Blog

16.08.2018

Budowa mostów – metoda nasuwania podłużnego

W artykule znajdziesz:

Budowa mostów – metoda nasuwania podłużnego

Obiekty z betonu sprężonego o dużych długościach całkowitych mogą być realizowane za pomocą metody nasuwania podłużnego (program na komputer). Czynniki, które warunkują zastosowanie tej technologii to:
• spora długość obiektu,
• trudne warunki terenowe,
• ograniczenia co do zajętości obiektu,
• wymagania decyzji środowiskowej,
• prosta konstrukcja obiektu,
• zakres powtarzalności przęseł (program na telefon).
Niewątpliwą zaletą tej metody jest to, że większość prac można zorganizować na niewielkim obszarze, obejmującym niemal wyłącznie stanowisko montażowe, a także podpory przewidziane na danym procesie realizacji. Pulsem tej technologii jest również szybkie tempo realizacji, pod warunkiem, że prace będą wykonywane przez doświadczony zespół (program na egzamin ustny).

Koszty zastosowania technologii

Budowa mostów – metoda nasuwania podłużnego

Koszty zastosowania technologii nasuwania podłużnego związane są głównie z koniecznością stosowania elementów technologicznych, do których zalicza się m.in. dziób montażowy, urządzenia trakcyjne czy różnego rodzaju podpory dodatkowe (promocja 3 w 1). Kolejną kwestią związaną z tego typu metodą jest to, że konieczne jest zastosowanie sprężenia centrycznego. Powoduje to dodatkowe koszty, które są efektem zwiększenia ilości stali sprężającej w porównaniu do technologii stacjonarnej. Koszty są wyższe nawet o 30-40%, przy czym duże znaczenie mają również takie czynniki jak stosowanie podpór tymczasowych czy kształtowanie przekroju poprzecznego (segregator). W porównaniu do metody stacjonarnej więcej używa się także betonu i stali zbrojeniowej.
Wymienione wskaźniki można ograniczyć stosując tymczasowe podpory. Nakłady na tego typu rozwiązania muszą być za każdym razem rozpatrywane indywidualnie pod kątem zysków materiałowych (opinie). Metodą nasuwania podłużnego zrealizowano m.in. skomplikowaną budowę estakady E118 znajdującej się w ciągu autostrady A4 wiodącej przez Wisłokę. Zdecydowanie najkosztowniejszym elementem stosowanie technologii nasuwania podłużnego jest wykonanie stanowiska montażowego. Najczęściej wytwórnia umiejscawiana jest na ziemnym nasypie umieszczonym za jednym z przyczółków.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami