało ograniczone do 1,5% powierzchni kraju (opinie o programie). Kolejnym błędem wskazanym przez inżynierów jest wprowadzenie ograniczenia w zakresie wielkości obiektu i sugerowanie się kubaturą, a nie metrami kwadratowymi powierzchni. Jednak w senacie nie dostrzeżono żadnych problemów we wspomnianej nowelizacji. Nadal nie wiadomo, dlaczego wartość 1000 m3 przyjęto za najwłaściwszą i dlaczego jest ona utrzymana, chociaż obecnie możliwe są inne rozwiązania (segregator aktów prawnych).

Ranga ustawy

Co więcej, senatorowie zaznaczyli, że nie zmieniali oni prawa, a jedynie przenieśli przepisy z rozporządzenia do rangi ustawy, ponieważ tego wymagał wyrok Trybunału Konstytucyjnego (program egzamin ustny). Tak uchwalona treść nowelizacji trafi więc do podpisania przez prezydenta, co oznacza, że batalia w zakresie zastosowanych rozwiązań może wprawdzie jeszcze się toczyć, ale raczej nie ma co liczyć na wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Niestety, z powodu pośpiechu z jakim tworzono nowelizację, wprowadzono ryzyko, że regulacje będą niekonstytucyjne, ponieważ naruszają zasadę równości wobec prawa oraz zasadności wprowadzania wspomnianych ograniczeń w wykonywaniu zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami